Top


प्रसिद्धी पत्रकां

गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:२०/१०/२०२०
English (364 KB) download Date: 20/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१९/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 19/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१८/१०/२०२०
English (255KB) download Date: 18/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१७/१०/२०२०
English (255 KB) download Date: 17/10/2020
नावेली-16 जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक रद्द
कोंकणी (66 KB) download Date: 16/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१६/१०/२०२०
English (255KB) download Date: 16/10/2020
इलेक्ट्रिक गाडयांच्या वापराक लागून धूंवराच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाक मजत जातली मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं दोनापावला हांगा इलेक्ट्रिक बायक्स शोरूमाचे उकतावण
कोंकणी (69 KB) download Date: 16/10/2020
वीज पुरवण खंडीत(बोरी)
कोंकणी (57 KB) download Date: 16/10/2020
सिनेमा घरां 50 टक्के क्षमतेन सुरू करपाचो निर्णय
कोंकणी (67 KB) download Date: 16/10/2020
दिव्यांग व्यक्तिंक खास (युनिक) वळखपत्रा खातीर अर्ज
कोंकणी (79 KB) download Date: 16/10/2020
नव्या शिक्षणीक धोरणाच्या अंमलबजावणी खातीर राज्य सरकाराची यंत्रणां लागली कामांक
कोंकणी (72 KB) download Date: 16/10/2020
वीज पुरवण खंडीत(पिळगांव)
कोंकणी (58 KB) download Date: 16/10/2020
 18 ऑक्टोबराक जुवारी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (66 KB) download Date: 16/10/2020
25 ऑक्टोबराक बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (65 KB) download Date: 16/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१५/१०/२०२०
English (444 KB) download Date: 15/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१३/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 13/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१२ /१०/२०२०
English (366KB) download Date: 12/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:११ /१०/२०२०
English (562KB) download Date: 11/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१० /१०/२०२०
English (445 KB) download Date: 10/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९ /१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 09/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 08/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 07/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०६/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 06/10/2020
वीज पुरवण खंडीत-धर्मापूर
कोंकणी (58 KB) download Date: 05/10/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं दिश्टावो ह्या ऑनलायन ई-लर्निंग व्यासपीठाचे उकतावण
कोंकणी (79 KB) download Date: 05/10/2020
पाद्रीगुळे सेर्नाभाटी हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (59 KB) download Date: 05/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 05/10/2020
वीज पुरवण खंडीत-पिळर्ण,मायकावाडो
कोंकणी (57 KB) download Date: 05/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/१०/२०२०
English (567KB) download Date: 04/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/१०/२०२०
English (562KB) download Date: 03/10/2020
वीज पुरवण खंडीत(सांगोल्डा फिडर)
कोंकणी (44KB) download Date: 03/10/2020
गोंय राज्य जैवविविधताय जतन पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (47KB) download Date: 03/10/2020
मुख्यमंत्र्यान महात्मा गांधीजीक आर्गां ओपली
कोंकणी (63 KB) download Date: 02/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/१०/२०२०
English (443 KB) download Date: 02/10/2020
तुळशीदास मळकर्णेकर हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्या कडल्यान दुख्ख व्यक्त
कोंकणी (62 KB) download Date: 02/10/2020
वीज पुरवण खंडीत - शांतीनगर फोंडे
कोंकणी (56 KB) download Date: 02/10/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (57 KB) download Date: 02/10/2020
महात्मा गांधी जयंती निमतान राज्यपालाचो संदेश
कोंकणी (63 KB) download Date: 01/10/2020
वीज पुरवण खंडीत-वास्को,पिळगांव
कोंकणी (58 KB) download Date: 01/10/2020
वीज पुरवण खंडीत-बेती
कोंकणी (57 KB) download Date: 01/10/2020
महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम
कोंकणी (61 KB) download Date: 01/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०१/१०/२०२०
English (443 KB) download Date: 01/10/2020
2 ऑक्टोबराक राज्यात सोरो विक्री बंद
 कोंकणी  (63 KB) download Date: 01/10/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपुर्ण गोंय मोहिमेचो शुभारंभ
कोंकणी (74 KB) download Date: 01/10/2020
राबित्याची सुविधा दिवपी हॉटेल आस्थांपनांची डाटाबेस
कोंकणी (49KB) download Date: 30/09/2020
वीज पुरवण खंडीत(करमळी फिडर)
कोंकणी (41KB) download Date: 30/09/2020
