Top

कला अकादमी

गोंय सरकारान कला अकादमी, गोंयची २८ फेब्रुवारी १९७० ह्या दिसा २६४ ह्या नोंदणी क्रमांकान सोसायटी नोंदणी कायदो १८६० खाला स्थापन केल्ली. भारत सरकार, कला आनी संस्कृती मंत्रालयाची मान्यताय घेवन कला अकादमीक संगीत, नाच, नाटक, फायन आर्ट, लोक कला, साहित्य आदीची उदरगत करपाखातीर आनी राज्यातल्या सांस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाखातीर कला अकादमीक सर्वोत्कृश्ट संस्था केल्या. आपल्या वेगवेगळ्या विभागावरवी नियमीतपणान महोत्सव, सर्ती, प्रदर्शन, कार्यशाळा, परिशद, चर्चा सत्र आनी वादविवाद, कार्यावळी आयोजीत करप आनी पारंपारीक लोक कला तिगोवन दवरपाखातीर येवजण्यो आनी कार्य हातांत घेवपाक कला अकादमीकडेन प्रशिक्षण दिवपाची विशेश कला आसा.

वेगवेगळ्या सांस्कृतीक क्षेत्रांतले व्यक्ती आशिल्ले २८ वांगड्यांचे सर्वसाधारण मंडळाचे देखरेखीखाला अकादमी वावुरता आनी १४ वांगड्यांचो कार्यकारी मंडळ ताका सहकार्य दिता. तशेंच भारतीय संगीताक सल्लागार समिती, सल्लागार समिती- नाच, अस्तंत संगीत, लोक कला-१, लोक कला-२ साहित्या, नाटक, तियात्र, व्हिजुवल आर्ट फायन आर्ट, सर्व्हिस संबंदी फिल्म, व्हिजन, स्टेज क्राफ्ट आनी तंत्रिक मुद्दे हांचो आस्पाव आसा. ह्या संस्थेक गोंय सरकार पुराय निधी दिता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विनेश आर्लेणकर
सदस्य सचिव
person_ic
नामो
कांपाल, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४२०४५०/५१/५२/५३/५४
०८३२-२४३२५४४
person_ic
ईमेल
kalaacademygoa[at]yahoo[dot]co[dot]in