Top

खेळां आनी युवा खात्या विशी

युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय सुरवातीक १९८२ वर्सा नवी दिल्लींत णव्वे आशिया गेमीवेळार खेळां खाते म्हूण स्थापन केल्ले. उपरांत १९८५ वर्सा आंतरराष्ट्रीय युवा वर्साच्या उत्सवावेळार ताचे नांव बदलून युवा वेव्हार आनी खेळां खाते केले. २७ मे २००० ह्या दिसा ते मंत्रालय जाले. मंत्रालय हाताळटा ते विशिश्ट विशय भारत सरकाराचे आदेश (वेवसायाची वांटणी) नेम, १९६१त आसात. युवा म्हळ्यार १५ ते ३५ वर्सा पिरायेच्या गटांतले भारताच्या एकूण लोकसंख्येचे सुमार ४० टक्के आसात. देशाच्या लोकसंख्येत सगळ्यांत जीवंत आनी गतीशील आशिल्लो हो गट सगळ्या म्हत्वाचे मनीस बळगे आसा. तांचे शक्तीचो रचनात्मक आनी सर्जनशील गजाली खातीर बरे तरेन वापर जावचो म्हूण मंत्रालयाचें व्यक्तीमत्व वाडोवप आनी राष्ट्र घटमूट करपाचे ध्येय आसा. ते म्हळ्यार युवांचे व्यक्तीमत्वाचो विकास करप आनी तांकां वेगवेगळ्या राष्ट्र घटमूट करपाचे वावरांत सामील करप. तरणाट्यां संदर्भातले चडशे मुद्दे देखीक शिक्षण, रोजगार आनी प्रशिक्षण, भलायकी आनी कुटूंब कल्याण आदि, हेर मंत्रालयांक वा खात्यांचे कार्य आशिल्ल्यान युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय सुविधा आनी गती दिवपी यंत्रणा म्हूण काम करपाची भुमिका करता. खेळांचो प्रसार करपाची मुळावी जबाबादारी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय खेळां म्हासंघाची आसा ज्यो स्वायत्त संस्था आसात. साधनसुविदा निर्माण करप आनी व्यापक आदारीत खेळ आसात तांची क्षमता वाडोवंक प्रोत्साहन दिवप तशेंच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार वेगवेगळ्या सर्तींनी यश मेळोवपाची भुमिका सरकाराची आसा. हे उद्देश साध्य करपाखातीर मंत्रालयांच्यो येवजण्यो आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अरविंद खुटकर
संचालक
person_ic
नामो
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय,
कांपाल, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४६५७०४
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]spor[dot]goa[at]nic[dot]in