Top

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खातें, राज्यांतल्या सुश्म, ल्हान आनी मध्यम उद्योग/व्यापाराक प्रोस्ताहन, उदरगत आनी नियंत्रण दवरपाक जापसालदार आसा. ते भायर खातें उद्देगीक उदरगती संबद्दीत उपक्रम सुसाध्य आनी संयोजीत करपांत म्हत्वाची भुमीका निभयता. गोंय एक घट्ट खण उद्देग आशिल्ले पारंपारीक नदरेंतल्यान ग्रामीण अर्थवेवस्था आशिल्ले राज्य. आता गोंय साबार उदरगतींक लागून ल्हवू ल्हवू बेगीन वाडपी उद्देगीक केंद्र जावंक लागला. हे खातें धोरणात्मक आयोजन, मार्गदर्शक तत्वां जाग्यार घालप, प्रशासकीय मांडावळ आनी राज्य तशेंच केंद्राच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचे काम करता.

खात्याचो हेत जलद उद्देगीक उदरगतींतल्यान आर्थीक वाड करप आनी गोंयच्या लोकांक तिगपासारक्यो रोजगार संदी मेळच्यो म्हण निरंतर काम करप. हे वटेन खातें सक्रीयपणान पर्यावरण अनुकूल उद्देगीक उदरगतीत वाव दिता, राज्य आनी खाजगी विभागांक सद्याचो उद्देग वाडून, नवे उद्देग कशें तग धरतले हाचे खातीर वातावरण तयार करपाक सुसाध्य आनी सहक्रियाशील करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. दीपक बांदेकर
संचालक
person_ic
नामो
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२२२४१
०८३२ २२२६३७७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४११६
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात:आदेश आनी परिपत्रकां

व्यवसाय सुधारणेची कृती योजना 2019
English (370 KB) download
बिझिनेस रिफॉर्म प्लान 2019 मुख्य सचिव सेवेकडून सर्व राज्यांना डीओ पत्र
English (100 KB) download

आनीक माहिती खातर :हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्री हिमांशु राजेश पाटणेकर
कार्यात्मक व्यवस्थापक (II) राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आय.टी. विभाग, स्क्रॅपयार्ड विभाग, इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
fmsouth[hyphen]ditc[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
श्री प्रशांत प . कामत
कार्यात्मक व्यवस्थापक (I)
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विकास -१ विभाग, नोंदणी, एचपीसीसी / आयपीबी सेल, एमएसएमई कौन्सिल, ऑनलाईन नोंदणी / उद्योग आधार,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
fmnorth[hyphen]ditc[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
गीता अ. जोशी
नियोजन अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विकास - II विभाग,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
सांख्यिकी अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सांख्यिकी विभाग,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
शांती लोटलीकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखा विभागाखातर राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
कार्यालय अधीक्षक
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्थापना विभाग, खयचाय संकीर्ण क्षेत्र,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
श्री प्रेमराज शिरोडकर
उपसंचालक( उद्योग) राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी (I)


address
विकास- I विभाग, नोंदणी विभाग, आयआयपीसीसी / आयपीबी सेल, स्क्रिपयार्ड विभाग, एमएसएमई कौन्सिल, ऑनलाईन नोंदणी / उद्योग आधार,
इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-indu.goa@nic.in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
श्री रोहन ज कासकर
उपसंचालक( प्रशासन) राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी (I)


address
स्थापना विभाग, लेखा विभाग, सांख्यिकी विभाग, विकास-आयएल - II, विभाग, आय.टी विभाग,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Name/Designation
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक लेखा अधिकारी


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२२४२२६८(२६)
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४११६
Name/Designation
भौशीक म्हायती अधिकारी
महाव्यवस्थापक (डीआयसी)


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
aao[hyphen]ditc[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६३७७
+९१ ८३२२४२२६८(२१)
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४११६
Name/Designation
श्री. दीपक बांदेकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण/संचालक


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२२२४१

For More Details : Right To Information New Link