Top

केंद्रीय वाचनालयाविशीं

वाचनालय संग्रह

केंद्रीय वाचनालयांत १९८२ सावन इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, पोर्तुगीज अश्या भासांतली १. ८ लाखा वयर पुस्तकां आसात. दुर्मीळ पुस्तकां, अधिकृत राजपत्रां आनी खबरापत्रांची सुमार १५ लाख पानां इलेक्ट्रोनीक माध्यम(मायक्रोफिल्म रूप) उपलब्द आसात.

केंद्रीय वाचनालया कडेन आशिल्ल्या कागदपत्रांचे विभाग :

  • भारत-पोर्तुगीज इतिहासा संबदची दुर्मीळ पुस्तकां
  • ५० हस्तलिखीतां
  • १८७१ वर्सापासूनची खबरापत्रां
  • १८३६ वर्सापासूनची अधिकृत राजपत्रां
  • ७ आदीम काळांतले अंकीत छाप
  • सर्वसादारण आनी संदर्भ पुस्तकां

म्हायती खातर  : http://centrallibrary.goa.gov.in/ Electricity Department

 

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. अशोक परब
वाचनालय निरीक्षक
person_ic
नामो
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७९४७
०८३२-२४०४५००
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७९४४
person_ic
ईमेल
lib[hyphen]cent[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
ज्येष्ठ ग्रंथपाल -
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / ज्येष्ठ ग्रंथपाल (श्रेणी -1)


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४५००
Name/Designation
श्री. अशोक परब
भौशीक म्हायती अधिकारी
क्युरेटर


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_email_icon
lib[hyphen]cent[dot]
goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७९४७
+९१ ८३२ २४०४५००
Name/Designation
श्री सगुन वेलीप
संचालक
कला व संस्कृती संचालनालय
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कृष्णदास शामा,
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०१

For More Details : Right To Information New Link

केंद्रीय वाचनालय सदस्यत्व फॉर्म
English (26 KB)  download
वाचनालय नियम
English (47 KB)  download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात येवजण्यो: