Top


पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
गोंय टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी २०२०
English (83 KB) download Date: 07/09/2020
सौर धोरण २०१७
कोंकणी (125 KB) download Date: 17/08/2019
गोंय राज्याचे सौर धोरण २०१७
कोंकणी (397 KB) download Date: 17/08/2019
आयटी धोरण २०१८
कोंकणी (1.54 MB) download Date: 21/08/2018
आयटी धोरण आनी येवजण्यो २०१८
कोंकणी (2 MB) download Date: 15/07/2018