Top

गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ

गोंय उर्जा उदरगत संस्था (जीईडीए) ही गोंय सरकारान स्थापन केल्ली एक स्वायत्त संस्था आसा , हिचें मुख्यालय साळगांव , बार्देझ , गोंय हांगा आसा.जीईडीए ही सोसायटी नोंदणीकरण कायदो , १८६० अंतर्गत एक सोसायटी म्हूण नोंदणीकृत आसा, हिची एक नियामक संस्था आसा , जिचे मुखेली आसात राज्याचे मुखेल सचीव .

ही संस्था , फक्त अ- पारंपरिक आनी अक्षय उर्जा स्त्रोतांच्या क्षेत्रांतल्या सगल्या कार्यावळीची जापसालदारकी स्विकारपाखातर , एप्रिल १९९६ त वेव्हारातं आयली . हाचे भायर , जीईडीए, ही एक नोडल एजनसी सुदीक आसा , जी केंद्रावरवी निधी पुरवण जाल्ल्या आनी प्रायोजित येवजणींची सुसंगत क्षेत्रांत अंमलबजावणी करपाक ,नवीन आनी अक्षय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) , भारत सरकार हांचेवांगडा परस्परक्रिया करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संजीव जोगळेकर
सदस्य सचिव - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
person_ic
नामो
पांचवो मालो, गोंय इडीसी इमारत पाटो
पणजी - गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७४०१
०८३२-२४३७४०२
person_ic
फॅक्स
२४३७३९९
person_ic
ईमेल
gedagoa[at]yahoo[dot]com