Top


स्पॉट लायट

प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download Date: 04/08/2020
कोटेशन मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सची पुरवठ्याखातर - वीज खातें (कुडचडे)
English (79 KB) download Date: 28/07/2020
रिवोना ग्रामपंचायत हांगा टाटा येस किंवा आनीक तसलीच एक गाड़ी भाड्याक चलोवपाक खातर कोटेशन - वीज खातें (कुडचडे)
English (149 KB) download Date: 28/07/2020
निविदा - एलटीडी / एलटीसी वीजपुरवण खातर ४०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर्सपैकी २ क्र एसटीटीसीचे काम - वीज खातें (कुडचडे)
English (997 KB) download Date: 27/07/2020
आदेश-बदली आनी पोस्टिंग-कार्मिक खातें
English (74 KB) download Date: 21/07/2020
श्रीमती ईशा कोसला, आय.ए.एस. हांका काम / विभाग वाटपाबाबत अधिसूचनेत बदल - कार्मिक खातें
English (87 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - श्री संतोष आमोणकर हांणी शिक्षण खात्याचो संचालक पदभार सांभाळपाचो आदेश - कार्मिक खातें
English (48 KB) download Date: 21/07/2020
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयत पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा स्टेट कोटा समुपदेशन शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ चे दुसरी फेरी आनी मॅप अप फेरी संदर्भात सूचना
English (66 KB) download Date: 16/07/2020
मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सच्या पूर्वणेखातर अवतरण
English (100KB) download Date: 15/07/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र तारीख : ०५/०६/२०२० - राज्य सरकार सर्वसाधारण आर्थिक नियम २०१७ स्वीकारन करपाक - वित्त विभाग- खर्च भाग
English (92 KB) download Date: 15/07/2020
किचन / ओर्गानिक कचरो चेर ईओआय बायोगॅस संयंत्र येवजण्यो - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
English (71 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 09/07/2020 - Submission Last Date: 31/07/2020
उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह - कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
English (122 KB) download Date: 10/07/2020
सोशल मीडियाची व्यवस्थापनाखातर / व्यावसायिक एजन्सीचे निवडीखातर कोटेशन - गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी
English (61 KB) download Date: 10/07/2020
०३ - ११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटीस आनी ०३- रेसीन कास्ट पीटीस खातर कोटेशन - वीज खाते ( कुडचडे )
English (85 KB) download Date: 09/07/2020
निविदा सूचना - ०४ (२०२०-२१) / ई डी /XVIII/४१५ तारीख : २४/०६/२०२० - वीज खाते ( कुर्ती )
English (2 MB) download Date: 06/07/2020
सार्वजनिक सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
गोंयचे पर्यटन उद्योगा खातर सेफ्टी आनी हायजीन मार्गदर्शक - पर्यटन खाते
English (993 KB) download Date: 03/07/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१७(२०-२१)/१०७६ तारीख : ०२/०७/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 02/07/2020
कार्यालय स्टेशनरी साहित्य आनी वस्तूंचा पुरवठा खातर कोटेशन - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
English (666 KB) download Date: 01/07/2020
महत्वाची घोषणा : एप्रिल २०२०ची तांत्रिक मंडळाची परीक्षेखातर केंद्र स्थलांतरित - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (49 KB) download Date: 30/06/2020
कोरीएजेंडम I - निविदा सूचना क्र. १३-९१/कंद/(एस)/दूध/२०२०-२१/१२२० तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (868 KB) download Date: 04/06/2020
कोरीएजेंडम II - निविदा सूचना क्र. ९-१(२१)/नॉन-पॅट.मेड/(ए.एच)/२०२०-२१/१२१५ तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (987 KB) download Date: 04/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९ / कोट-११(२०-२१)/६१६ तारीख : २८/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (615 KB) download Date: 02/06/2020
केंद्र शासनान किल्ले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नामांची अंमलबजावणी २००१ - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 02/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१०(२०-२१)/४९१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (402 KB) download Date: 01/06/2020
कोटेशन - बॅटरी बँकेच्या पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१४(२०-२१)/५५४ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (139 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१३(२०-२१)/५५७ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (177 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०३(२०-२१)/५५६ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०४(२०-२१)/५५५ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (87 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन "वीज अररेस्टर्स खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४३ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (279 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन "पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यालयाचे काम खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४४ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (267 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन "गादी भाडयाक घेवपा खातर क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०१(२०-२१)/४४५ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (291 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-११(२०-२१)/४८४/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
कोंकणी (171 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-१०(२०-२१)/३७८/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन - टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (86KB) download Date: 15/05/2020
ट्रान्सफॉर्मर तेलाच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (140 KB) download Date: 15/05/2020
विविध रेटिंग्सच्या टिन केलले कॉपर फ्यूज वायरच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
झेलपीम सबस्टेशन, सांग्या हांगा न्यूमेरिकल अर्थ फॉल्ट आनी ओव्हर करंट रिलेच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित करण्याच्या कार्या खातर कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
विजेचे अटक करपाक कोटेशन क्विनमॉल सबस्टेशन विद्युत उपविभाग केप्या आनी सांग्या हांगा वॅडम आनी झेलपेम सबस्टेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - कुडचडे - काकोरा हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - केप्या हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन तारीख ०७/०५/२०२० - गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 07/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३९(१९-२०)/२७८/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३८(१९-२०)/२७९/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०८(२०-२१)/२६४/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०७(२०-२१)/२६३/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
सांख्यिकीय पृथ्वीचेर खराबी आनी सध्याच्या रिले अधिक पुरवण स्थापना, चाचणी आनी कार्याखातर काम तारीख : ०५/०५/२०२०
English (157KB) download Date: 05/05/2020
विविध रेटिंग्जचे टिन केलेले कॉपर फ्यूज वायर्स पुरवण्याखातर कोटेशन- वीज खाते ( कुडचडे)
English (112KB) download Date: 05/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-४०(१९-२०)/५३०७/२०१९-२० तारीख : ३१/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (89 KB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-०४(२०-२१)/२२०/२०२०-२१ प्रोकुयर ऑफ लाईटनिंग अर्रेस्टोर्स तारीख : २७/०४/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (73 KB) download Date: 28/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३८ (१९-२०) / ११७ / २०२०-२१ तारीख : २०/०४/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ०१ (२०-२१) / १२० / २०२०-२१ तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171 KB) download Date: 20/04/2020
दहावी च्या भुरग्यांखातर गणित व विज्ञान विषयांत ऑनलाईन परीक्षा आनी विषयानुसार ऑनलाईन वर्ग
English (175KB) download Date: 02/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - २/ कोट - ४१ (१९-२०) / ५२६८ तारीख : १६/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (157 KB) download Date: 20/03/2020
निविदा सूचना तारीख १७/०३/२०२० - सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी विशीं
English ( 364KB) download Date: 20/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३९ (१९-२०) / ५१६७ तारीख : ०९/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (632 KB) download Date: 19/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३७ (१९-२०) / ५१०८ तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (710 KB) download Date: 19/03/2020
सुचना - संग्रहालयां विशीं
English (118KB) download Date: 18/03/2020
आदेश क्र. डीएचएस / आयडीएसपी / १९-२० / १२०/५४७ सरकारी आदेश तारीख : १४/०३/२०२० - भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (68KB) download Date: 16/03/2020
कोविड-१९ सूचना- जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय
English (337 KB) download Date: 16/03/2020
अधिसूचना क्र .२३ / २० / २०१४-I / पीएचडी / भाग IV / ५५२ तारीख : १३/०३/२०२० - भौशीक भलायकी खाते
English (957KB) download Date: 16/03/2020
निविदांच्या पावतीखातर कालावधी मर्यादा वाढविणे - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (298KB) download Date: 12/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३८ (१९-२०) / ५१६५ / २०१९ - २० तारीख : ०९/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171KB) download Date: 09/03/2020
गोंयची निर्यात धोरण -उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं
English (811KB) download Date: 09/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग-VII / टेक-९ / कोट - ३७ (१९ -२०) / ५१०८/ २०१९-२० तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171KB) download Date: 06/03/2020
कोटेशन क्र. ईई / विभाग -VII / टेक -२ / कोट - ३६(१९-२०) /४९७३ तारीख : २७/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (85 KB) download Date: 03/03/2020
आदेश "आदर्श आचारसंहिता" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (312 KB) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र. ईई / विभाग -VII / टेक -२ / कोट - ३३[१९-२०] /४८३४ तारीख : १३/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (३०५केबी ) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-३६ (१९-२०)/४८५१ /२०१९-२० तारीख - १४/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (171 KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र. ईई / भाग -VII / टेक -२ / ३३/१९ -२०/४८३४/२०१९ -२० तारिख : १३/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (85KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/ टेक-९/कोट-३४ (१९-२०)/ ४८३३ /२०१९-२० तारीख - १३/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (191 KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-३५ (१९-२०)/४८२९ /२०१९-२० तारीख - १३/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (171 KB) download Date: 14/02/2020
झेलडॅम हांगा लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवणखातर कोटेशन - वीज - केपे
English (2 MB) download Date: 12/02/2020
२२० ३३ केव्ही कुकोळ्या उपकेंद्रात वीज पुरवण करपाखातर कोटेशन - वीज - केपे
English (2 MB) download Date: 12/02/2020
नाविकां खातर सूचना - तारीख: ११/०२/२० - बंदर कप्तान
English (657 KB) download Date: 11/02/2020
लिलाव सुचना क्रमांक पीएमसी / ट्राय / सोपो फी / ४३८८ / २०१९-२०- फोंडा मुन्सीपाल परिषद
English (1MB) download Date: 05/02/2020
शुद्धीकरण "प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्सचे एम्पॅनेलमेंट" - गोंय हावसींग बोर्ड (संदर्भ: सुचना क्र. जीएचबी / टीईसीएच / पीएलसी / १२७३ / २०२० त. ०६/०१/२०२०)
English (72KB) download Date: 04/02/2020
शुद्धीकरण तारीख ३०/०१/२०२० (फाईल क्र. १५/०२/२०२०-पीईआर / ३७८) - कार्मिक खात्या विशी
English (97KB) download Date: 04/02/2020
कोटेशन क्र ईई / भाग - VII / टेक - २/ कोट - ३३ [ १९-२०] / ४५२९ / २०१९-२० तारीख - २८/०१/२०२०
English (85 KB) download Date: 31/01/2020
लिलाव सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती ( तारीख २७-०१-२०२०)
English (1MB) download Date: 29/01/2020
कोटेशन क्र . ईई / डिव - VII / टेक -२ / कोटेशन - २९ / [१९-२०] / ४४६८ / २०१९-२० - वीज कुडचडे
English (87 KB) download Date: 23/01/2020
कोटेशन क्र . ईई / डिव - VII / टेक -२ / कोटेशन - ३३ / [१९-२०] / ४४२८ / २०१९-२० - वीज कुडचडे
English (1MB) download Date: 21/01/2020
लिलाव सुचना - गोंय मांस संकुल (तारीख . १५/०१/२०२०)
English (406KB) download Date: 17/01/2020
कोटेशन क्र . इ इ / विभाग VII / टेक - २/ कोट - २९/(१९-२०) / तारीख ०७-०१-२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (679KB) download Date: 14/01/2020
लॉटरी व्यवस्थापन खातर अंमलबजावणीची व्याज व्यक्त - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
English (1MB) download Date: 02/01/2020
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३९७४ - वीज खातें - कुडचडे
English (170 KB) download Date: 23/12/2019
लिलाव सूचना तारीख - १६/१२/२०१९ - सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल
English (499kb) download Date: 20/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३९१३ वीज खातें - कुडचडे
इंग्रजी (1MB) download Date: 17/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३८८६ वीज खातें - कुडचडे
English (364 KB) download Date: 17/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/अवतरण -२७(१९-२०)/३८९१ - वीज खातें - कुडचडे
English (515 KB) download Date: 17/12/2019
निविदा सूचना - वीज खाते आक्या मडगांव
इंग्रजी (168 KB) download Date: 16/12/2019
टॉवर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाईडर असोसिएशन (टीएआयपीए) खातीर तयार केल्ले ड्राफ्ट राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी
English (957 KB) download Date: 13/12/2019
अवतरण क्र २८- वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (191 KB) download Date: 12/12/2019
अवतरण क्र २७- वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (174 KB) download Date: 11/12/2019
अवतरण क्र २६- वीज खातें - कुडचडे
English (170 KB) download Date: 11/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/अवतरण -२५(१९-२०)/३४५४/२०१९-२० वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (191 KB) download Date: 13/11/2019
नोटिफिकेशन तारीख : ०१/०९/२०१९ - कार्मिक खात्या विशी
English (322kb) download Date: 08/11/2019
कोटेशन - तारीख १८/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं , भाग XII, केपें
कोंकणी (२ mb ) download Date: 04/11/2019
सूचना क्र. २४/१/२०१९-पीईआर /२३०२ तारीख :०१/११/२०१९
कोंकणी (73KB) download Date: 01/11/2019
सामान प्रदर्शन आनी विक्री करपाखातर अर्ज मागल्यात - हस्थकला,कपडो आनी काथो
कोंकणी (104 KB) download Date: 29/10/2019
कोटेशन तारीख १६/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी (87.7 KB) download Date: 25/10/2019
कोटेशन तारीख २२/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी (95.5 KB) download Date: 25/10/2019
नोटिफिकेशन क्र. ३७/५/३२८७ - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
कोंकणी (937 KB) download Date: 22/10/2019
परिपत्रकां क्र . ७(३७३)/२०११/१०५३ - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी (४१७केबी ) download Date: 22/10/2019
लिलाव नोटीस क्र . १९/३०४६ - कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
कोंकणी (283 KB) download Date: 22/10/2019
सुचोवणी क्र. ९५/१३०७ - पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं
कोंकणी (40.1 KB) download Date: 17/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / ३०१४ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English (१७० केबी ) download Date: 16/10/2019
कोटेशन क्र ई ई /७२६ कोटेशन-वीज खात्याविशीं (केपे)
English (1.7MB) download Date: 03/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / ७६१ कोटेशन-वीज खात्याविशीं (केपे)
English (1.15MB) download Date: 03/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / २५८०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English (२७६ केबी) download Date: 27/09/2019
कोटेशन क्र ई ई / २६३४-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English ( ५०४ केबी) download Date: 27/09/2019
सुचोवणी क्र / ०२/ तारीख : १९/०९/२०१९-गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल
कोंकणी (५५केबी ) download Date: 23/09/2019
कोटेशन क्र ई ई / भाग - VII/ टेक - ९/ कोटेशन-२१(१९-२०)/२६३४/२०१९-२०
कोंकणी (174kb) download Date: 18/09/2019
अवतरण क्रमांक-ईई / भाग-VII/२३३०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी  download Date: 05/09/2019
नोटिफिकेशन क्र . ७/३/२०१९- पी ई आर /२३५०
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश - बंदखण संस्थे विशीं
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश-म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
सचिव आनी आय ए एस अधिकाऱ्यांचे काम वाटील्लो आदेश
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१९/२३३०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी  download Date: 28/08/2019
कोटेशन क्र . गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ/ ये डी यम /१४/३२३७
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
कोटेशन क्र ई ई / भाग - VII/ टेक -२/कोटेशन-२०(१९-२०)/२१८९/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१७(१९-२०)/२१५६/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-२/कोट-२०(१९-२०)/२१८९
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
अवतरण क्रमांक. ७२४ कार्यालय स्टेशनरी साहित्य पुरवण - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
उमेदवारांखातीर सुचोवणी - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
जायरात ग्रुप - C पद - कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१९(१९-२०)/२०१७/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
कोटेशन क्र . ई ई / भाग -VI/ टेक - ९/कोटेशन-१४(१९-२०)/२०६७/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
ऑर्डर क्रमांक १५/१६/२००४-पीईआर / भाग / २१५२
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
झेल्पपेम (वीज कर्चोरम) हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातीर ईओटी-कोटेशन ईई-भाग -७
कोंकणी  download Date: 08/08/2019
ईओटी कोटेशन-ईई / भाग-VII(वीज कर्चोरम)
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
रोजगार समाचार / रोजगार वृत्ताची ई-आवृत्ती सुरू करतात
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
कला आणि संस्कृती वेगवेगळ्या पदांखातीर भरती
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
जीएसआयडीसी - “डेप्युटी मॅनेजर (मानव संसाधन व प्रशासन)” या पदाखातीर भरती
कोंकणी  download Date: 03/08/2019
विस्तार सूचना क्र. PWD/WDXXI/०२ (१), फोर्टोर्डा
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
दुग्धशाळा उपकरण अंतर्गत विक्रेता नोंदणी
डेअरी उपकरण पुरवण करपाक अधिकृत विक्रीती /पूर्वणांक आपोवणेची सूचना - डी.ए.एच आनी व्ही.एस
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
सूचना क्रमांक ७ (२८) / ६४८- डी.ओ.आय.टी
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
कोटेशन- क्रमांक- ईई / भाग-VII/ १७७१- (वीज - कुरचोरम)
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
कोटेशन- क्रमांक- ईई /भाग-VII/१८२२-(विद्युत - कुरचोरम)
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांची सुधारित यादी- कर्मचारी
कोंकणी  download Date: 30/07/2019
०१ वाहन भाड्याक दिवपाचे कोटेशन - विद्युत विभाग कुरचोरम
कोंकणी  download Date: 26/07/2019
हातमाग आनी कपडो तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाखातीर जाहिरात
कोंकणी  download Date: 22/07/2019
प्रवेश सूचना (स्टॉकमॅन ट्रैनिंग कोर्स) -डी.ए.एच आनी व्ही.एस
कोंकणी  download Date: 22/07/2019
ऑर्डर - ट्रान्सफर आनी पोस्टिंग्ज - ५/१/२०१८-पीईआर / १८४५ दि .०२-जुलै -२०१९
कोंकणी  download Date: 20/07/2019
जीपीएससी अ‍ॅड.७ २०१९
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
लिलाव नोटीस - १९ जुलै -२०१९ च्या कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं निरीक्षक
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
लेखी परीक्षेसाठी सूचना-आयुक्त, कामगार आनी रोजगार
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण संदर्भ: एनजीपीडीए / एसआर / १ /Vol.VII / ४७३
कोंकणी  download Date: 17/07/2019
अधिसूचना - १/७/२०१७-जीएडी- II/२२४० दि १५-जुलै २०१९
कोंकणी  download Date: 15/07/2019
अधिसूचना -१/४१/२०१६-जीएडी- II / २२२२ दि .१३-जुलै -२०१९
कोंकणी  download Date: 13/07/2019
भरती-पर्यावरण विभाग
कोंकणी (208KB) download Date: 10/06/2019
भरती -विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग
कोंकणी (164KB) download Date: 10/06/2019
मुख्यमंत्र्यांन मार्सेल बसस्थानक संकुलाचे उद्घाटन केले
कोंकणी (258 KB) download Date: 03/06/2019
वीज पुरवण खंडित-२१-०५-२०१९
कोंकणी (405 Kb) download Date: 21/05/2019
एप्रिल २०१९ खातीर कृषी संभावना
कोंकणी (450 KB) download Date: 21/05/2019
लैंगिक छळाविरूद्ध समितीची स्थापना
कोंकणी (176 KB) download Date: 21/05/2019
शिक्षकांक राष्ट्रीय पुरस्कार २०१९
कोंकणी (396 KB) download Date: 17/05/2019
वीज पुरवण खंडित-१५-०५-२०१९
कोंकणी (358 KB) download Date: 14/05/2019
वीज पुरवण खंडित-११-०५-२०१९
कोंकणी (175 KB) download Date: 13/05/2019
निवडणुकेखातीर वेगवेगळे वस्तूंची किंमत
कोंकणी (175 KB) download Date: 26/03/2019
नॅशनल अ‍ॅडव्हेंचर अवॉर्डाखातीर नामांकनाची आपोवणी
कोंकणी (583 KB) download Date: 13/03/2019
अनिवासी भारत्यांक ऑनलाइन मत दिवपाची बनावट बातम्यांवयल्यान लोकांक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावध करतात
कोंकणी (175 KB) download Date: 13/03/2019
बेकायदेशीर रेंव काडटल्याचेर कारवाय
कोकणी (५२ केबी) download Date: 25/02/2019
वीज पुरवण खंडित-२५-०२-२०१९
कोंकणी (195 KB) download Date: 25/02/2019
