Top

काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हि आयटीआय-कुडचडे आणि आयटीआय-सांगे विलीन करून १९९१ वर्सा प्रारंभ जाल्ले . राज्य शिल्प प्रशिक्षण योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची स्थापन केल्ली.ही योजना कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण / राज्य प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी / एससीव्हीटी), नवी दिल्ली / गोंय हांच्याबरोबर संबंधित आसा.नॅशनल / स्टेट कौन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीव्हीटी / एससीव्हीटी),नवी दिल्ली / गोंय यांच्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारान मंजूर केल्लो अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रमानुसार ही संस्था अभियांत्रिकी व अभियांत्रिकी प्रशिक्षणांचे प्रशिक्षण दितात.

१९९१ ह्या वर्सा आयटीआय-कुडचडे  आणि आयटीआय-सांगे विलीन करून काकोरा शासकीय प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्ली.

 

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री आर. डी. पावसकर
मुख्याध्यापक
person_ic
नामो
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
काकोरा , कुडचडे -गोंय, ४०३७०६
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२६५०२७०

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री. रविकिरण दामू पावसकर
मुख्याध्यापक /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
काकोरा , कुडचडे -गोंय, ४०३७०६
contact details
pio_contact_icon
७०२००८४८२३
Profile Pic
श्री. वल्लभदास प्रभु देसाई
पंगड शिक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
काकोरा , कुडचडे -गोंय, ४०३७०६
contact details
pio_contact_icon
९४२३०५५२३१

For more details :Right To Information New Link