Top

अबकारी खात्याविशीं

सरकारान केंद्रशासीत प्रदेशांत सोऱ्याचे उत्पादन आनी हालचाली संबद्दान येवपी समस्या हाताळपाक १/१/६३-अबकारी  ह्या आदेशाद्वारा २७. ०९. १९६३ दिसा अबकारी खात्याची थापणूक करूंन ०१. १०. १९६३  दिसा कार्यरत केले. अबकारी खात्याचे प्रशासकीय विभाग आनी कार्यकारी विभाग अशे दोन विभाग आसात. हें खातें अबकारी आयुक्ताखाला आसा जे मुखेल कार्यालय आनी तालुका पातळेचेर अबकारी निरीक्षकांखाला आशिल्ल्या सकयल्या पातळीवेल्या कार्यालयांतल्यान कार्यरत आसा. ते भायर प्रवेश आनी निष्क्रमणाच्या वाटेर भितर येवपी आनी भायर वचपी वाहनांचेर लक्ष दवरपाक अबकारी तपासणी नाके स्थापन केल्यात. ते शिवाय उत्पादन केंद्रांकडेन प्रभारी म्हणून अभकारी निरीक्षक नियुक्त केल्यात जे भितर येवपी आनी भायर वचपी अबकारी कर लागू जावपी वस्तुंची हालचाल, ह्या वस्तुंचे उत्पादन, सांठोवणी, भायर काडप आनी येरादारी निरीक्षीत करतात आनी सोऱ्याची भाटी, कारखानो वा ठिकाणाचे सुरळीत चलील्ले कामांत अडथळो येवचो ना हाची काळजी घेतात.

सकयल दिल्ले कायदे लागू जातात:

  • गोंय, दमण आनी दिव अबकारी शुल्क कायदो,१९६४
  • गोंय, दमण आनी दिव अबकारी शुल्क नेम, १९६४
  • औशधीय आनी प्रसाधन पदार्थ (अबकारी शुल्क) कायदो,१९५५
  • औशधीय आनी प्रसाधन पदार्थ (अबकारी शुल्क) नेम, १९५६
  • घुंवळी वखदां आनी मन-प्रभावी पध्दार्थ कायदो,१९८५ आनी ताचे खाला तयार केल्ले घुंवळी वखदां आनी मन-प्रभावी पध्दार्थ नेम.
  • गोंय दमण आनी दिव सूर काडप्यांक कल्याण निधी कायदो,१९८४.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री शशांक मणि त्रिपाठी, आय.ए.एस.
अबकारी आयुक्त
person_ic
नामो
अबकारी आयुक्त कार्यालय , अबकारी भवन, पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत, पणजी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२००४५
+९१ ८३२ ६६४२९५५
+९१ ८३२ २४२५५९३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२८३३३
person_ic
ईमेल
exci[hyphen]comm[dot]goa[at]nic[dot]in

आदेश आनी परिपत्रिका पळोवपा खातर हांगा : क्लिक करा

नांव/पदनाम
श्री नवनाथ के. नाईक
अबकारी सहाय्यक आयुक्त

 

नामो
अबकारी आयुक्त कार्यालय , अबकारी भवन, पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत, पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
naiknavnath[dot]goa[at]nic[dot]in

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्री नवनाथ नाईक
अबकारी सहाय्यक आयुक्त / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
asstcom1[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ - २४२५५९३
Name/Designation
श्री अमोल हरवलकर
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
bardez[hyphen]exci[dot]goa[at]nic
[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २२६६६५७
Name/Designation
श्री हसन खान
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
bicholim[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २३६२११६
Name/Designation
श्री विश्वास कांडोलकर
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
canacona[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २६४३३२२
Name/Designation
श्री राजेश सालेलकर
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
mormugao[hyphen]exci[dot]goa
[at]nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २५१५०८३
Name/Designation
श्रीमती सुरेखा गोहर
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
pernem[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २२०१२२८
Name/Designation
श्री महेश्वर पै
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
quepem[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २६६२२३४
Name/Designation
कुम. शिल्पा गवस
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
ponda[hyphen]exci[dot]goa[at]nic
[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २३१२१६२
Name/Designation
श्री विभूती शेट्ये
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
sattari[hyphen]exci[dot]goa[at]nic
[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २३७४०९२
Name/Designation
श्री.शंबा नाईक
उत्पादन शुल्क निरीक्षक /


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
salcete[hyphen]exci[dot]goa[at]nic
[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २७३२५६८
Name/Designation
श्री रोहित देसाई
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
sanguem[hyphen]exci[dot]goa[at]
nic[dot]in 
pio_contact_icon
०८३२ - २६०४२३१
Name/Designation
श्री राजेश नाईक
उत्पादन शुल्क निरीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
exci[hyphen]tiswadi[dot]goa[at]
nic.in
pio_contact_icon
०८३२ - २२२५५९५
Name/Designation
श्री मिलाग्रेस सोरेस
उत्पादन शुल्क अधीक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २४२५५९३

For more details : Right To Information  New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात