Top

कायदो खाते – स्थापना विभाग

कायदो संबंदी विभाग वा आस्थापन विभागाचे उप खाते वा हेर सरकारी खात्या विशीच्यो वेगवेगळ्या मुद्द्यांतली प्रक्रिया कायदो खाते तपासता. अभियोग संचालनालय, कायदेशीर वेव्हार संबंदी कायदो, आस्थापनां आनी नोंदणी ह्या चार उप कार्यालयानी ताचें विभाजन केलां

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अमीर वाय. परब
अवर सचिव (स्थापना)
person_ic
नामो
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
सार्वजनिक सूचना तारीक: ०३/११/१९
English (435 KB) download
मॉडेल कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पलेट(पीडीएफ स्वरूप)
English (291 KB) download
मॉडेल कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पलेट(डॉकएक्स स्वरूप)
English (56 KB) download
Profile Pic
श्री सुरज गावकर
सहाय्यक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती प्रांजली पोल्ले
लेखापाल/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती प्रशांती बोरकर
वरिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती स्नेहा अ शिरोडकर
वरिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती मारीया कोटा विएगास
वरिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती आरती परब
वरिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्री चंद्रशेखर नाईक
कायदेशीर अधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्रीमती विंदा कामत धाकनकर
विभाग अधिकारी/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०

For more details : Right To Information New Link