Government of Goa | कला अकादमी
Top

कला अकादमी

गोंय सरकारान कला अकादमी, गोंयची २८ फेब्रुवारी १९७० ह्या दिसा २६४ ह्या नोंदणी क्रमांकान सोसायटी नोंदणी कायदो १८६० खाला स्थापन केल्ली. भारत सरकार, कला आनी संस्कृती मंत्रालयाची मान्यताय घेवन कला अकादमीक संगीत, नाच, नाटक, फायन आर्ट, लोक कला, साहित्य आदीची उदरगत करपाखातीर आनी राज्यातल्या सांस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाखातीर कला अकादमीक सर्वोत्कृश्ट संस्था केल्या. आपल्या वेगवेगळ्या विभागावरवी नियमीतपणान महोत्सव, सर्ती, प्रदर्शन, कार्यशाळा, परिशद, चर्चा सत्र आनी वादविवाद, कार्यावळी आयोजीत करप आनी पारंपारीक लोक कला तिगोवन दवरपाखातीर येवजण्यो आनी कार्य हातांत घेवपाक कला अकादमीकडेन प्रशिक्षण दिवपाची विशेश कला आसा.

वेगवेगळ्या सांस्कृतीक क्षेत्रांतले व्यक्ती आशिल्ले २८ वांगड्यांचे सर्वसाधारण मंडळाचे देखरेखीखाला अकादमी वावुरता आनी १४ वांगड्यांचो कार्यकारी मंडळ ताका सहकार्य दिता. तशेंच भारतीय संगीताक सल्लागार समिती, सल्लागार समिती- नाच, अस्तंत संगीत, लोक कला-१, लोक कला-२ साहित्या, नाटक, तियात्र, व्हिजुवल आर्ट फायन आर्ट, सर्व्हिस संबंदी फिल्म, व्हिजन, स्टेज क्राफ्ट आनी तंत्रिक मुद्दे हांचो आस्पाव आसा. ह्या संस्थेक गोंय सरकार पुराय निधी दिता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. फ्रान्सक्विन्हा ऑलिव्हिएरा
सचीव - कला अकादमी
person_ic
नामो
कांपाल, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२०४५१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२०४५७
person_ic
ईमेल
kalaacademygoa[at]yahoo[dot]co[dot]in
Profile Pic
सदस्य सचिव
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९७६३५५४१३६
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
नाटकसंच संस्थेचे मुखेली/प्रभारी-नाट्य विध्यालय
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-८८०६५६१०४८
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
संचालक,पाश्चिमात्य संगीत विभाग
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९१४६१८७७९८
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
संचालक, भारतीय संगीत आणि नृत्य विद्याशाखा
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५२/५३/५४
+९१-९८२२१७६८१६
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
रंगमंच   व्यवस्थापक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९९२१०४३७११
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
कार्यावळ आनी उदरगत अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९८२२१२७५३२
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
लेखा अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९८२२१००९५९
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
वरीष्ठ लघुलेखनकार आस्थापन/समन्वय
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-९४२२८४५६५५
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक ग्रंथपाल
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-८००७३३५२९१/८७८८०२२७९३
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७
Profile Pic
उच्च श्रेणी कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कला अकादमी
कंपाल-पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२०४५१/५१/५३/५४
+९१-८४५९२०३५२७
pio_fax_icon
०८३२-२४२०४५७

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात