Top

केंद्रीय वाचनालयाविशीं

वाचनालय संग्रह

केंद्रीय वाचनालयांत 1982 सावन इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, पोर्तुगीज अश्या भासांतली 1.8 लाखा वयर पुस्तकां आसात. दुर्मीळ पुस्तकां, अधिकृत राजपत्रां आनी खबरापत्रांची सुमार 15 लाख पानां इलेक्ट्रोनीक माध्यम(मायक्रोफिल्म रूप) उपलब्द आसात.

केंद्रीय वाचनालया कडेन आशिल्ल्या कागदपत्रांचे विभाग :

  • भारत-पोर्तुगीज इतिहासा संबदची दुर्मीळ पुस्तकां
  • 50 हस्तलिखीतां
  • 1871 वर्सापासूनची खबरापत्रां
  • 1836 वर्सापासूनची अधिकृत राजपत्रां
  • 7 आदीम काळांतले अंकीत छाप
  • सर्वसादारण आनी संदर्भ पुस्तकां
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . कार्लोस फर्नांडीस
वाचनालय निरीक्षक
person_ic
नामो
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- 403001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७९४७
०८३२-२४०४५००
person_ic
ईमेल
Profile Pic
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
ज्येष्ठ ग्रंथपाल (श्रेणी -1)


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४५००
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
क्युरेटर


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७९४७
+९१ ८३२ २४०४५००
Profile Pic
संचालक
कला व संस्कृती संचालनालय
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०१

For more details : Right To Information New Link

Central Library Membership Form
English (26 KB)  download
Library Rules
English (47 KB)  download
Raja Rammohun Roy Library Foundation
English (49 KB)  download
Scheme for the Libraries run by Non-Government Institution
English (34 KB)  download