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी सुरू केल्ले
कोंकणी (72 KB) download Date: 25/02/2019
राष्ट्र ध्वजाचो अपमान , अनादर करतल्याचेर कारवाय जातली
कोंकणी (११३ केबी) download Date: 13/02/2019
आर्म जमा करपाक मुजत वाड
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 13/02/2019
वीज पुरवण खंडित १४-०२-२०१९
कोंकणी (४८ केबी) download Date: 13/02/2019
वीज पुरवण खंडित - ३-०२-२०१९
कोंकणी (५० केबी) download Date: 13/02/2019
विध्यार्थी संसद सर्त १३फेब्रुवारी सावन सुरु
कोकणी (१०४ केबी) download Date: 11/02/2019
आर्म पुलिस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 11/02/2019
उत्कृष्ट ग्रंथपाल पुरस्कार जाहीर
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 10/01/2019
ममता ऐवजणेत सुधारणा - १०,०००- ची आर्थिक मदत एकाच हप्त्याक मेळतली
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 10/01/2019
वीज पुरवण खंडित - ०७-०१-२०१८
कोकणी (१०९ केबी) download Date: 04/01/2019
सरकारी दिनदर्शिका विकपाक उपलब्ध
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 04/01/2019
वीज पुरवण खंडित - ०३-०१-२०१९
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 03/01/2019
साळावली धरणाच्या कानालातल्यान उदक सोडपाक सुरुवात
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 01/01/2019
लघु वेवसायिकांची प्रधानमंत्री विमा येवजणेखाला नोदणीखातीर ग्रामसभांनी वेवस्था
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 18/12/2018
वीज पुरवण खंडित – १७-१२-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 17/12/2018
वीज यंत्रणाविशी शिटकावणी
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 14/12/2018
नो पार्किंग वाठार अधिसूचित
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 14/12/2018
वीज पुरवण खंडित - १०-१२-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 10/12/2018
लोकोत्सव -२०१९ हस्तकला आनी खावपा जिन्नस स्टोलाखातीर १० डिसेंबराच्यान अर्ज उपलब्ध
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 10/12/2018
राज्य कला उत्सव सर्तीचो निकाल
कोंकणी (११५ केबी) download Date: 10/12/2018
सुरक्षेविशी जागृताय करपाक गृहरक्षक महत्वाचे योगदान शकता – डीजीपी
कोंकणी (३४ केबी) download Date: 07/12/2018
हॉटेल - घरमालकांक सुचोवणी
कोंकणी (५६ केबी) download Date: 06/12/2018
‘चली भुरग्यांक वाचयात’ नाटकुले दूरदर्शनाचेर
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 06/12/2018
युवा महोस्तव २०१८-१९
कोंकणी (५९ केबी) download Date: 29/11/2018
वीरज्योती पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (११० केबी) download Date: 29/11/2018
वीज पुरवण खंडित-२९-११-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 29/11/2018
वीज यंत्रणाविशी शिटकावणी
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 29/11/2018
वीज पुरवण खंडित - 29-11-2018
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 28/11/2018
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 28/11/2018
खांडेपार पुलाचे श्री. नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी उक्तावण जातले
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 23/11/2018
मांड संस्कृती संवर्धन येवजणेखातीर अर्ज मागयला
कोंकणी (५७ केबी) download Date: 23/11/2018
वीज पुरवण खंडित - २१-११-२०१८
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 21/11/2018
कारागीर परीक्षांचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 09/11/2018
निबंध सर्तचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 09/11/2018
वीज पुरवण खंडित ०९-११-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 09/11/2018
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कार्यालाचे स्थलांतर
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 09/11/2018
इफ्फिच्या काळात पणजी बाजार ते डी.बी.बी. मार्ग मेरेनचो रस्तो येरादारीक बंद
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 31/10/2018
वीज पुरवण खंडीत - ३१-१०-२०१८
कोंकणी (२६३ केबी) download Date: 31/10/2018
दिव्यांग व्यक्तीक आर्थिक मदत दिवपाच्या ऐवजणेत सुधारणा
कोंकणी (३० केबी) download Date: 31/10/2018
कारागीर परीक्षेचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०५ केब्बी) download Date: 31/10/2018
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (२६७ केबी) download Date: 26/10/2018
मांडवी पूल येरादारिक बंद
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 25/10/2018
वीज पुरवण खंडीत २१-१०-२०१८
कोंकणी (३१३ केबी) download Date: 22/10/2018
अनुसूचीत जातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी स्वंयसेवी संस्थांक मदत येवजण
कोंकणी (२५६ केबी) download Date: 22/10/2018
वीज पुरवण खंडीत - १५-१०-२०१८
कोंकणी (३१९ केबी) download Date: 16/10/2018
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (३१३ केबी) download Date: 15/10/2018
युजीसी – एनईटी खातीर नांव नोंदणी करपी विद्यार्थ्यां खातीर मार्गदर्शन सत्र
कोंकणी (२६७ केबी) download Date: 09/10/2018
वीज पुरवण खंडित - ०५-१०-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 05/10/2018
कला आनी संस्कृती खात्याची संस्कृतीक प्रज्ञासोद सर्त
कोंकणी (४४४ केबी) download Date: 04/10/2018
नोकरी करपी बायलांक वसतिघर बांदपाखातीर मजत येवजण
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 04/10/2018
सवाय धान्य दुकानाखातीर अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 04/10/2018
वीज पुरवण खंडीत-04-10-2018
कोंकणी (३२७ केबी) download Date: 04/10/2018
गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाची उत्कृष्ठ कामगिरी
