Top

अनिवासी भारतीय आयोग

गोंय राज्य आनी विदेशांतलो विशाल आनी विविध असो, मुळावो गोंयचो भारतीय समाज हांचेभितर एका परस्पर लाभदायक आनी सहजीवनाच्या नात्याक उत्तेजन, पोशण आनी शाश्वतताय दिवपाखातीर, २३ फेब्रार, २००६ पसून प्रभावी, गोंय सरकारान एनआरआय वेव्हारांखातर एक स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्लो आयोग स्थापन केलां. सद्यां अ‍ॅड. नरेंद्र के. सावयकार एनआरआय वेव्हारांखातीर आयुक्त आसात. तांका कॅबिनेट मंत्र्यांचे पद आनी दरजो आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
अ‍ॅड. नरेंद्र के. सवाईकर
एनआरआय व्यवहार आयुक्त
person_ic
नामो
केबिन नं २०४, दुसरो माळो,
मंत्री गट, सेक्रेटरीयत ,
पोर्वोरी
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९५१७/ ५१८