गोंय राज्य जैविकविविधताय जतन पुरस्कार जाहीर
कोंकणी (50KB) download Date: 30/09/2020
आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपुर्ण गोंय कार्यक्रमाची फाल्य 1 ऑक्टोबराक सुरूवात
कोंकणी (72 KB) download Date: 30/09/2020
आयटीआय अभ्यासक्रम 2020-21 शालेय वर्साक 26 ऑक्टोबराच्यान सुरूवात
कोंकणी (69 KB) download Date: 30/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३०/०९/२०२०
English (366 KB) download Date: 30/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२९/०९/२०२०
English (364 KB) download Date: 29/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२८/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 28/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२७/०९/२०२०
English (562KB) download Date: 27/09/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(कुंकळ्ळी)
कोंकणी (43KB) download Date: 26/09/2020
मुख्यमंत्र्यान डॉ. टी. बी. कुन्य हांका आर्गां ओपली
कोंकणी (46KB) download Date: 26/09/2020
https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/09/मुख्यमंत्र्यान-डॉ.-टी.-बी.-कुन्य-हांका-आर्गां-ओपली.pdf
वीज पुरवण खंडीत(माजोर्डा)
कोंकणी (44KB) download Date: 26/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२६/०९/२०२०
English (563 KB) download Date: 26/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/०९/२०२०
English (365KB) download Date: 25/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - वाळपय
कोंकणी (55 KB) download Date: 25/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - कळंगुट, साळगांव, मोलेभाट
कोंकणी (68 KB) download Date: 25/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - पणजे
कोंकणी (58 KB) download Date: 25/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - पर्वरी
कोंकणी (59 KB) download Date: 25/09/2020
शेतकारांनी शेती खात्याच्या येवजणांचो लाव घेवचो- श्री. कवळेकर
कोंकणी (73 KB) download Date: 24/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 24/09/2020
दक्षीण गोंयांत रस्ते खणपाक बंदी
कोंकणी (59 KB) download Date: 24/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-सांगे फिडराचेर
कोंकणी (56 KB) download Date: 24/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-मरड
कोंकणी (51 KB) download Date: 23/09/2020
ऑगस्ट म्हयन्यांत रस्त्यांचेर जाल्ले अपघात
कोंकणी (230 KB) download Date: 23/09/2020
राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळात पेटंट सुविधा केंद्र येवजण
कोंकणी (64 KB) download Date: 23/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - खोर्ली
कोंकणी (220 KB) download Date: 23/09/2020
भारत वेंचणूक आयोग- प्रसिद्धी पत्रक
कोंकणी (140 KB) download Date: 23/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - वास्को
कोंकणी (211 KB) download Date: 23/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/०९/२०२०
English (366 KB) download Date: 23/09/2020
खाजगी रानां सर्वेक्षण नोंदणीचो नियाळ करपा खातीर तपासणी पंगड
कोंकणी (70 KB) download Date: 22/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (200 KB) download Date: 21/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (198 KB) download Date: 21/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (202 KB) download Date: 21/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 21/09/2020
आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाखातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक
कोंकणी (54 KB) download Date: 21/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०९/२०२०
English (443KB) download Date: 20/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १९/०९/२०२०
English (374 KB) download Date: 19/09/2020
प्लाझ्मा दिवप्यांखातीर आयज मिरामार तपासणी शिबीर जाले
कोंकणी (211 KB) download Date: 18/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-रियेरा,बेती
कोंकणी (65 KB) download Date: 18/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-शिवोली
कोंकणी (63 KB) download Date: 18/09/2020
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग येवजणेच्या अंमलबजावणी खातीर मंजुरी समिती
कोंकणी (299 KB) download Date: 18/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-कुडचीरे,दिवाडी
कोंकणी (65 KB) download Date: 18/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (189 KB) download Date: 18/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १८/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 18/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (202 KB) download Date: 18/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 17/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १६/०९/२०२०
English (443 KB) download Date: 16/09/2020