कोंकणी (२६८ केबी) download Date: 28/09/2018
राज्य पातळीवयल्या नक्षत्र उत्सवांत वांटो घेवंक कला अकादमीन मागयल्यात अर्ज
कोंकणी (३२२ केबी) download Date: 28/09/2018
राष्ट्रीय निबंध लेखन सर्त
कोंकणी (३३३ केबी) download Date: 28/09/2018
वरिश्ठ वकिलां कडल्यान अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (२४६ केबी) download Date: 26/09/2018
बेटी बचाओ बेटी पढाओ विषयावर स्पर्धा
कोंकणी (१७८ केबी) download Date: 25/09/2018
बेकायदेशीर रेंव उत्खननाचेर नदर दवरूंक हॅल्पलायन सेवा
कोंकणी (२४३ केबी) download Date: 20/09/2018
नारी शक्ती पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (२५५ केबी) download Date: 19/09/2018
वीज पुरवण खंडीत - १०-०९-२०१८
कोंकणी (३१२ केबी) download Date: 10/09/2018
वीज पुरवण खंडीत - 07-09-2018
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 07/09/2018
वीज पुरवण खंडित ०५-०९-२०१८
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 07/09/2018
पोस्ट-मेट्रीक आनी प्री-मेट्रिक शिष्यवृत्तीखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/09/2018
वीज पुरवण खंडित ०५-०९-२०१८
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 05/09/2018
राज्यातल्या णव शिक्षकांक राज्य शिक्षक पुरस्कार
कोंकणी (३१६ केबी) download Date: 05/09/2018
गोयच्या शाळांक स्वच्श विध्यालय पुरस्कार
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 04/09/2018
एमएससी नर्सिंग प्रवेश
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 01/09/2018
मतदार वळेरी उजळणी कार्यक्रम
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 01/09/2018
केरळ मदत निधिक सढळ हातानी मदत करपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 28/08/2018
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार
कोंकणी (४२६ केबी) download Date: 24/08/2018
सुर्ला गावात सोरो बंदीत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 21/08/2018
दिव्यांग व्यक्तीची सशक्तीकरणाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार २०१८
कोंकणी (३५ केबी) download Date: 14/08/2018
राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१७-१८ अर्ज
कोंकणी (५५ केबी) download Date: 07/08/2018
वीज पुरवण खंडित - ०७-०८-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 07/08/2018
वीज पुरवण खंडित - ०३-०८-२०१८
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 03/08/2018
व्याजमुक्त शिक्षण कर्ज ऐवजण
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 02/08/2018
स्वातंत्र सैनिकांचो राष्ट्रपती हस्तुकी सन्मान
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 31/07/2018
धनगर समाजातल्या विध्यार्थीकं गुणवत्ता आदारित शिष्यवृत्ती
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 31/07/2018
वीज पुरवण खंडित - २४-०७-२०१८
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 24/07/2018
दिव्यांग व्यक्तीक खास वळखपत्राखातीर अर्ज
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 16/07/2018
पावसाळ्यात रस्ते खंणपाक बंदी
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 16/07/2018
दिव्यांग विधार्थ्याखातीर शिष्यवृत्ती आनी विध्यावेतन
कोंकणी (१२३ केबी) download Date: 12/07/2018
अनुसुचित जातीतल्या विध्यार्थ्याक गुणवत्ता आधारीत शिष्यवृत्ती
कोंकणी (११८ केबी) download Date: 10/07/2018
दक्षिण गोयांक मर्यादेत उदका पुरवण
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 10/07/2018
राष्ट्रीय बाल शोर्य पुरस्कार २०१८ खातीर अर्ज
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 19/06/2018
घुवळी वखदा विरोधी दिसानिमतान धावपाची सर्त
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 19/06/2018
केंद्रीय शिष्यवृत्ती नुतनीकरण अर्ज करपाची सुचोवणी
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 15/06/2018
गोयांखातीर निर्गत धोरण तयार करपाचो प्रस्ताव
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 15/06/2018
दयानंद सामाजिक सुरक्षा, घर आधार येवजणेच्या लाबधारकांचे सर्वेक्षण
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 15/06/2018
गोय लोक सेवा आयोग जायरात कमांक 6 वसग 2018
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
आयटीआय अभ्यासक्रम परीक्षाचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 11/06/2018
वीज पुरवण खंडित ११-०६-२०१८
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 11/06/2018
शालांत आनी उच्च माध्यमिक परीक्षेखातीर खाजगी उमेदवाराकडल्यान अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 14/05/2018
वीज पुरवण खंडित १४-०५-२०१८
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 14/05/2018
हातमाग आनी टेकसटायल तंत्रद्यान अभ्यासक्रमाखातीर गोयकारांक राखीव जागे
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 10/05/2018
युवा प्रतिभा पुरस्कार सुवाळो
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 10/05/2018
बोरी पूल येरादारिक बंद
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 10/05/2018
वीज पुरवण खंडित - ११-०५-२०१८
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 10/05/2018
पर्वरी हंगा १० मे दिसा रोजगार मेळावो
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/05/2018
रक्षक पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (३० केबी) download Date: 07/05/2018
वीज पुरवण खंडित - ०८-०५-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 07/05/2018
शाळांतल्या प्रवेशाबाबतीत कळोवणी
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 25/04/2018
वीज पुरवण खंडित २६-०४-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 25/04/2018
