Top

खण आनी भूंयशास्त्राविशीं

खण आनी भूंयशास्त्र विभाग खनीज प्रशासनाकडे लक्ष दिता.. तें सकल दिल्ल्या विधिकरणांची सक्तीची अंमलबजावणी करून खनीज सवलतींक दिल्ली अनुमती नियमीत करता.

  • द मायन्स ऍण्ड मिनरल्स (डिव्हलपमेंट ऍण्ड रेग्युलेशन) ऍक्ट १९५७
  • द मिनरल कन्सेशन रूल्स १९६०
  • द गोवा मिनरल कन्सेशन रूल्स १९८५
  • द गोवा दमण ऍण्ड दीव मायनिंग कन्सेशन (ऍबोलिशन ऍण्ड डिक्लेरेशन ऍज मायनिंग लीजस) ऍक्ट १९८७
  • द गोवा (प्रिव्हेन्शन ऑफ इल्लिगल मायनिंग, ट्रांस्पोर्टेशन ऍण्ड स्टोरेज)रूलस २००४

ते भायरजरी हीं विधीकरणां बाकीच्या एजन्सीनीं सक्तीचे केलीं तरी तें सकयलीं विधिकरणां लागू करूंकय जापसालदार आसा.

  • द मिनरल कन्झर्वेशन ऍण्ड डिव्हलपमेंट रूल्स, १९८८
  • द मायन्स ऍक्ट १९५२ आनी ताचे सकल केल्ले कायदे

दऍक्ट ५७ आनी एमसीआर ६०, अनुमती/ टेळणी परवान्याचें नूतनीकरण, संभाव्य परवाने आनी खण भाडेपट्टी नियमीत करता.

खण आनी भूंयशास्त्र संचालनालय उद्देग आनी खण हांच्या एकत्रीत संचालनालयाचो भाग आशिल्लें. गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं तें अर्थिक सेवा संचालनालयाचो भाग आशिल्लें.जाल्यार गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत तें बरोच काळ उद्देग आनी खण संचालनालचाचो भाग जालें. फकत १९ फे.२००४ साकून खण संचालनालय, उद्देग आनी खण संचालनालयेतल्यान वेगळें जालें आनी स्वतंत्र खण आनी भूंयशास्त्र संचालनालय जालें.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विवेक एच पी, आयएएस
संचालक
person_ic
नामो
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२६४३१
९८२२१२४८३६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२५२९१
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic[dot]in

नांव/पदनाम
श्री मॅनुएल बॅरेटो
उप संचालक

 

नामो
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी – गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४२६४३१
The Goa, Daman and Diu Minor Mineral Concession Rules, 1985
English (644 KB) download
THE GOA (PREVENTION OF ILLEGAL MINING,TRANSPORTATION AND STORAGE OF MINERALS) RULES, 2004
English (70 KB) download
Mineral Concession Rules, 1960
English (672 KB) download
Mineral Conservation & Development Rules
English (42 KB) download
Mines and Minerals Development & Regulation Act, 1957
English (339 KB) download
Mining Leases Modification of Terms Rules, 1956
English (57 KB) download
Major Minerals – Form A Application for Reconnaissance permit
English (59 KB) download
Major Minerals – Form B Application for Prospecting License
English (56 KB) download
Major Minerals – Form B Register of stock & export of mines
English (0 KB) download
Major Minerals – Form C Submission of Details by Exporters
English (25 KB) download
Major Minerals – Form E Application for renewal of Prospecting License
English (0 KB) download
Major Minerals Form I Application for Mining lease
English (0 KB) download
Major MInerals – Form J Appication for renewal of Mining Lease
English (0 KB) download
Minor Minerals Form A Application for Quarying Lease
English (0 KB) download
Minor Minerals – Form F Aplication for Renewal of Quarrying Lease
English (52 KB) download
Minor Minerals – Form H Application for Quarrying Permit
English (49 KB) download
List of Working Mines, 2010-2011
English (63 KB) download
Mineral Resources in Goa
English (56 KB) download
Citizen Charter
English (518 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्रीमती. नविता महात्मे
(सहाय्यक खाते अधिकारी) - लेखा विभाग


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
कुम. मेरी अ‍ॅन कारवाल्हो
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - मुख्य खनिज.


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री संकल्प शेट देसाई
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - मुख्य खनिज


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री ऑगस्टो ल. सिक्वेरा
(सांख्यिकीय अधिकारी) - सांख्यिकी विभाग


address
इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री वसंत कारेलकर
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - गौण खनिज


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री स्नेहल सांगेलकर
(मुख्य सर्वेक्षण) - सर्वेक्षण विभाग


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्रीमती. नेलिता ओल्गा फर्नांडिस ई डिसिल्वा
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - मुख्य खनिज


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री सुधीर मांद्रेकर
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - गौण खनिज


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री महेश मयेकर
(सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञ) - गौण खनिज


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्रीमती. गौरी लोलीनकर
(प्रमुख लिपीक) - स्थापना विभाग


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री सकलू वेलीप
(प्रमुख लिपीक) - स्थापना विभाग


address
इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२४२६४३१
Name/Designation
श्री अभिर हेदे
उप संचालक


address
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालनालय ,इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेझिस ब्रागांझा, ग्रांवड फ्लोअर, पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ - २४२६४३१
Name/Designation
श्री जयंत ग.सिरसाट
वरिष्ठ तंत्रिक सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दुसरो माळो , उद्योग भवन,
पणजी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४३१
+९१ ८३२ २४७५२६४९१
Name/Designation
श्री पराग म. नागरसेंकर
खण आनी भूंयशास्त्राचे सहाय्यक संचालक
राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दुसरो माळो , उद्योग भवन,
पणजी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४३१
+९१ ९८२३६७५०३१

For More Details : Right To Information New Link