Top

कला म्हाविद्यालय

आल्तीन पणजी आशिल्ले गोंय कला म्हाविद्यालय राज्यांतले एकमेव मान्यताय प्राप्त कला म्हाविद्यालय. 1972 वर्सा कला अकादेमीन ताची स्थापना केली. जुन 1983 वर्सा गोंय सरकारान ताचो ताबो घेतलो. हे म्हाविद्यालय सद्या परवरीच्या तंत्रीक शिक्षण खात्याखाला येता. गोंय विद्यापीठाक संलग्नीत आशिल्ल्या ह्या म्हाविद्यालयांत सद्या चार वर्सांचो बॅचलर ऑफ फायन आर्ट, पेंटींग आनी बॅचलर ऑफ फायन आर्ट(अपलायड आर्ट) हे अभ्यासक्रम चलतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री म. व . वेंगुर्लेकर
प्राचार्य- कला म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
गोंय कला म्हाविद्यालय,
आल्तीन, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२६१०४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४२६०२७
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री राजीव शिंदे
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / व्याख्याता / प्रभारी लागू कला विभाग


address
गोंय कला महाविद्यालय,
अल्तिनो , पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६१०४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२६०२७
Profile Pic
श्री एम. व्ही. वेंगुर्लेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / प्राचार्य


address
गोंय कला महाविद्यालय,
अल्तिनो , पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६१०४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२६०२७
Profile Pic
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक-तंत्रशिक्षण संचालनालय


address
गोवा कला महाविद्यालय,
अल्तिनो , पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१३५७१
+९१ ८३२ २४१३५७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७१

For more details : Right To Information New Link