फाल्या बार्देस म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (56 KB) download Date: 16/09/2020
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (61 KB) download Date: 16/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-मरड सांगोल्डे
कोंकणी (64 KB) download Date: 16/09/2020
वीज पुरवण खंडीत-लाडफे
कोंकणी (56 KB) download Date: 16/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
189 KB  download Date: 15/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/०९/२०२०
English (364 KB) download Date: 15/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (184 KB) download Date: 15/09/2020
प्रजासत्ताक संचलनाक हजर रावपाक आदिवासी सदस्यांकडल्यान अर्ज मागयल्या
कोंकणी (199KB) download Date: 15/09/2020
एसएससी पुरवणी परीक्षा 15 सप्टेंबराच्यान
कोंकणी (221 KB) download Date: 14/09/2020
गुन्यांकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची म्हायती प्रसिध्द करपाविशीं मार्गदर्शक तत्वां
कोंकणी (210 KB) download Date: 14/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (201 KB) download Date: 14/09/2020
लोकांक आंतरराज्य मार्गार यो-वच करपाक निर्बंद लागू ना
कोंकणी (202 KB) download Date: 14/09/2020
आदले आमदार बबन नाईक हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्या कडल्यान दुख्ख व्यक्त
कोंकणी (45KB) download Date: 14/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १४/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 14/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १३/०९/२०२०
English (214 KB) download Date: 13/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १२/०९/२०२०
English (286 KB) download Date: 12/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ११/०९/२०२०
English (287 KB) download Date: 11/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - सोडये
कोंकणी (63 KB) download Date: 11/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - नार्वा
कोंकणी (65 KB) download Date: 11/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - वाळपय
कोंकणी (63 KB) download Date: 11/09/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (58 KB) download Date: 11/09/2020
आयटीआय प्रशिक्षकांक कौशल्याचार्य पुरस्कार
कोंकणी (62 KB) download Date: 11/09/2020
सैन्य भरती खातीर गोंयांत खास भरती रॅली
कोंकणी (58 KB) download Date: 11/09/2020
बाल शौर्य पुरस्कारा खातीर अर्ज
कोंकणी (51KB) download Date: 10/09/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(पानेली गांव)
कोंकणी (43KB) download Date: 10/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १०/०९/२०२०
English (223KB) download Date: 10/09/2020
वीज पुरवण खंडीत(सांतिनेज रूक्मिणी बिल्डिंग)
कोंकणी (42KB) download Date: 10/09/2020
दाबोळी विमानतळ वाठारांत दिव्यांचे पतंग, लेझर वापरपाक बंदी
कोंकणी (68 KB) download Date: 09/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०९/०९/२०२०
English (223 KB) download Date: 09/09/2020
केपे, साश्ट, मुरगांव तालुक्यात मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (63 KB) download Date: 09/09/2020
माडेल थिवी हांगा सवाय धान्य दुकान चलोवपाखातीर अर्ज
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - शिवोली
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/09/2020
वीज पुरवण खंडीत - सालेली
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/09/2020
लोगो खातीर घोशवाक्य सुचोवपाची सर्त
कोंकणी (71 KB) download Date: 09/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०८/०९/२०२०
English (224KB) download Date: 08/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (188 KB) download Date: 07/09/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (193 KB) download Date: 07/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७/०९/२०२०
English (302KB) download Date: 07/09/2020
पोर्तुगीज अनुवादक मंडळाखातीरची लेखी परीक्षा लांबणेर
English (189 KB) download Date: 07/09/2020
उत्तर गोंयांत परवानगी बगर रस्ते खणपाक बंदी
कोंकणी (195 KB) download Date: 07/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०६/०९/२०२०
English (215KB) download Date: 06/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५/०९/२०२०
English (286KB) download Date: 05/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०४/०९/२०२०
English (96 KB) download Date: 04/09/2020
राज्यपालाकडल्यान शिक्षक दिसाची परबीं
कोंकणी (67 KB) download Date: 04/09/2020
शिक्षक पुरस्कार भेटोवपाचो कार्यक्रम लांबणेर
कोंकणी (60 KB) download Date: 04/09/2020
पर्रा वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (59 KB) download Date: 04/09/2020
मयडे वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (59 KB) download Date: 04/09/2020
मुख्यमंत्र्याकडल्यान शिक्षक दिसाची परबीं
कोंकणी (61 KB) download Date: 04/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०३/०९/२०२०