१८ आनी १९ एप्रीलाक सागर कवच मोहीम
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 19/04/2018
पेन्शनधारकांक म्हारगाय भत्तो
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 06/04/2018
शाळांच्या भुरगयाखातीर पोस्टर सर्त
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 05/04/2018
डॉ. आंबेडकर सामाजिक पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 02/04/2018
गोय दंत महाविध्यालय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश मार्गदशन प्रवेश वेळापत्रकात बदल
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 02/04/2018
पणजी शीगमोस्तव सर्तीच्या जैतवंताक इनामा भेटायली
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 28/03/2018
गोय वैजकीय महाविध्यालय पदव्यूत्तर पदवी पदविका प्रवेश मार्गदर्शन प्रवेश वेळापत्रकात बदल
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 28/03/2018
वीज पुरवण खंडित - २८-०३-२०१८
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 28/03/2018
कामाच्या थळार बायलांची छळणूक प्रकरणाची चवकशी करपाक समिती नेमापाची सक्ती
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 27/03/2018
वीज बिलाची रक्कम भरपावीशी सुचोवणी
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 27/03/2018
वीज पुरवण खंडित - २६-०३-२०१८
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 26/03/2018
जैवविविधता मंडळाच्या लोगो आनी लेबल सर्तीखातीर मुदतवाड
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 22/03/2018
सोरो विकापाच्या परवान्याचे ३१ मार्च पयली नूतनीकरण करचे
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 22/03/2018
१४४ कलम अनिश्चित काळाखातीर लागू
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 20/03/2018
वीज बिल रक्कम भरपाविशी सुचोवणी
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 20/03/2018
Issue Date: 20/03/2018
गोंय वैजकीय महाविध्यालयात पदव्युत्तर पदवीपदविका प्रवेश
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 16/03/2018
रान खात्यात फोरेस्ट गार्ड पदांच्या भरतीविशी
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 15/03/2018
मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 27/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २७-०२-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 27/02/2018
खेळां शिक्षकांक राज्य पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 26/02/2018
कातार-कॉयर गायन प्रवेशिकाखांतीर मुदतवाड
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 26/02/2018
प्रज्ञासोद परीक्षेचो निकाल जाहीर
कोंकणी (११० केबी) download Date: 26/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २३-०२-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 23/02/2018
उत्कृष्ट पी.ई. शिक्षकाखातीर पुरस्कार
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 21/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २२-०२-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 21/02/2018
वीज बिल थकबाकी भरपाची पंद्रस
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 20/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २१-०२-२०१८
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 20/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २०-०२-२०१८
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 19/02/2018
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 17/02/2018
वीज पुरवण खंडित - १५-०२-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 14/02/2018
वीज पुरवण खंडित - १२-०२-२०१८
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 09/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ८-२-२०१८
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 08/02/2018
लोकायुक्ताचे कार्यालय रायबंदरच्या ओल्ड जीएमसी इमारतीत
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 06/02/2018
मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 05/02/2018
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमतान विद्यार्थ्याखातीर अभिनय सर्त
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 02/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ०२-०२-२०१८
कोंकणी (२१ केबी) download Date: 02/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ०१-०२-२०१८
कोंकणी (४६ केबी) download Date: 01/02/2018
दाबोळी विमानतळ वाठारात दिव्याचे पतंग, लेजर बीम वापराक बंदी
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 01/02/2018
वीज पुरवण खंडित -३१-०१-२०१८
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 31/01/2018
वीज पुरवण खंडित ३०-०१-२०१८
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 29/01/2018
बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 22/01/2018
वीज पुरवण खंडित - २३-०१-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 22/01/2018
गोयांत जर्मन नेशनल युथ ऑर्केस्टा कार्यक्रम
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 19/01/2018
उच्च शिक्षण धोरण थारावपाक सुचोवण्यो मागल्या
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 18/01/2018
वीज पुरवण खंडित - १७-०१-२०१८
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 16/01/2018
वीज पुरवण खंडित - ११-०१-२०१८
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 11/01/2018
मुख्यमंत्र्या हस्तुकी शार उदरगत यंत्रणेच्या पोर्टलाचे उक्तावण
कोंकणी (३० केबी) download Date: 11/01/2018
वीज पुरवण खंडित - १०-०१-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 10/01/2018
