Top

अर्थीक उदरगत म्हामंडळ

ईडीसी लिमीटेड म्हळ्यार गोंय, दमण दीवचें अर्थीक उदरगत म्हामंडळ. १२ मार्च १९७५क ताची थापणूक जाल्ली. ईडीसीचो- राज्य अर्थीक म्हामंडळ (एसएफसी) आनी उद्देगीक उदरत संस्था अशें दोन जबाबदारी आसांत. फाटल्या ३५ वर्सांत गोंयच्या अर्थीक उदरगतीत आनी मुख्य प्रवाहातल्या उद्देगीक उदगरतीत ईडीसीची म्हत्वाची भुमिका आसा.

राज्यांतल्या व्हड अर्थीक कामगिरी फाटल्यान ईडीसीची मुखेल भुमिका आसा असो इतिहास तयार जाला. ईडीसीन उद्देग आनी सेवा क्षेत्रांतल्या ५००० परस चड प्रकल्पांक, ८०० कोटी रुपयां वयर टर्म रीण दिवन अर्थीक हातभार लायला. तातुंतल्या कांय प्रकल्पांनी राज्यांत व्हडा प्रमाणान अर्थीक कामगीरी करून, राज्याखातीर कोट्यांनी रुपयाचो महसूल दिला. ह्या प्रकल्पांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीन तयार केल्ल्या नोकऱ्यांकलागून राज्यांतली बेरोजगारीची समस्या सोडोवपाक मजत जाल्या.

सद्याच्या बदलत्या आनी अस्थिर वेवसायीक परिस्थितीत गरजेंचे बदल आपणायतना ईडीसीक अभिमान जाता. कितलेशेच फावट मार खावनय बऱ्यापैकी परतून वयर सरप ही ह्या तेजस्वी संस्थेची वळख. सेवा क्षेत्रांत ईडीसीन, रिण दिवपी संस्थेपसून, बरो निकाल दिवपी संस्था असो आपले भितर बदल करून दाखयला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री किरण व्ही. बालीकर
व्यवस्थापकीय संचालक - अर्थीक उदरगत म्हामंडळ
person_ic
नामो
ईडीसी हाऊस,
पयलो माळो
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी-गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२ ४५१०/११/१२/१३/१४/१५/१६/१७/१८
person_ic
फॅक्स
०८३२२२२४९३८
person_ic
ईमेल
edcpanaji[at]edc[hyphen]goa[dot]com