Top


सुरक्षा मार्गदर्शन तत्वां

ह्या पानाचेर वेबसाइटच्या सुरक्षेखातीर लागणारी मार्गदर्शन तत्वां दिल्यात .

वेबसाइट् / एप्लिकेशनची सुरक्षा वाडवपाखातीर परिपत्रक - तंत्रविज्ञान विभाग
English (114KB) download Date: 15/01/2020
आयआयएस 8 सर्व्हर हार्डनिंग हँडबुक
English (998KB) download Date: 15/01/2020
सर्व्हरच्या सुधारणाखातीर म्हायती आनी शिफारसी
English (253KB) download Date: 15/01/2020
वेबसाइट सुरक्षित मार्गदर्शन तत्वां
English (380KB) download Date: 15/01/2020
सुरक्षा संबंधित शिफारसी आनी उत्कृष्ट सराव
English (277KB) download Date: 15/01/2020
सीईआरटी-सुरक्षा आयआयएस 7.0 वेब सर्व्हर मार्गदर्शन तत्वां
English (1MB) download Date: 15/01/2020
सीईआरटी-ऑडिटिंग आनी लॉगिंगखातीर मार्गदर्शन तत्वां
English (1MB) download Date: 15/01/2020
सीईआरटी- वेब सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शन तत्वां
English (238KB) download Date: 15/01/2020