वास्को, मुरगाव मतदारसंघात मर्यादित उदका पुरवण
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 09/01/2018
व्याख्याते पदाखातीर राखीव वर्गातल्या पात्र अपात्र उमेदवाराची डाटाबेज तयार करपाचो निर्णय
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 09/01/2018
महाविध्यालय व्याख्याते पदाखातीर इत्सुक आशिल्या उमेदवाराखातीर नेट सेट परीक्षा प्रशिक्षण
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 09/01/2018
वीज पुरवण खंडित - 2-01-2018
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 02/01/2018
भरतीच्या पातळीत वाड – लोंकानी सादूर रावचे
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 02/01/2018
पल्स पोलिओ लसीकरण दीस
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 22/12/2017
राज्य पावडयावयल्या राष्ट्रीय वेचणूक प्रस्नोत्तरी सर्तीचो निकाल
कोंकणी (११२ केबी) download Date: 22/12/2017
वीज पुरवण खंडित – १२-१२-२०१७
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 11/12/2017
नवीन शाळांखातीर अर्ज करपाच्या मुजत मर्यादेत सूट
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 07/12/2017
वीज पुरवण खंडित - ०८-१२-२०१७
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 07/12/2017
वीज पुरवण खंडित – ०६-१२-२०१७
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 06/12/2017
पेंटिंग, वणटी चित्र, शिल्प कलाकारीगिरीखातीर प्रस्ताव
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 01/12/2017
कारागिर परीक्षेचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 01/12/2017
वीज पुरवण खंडित - ३०-११-२०१७
konkani (24 KB) download Date: 01/12/2017
वीज पुरवण खंडित – २४-११-२०१७
konkani (101 KB) download Date: 23/11/2017
पेरा शिक्षकांक फुडल्या वर्सा नियमित पदाचेर घेतले – मुख्यमंत्री
Konkani (103 KB) download Date: 23/11/2017
अखिल गोंय मोठो सजावट सर्त
कोंकणी (१२९ केबी) download Date: 20/11/2017
युवा महोत्सव – २०१७
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 20/11/2017
वीज पुरवण खंडित - २०-११-२०१७
कोंकणी (९१ केबी) download Date: 20/11/2017
गोंय राज्य पत्रकार पुरस्कार जाहीर
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 13/11/2017
छायाचित्र सर्तीचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 13/11/2017
वीज पुरवण खंडित - १४-११-२०१७
Konkani (104 KB) download Date: 13/11/2017
ग्राम पंचायत वेचणूक
Konkani (106 KB) download Date: 08/11/2017
युवा महोत्सव २०१७
Konkani (108 KB) download Date: 08/11/2017
वीज पुरवण खंडित - ०९-११-२०१७
Konkani (105 KB) download Date: 08/11/2017
माहिती खात्याच्या छायाचित्र मुदत वाड
Konkani (108 KB) download Date: 06/11/2017
बेटी बचाओ बेटी पढावो लघुपट सर्त
Konkani (110 KB) download Date: 06/11/2017
वीज पुरवण खंडित - ७-११-२०१७
Konkani (105 KB) download Date: 06/11/2017
वीज पुरवण खंडित – ३१-१०-२०१७
Konkani (101 KB) download Date: 01/11/2017
जवाहर नवोदय विध्यालयात प्रवेश
English (107 KB) download Date: 01/11/2017
दिव्यांग व्यक्तीखातीर पुरस्कार
English (106 KB) download Date: 01/11/2017
समाज सेवक पुरस्काराखातीर अर्ज
Konkani (104 KB) download Date: 28/10/2017
वीज पुरवण खंडित Dated-27-10-2017
Konkani (99 KB) download Date: 27/10/2017
प्रज्ञासोद परीक्षेखातीर बारा तालुका केंद्रा
Konkani (108 KB) download Date: 23/10/2017
नुस्तेमारी वेवसायिकांखातीर आर्थिक मदत येवजणो
Konkani (122 KB) download Date: 13/10/2017
राज्य पत्रकारीता पुरस्काराखातीर प्रवेशिका
Konkani (30 KB) download Date: 12/10/2017
वीज पुरवण खंडित- १०-११-२०१७
Konkani (20 KB) download Date: 10/10/2017
विकास ऐवजणाचे संशोधन, अभ्यास आनी मुल्यांकन येवजण
Konkani (100 KB) download Date: 09/10/2017
अल्पसंख्याक विध्यार्थी शिष्यवृत्ती येवजणेखातीर मुदतवाड
Konkani (20 KB) download Date: 09/10/2017
रासय-दुर्भाट फेरी सेवा फाल्या चार वरांखातीर बंद
Konkani (93 KB) download Date: 28/09/2017
दसऱ्या दिसा आरटीओ कार्यालयां उक्ती
Konkani (93 KB) download Date: 28/09/2017
कळंतरमुक्त शिक्षण रीण येवझणेखातीर अर्ज
Konkani (97 KB) download Date: 28/09/2017
लोकोत्सव २०१८-हस्तकला आनी खावपाचे जिन्नस विकपी स्टोलाखातीर अर्ज
Konkani (21 KB) download Date: 23/09/2017
वीज पुरवण खंडित - 23-09-2017
Konkani (93 KB) download Date: 23/09/2017
राज्य युवा पुरस्कार २०१६-१७ खातीर अर्ज
Konkani (93 KB) download Date: 21/09/2017
वीज पुरवण खंडित-२०-०९-२०१७
English (93 KB) download Date: 20/09/2017
लोककलेखातीर डॉ. कोमल कोठारी स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार
Konkani (116 KB) download Date: 20/09/2017
लोकांक न्हयांनी न देवपाची शिटकावणी
Konkani (18 KB) download Date: 19/09/2017
२ ऑक्टोबराक ड्राय डे
Konkani (93 KB) download Date: 15/09/2017
वीज पुरवण खंडित १४-०९-२०१७
Konkani (94 KB) download Date: 14/09/2017
बायालाखातीर नारी शक्ती पुरस्कार
Konkani (97 KB) download Date: 14/09/2017
एससी-ओबीसी विध्यार्थ्याखातीरच्या पोस्ट मेट्रिक शिश्यवृत्तिखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
Konkani (94 KB) download Date: 14/09/2017
वीज पुरवण खंडित-13-9-2017
Konkani (18 KB) download Date: 13/09/2017
३ सप्टेंबराक ग्रामसभा आयोजित करपाचो आदेश
Konkani (93 KB) download Date: 21/08/2017
बायला विकासाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार
Konkani (96 KB) download Date: 21/08/2017
स्वच्छ विध्यालय उपक्रमाखला शोचालय बांदपाखातीर अर्ज
Konkani (99 KB) download Date: 10/08/2017
वीज पुरवण खंडित-11-8-2017
Konkani  download Date: 10/08/2017