English (150KB) download Date: 03/09/2020
प्लाझ्मा दानाविशीं जागृताय करपाची गरज- मुख्यमंत्री
कोंकणी (74 KB) download Date: 02/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०२/०९/२०२०
English (151 KB) download Date: 02/09/2020
ऑनलायन खेळां प्रस्नमंजूषा सर्तीचो निकाल
कोंकणी (67 KB) download Date: 02/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०१/०९/२०२०
English (150 KB) download Date: 01/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३१/०८/२०२०
English (144KB) download Date: 31/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३१/०८/२०२०
English (144KB) download Date: 31/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३०/०८/२०२०
English (143 KB) download Date: 30/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९/०८/२०२०
English (140 KB) download Date: 29/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/०८/२०२०
English (289KB) download Date: 28/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७/०८/२०२०
English (141 KB) download Date: 27/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २६/०८/२०२०
English (700 KB) download Date: 26/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/०८/२०२०
English (503KB) download Date: 25/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/०८/२०२०
English (851 KB) download Date: 24/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/०८/२०२०
English (323 KB) download Date: 23/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/०८/२०२०
English (329 KB) download Date: 22/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/०८/२०२०
English (961 KB) download Date: 21/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०८/२०२०
English (381 KB) download Date: 20/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१९/०८/२०२०
English (729KB) download Date: 19/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१८/०८/२०२०
English (716KB) download Date: 18/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१७/०८/२०२०
English (423KB) download Date: 17/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१६/०८/२०२०
English (445KB) download Date: 16/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१५/०८/२०२०
English (745 KB) download Date: 15/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१४/०८/२०२०
English (702 KB) download Date: 14/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१३/०८/२०२०
English (351KB) download Date: 13/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१२/०८/२०२०
English (666 KB) download Date: 12/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :११/०८/२०२०
English (645 KB) download Date: 11/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१०/०८/२०२०
English (465 KB) download Date: 10/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९/०८/२०२०
English (445KB) download Date: 09/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/०८/२०२०
English (798 KB) download Date: 08/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/०८/२०२०
English (382 KB) download Date: 07/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०६/०८/२०२०
English (340 KB) download Date: 06/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/०८/२०२०
English (640 KB) download Date: 06/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/०८/२०२०
English (626KB) download Date: 04/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/०८/२०२०
English (656 KB) download Date: 03/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/०८/२०२०
English (371KB) download Date: 02/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०१/०८/२०२०
English (766KB) download Date: 01/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३१ /०७/२०२०
English (729 KB) download Date: 31/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३० /०७/२०२०
English (607 KB) download Date: 30/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९ /०७/२०२०
English (756KB) download Date: 29/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८ /०७/२०२०
English (654 KB) download Date: 28/07/2020
वीज पुरवण खंडीत-(पर्वरी)
English (56 KB) download Date: 27/07/2020
बकरी ईदाच्या परबे वेळार एसओपीक पाळो दिवचो- मुख्यमंत्री
कोंकणी (212 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत-(धोंडवाडो)
English (56 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (मरड-साळगांव)
कोंकणी (188 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत-(सांगोल्डा)
English (55 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (प्रदीप लॉंड्री)
कोंकणी (193 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत-(मायकावाडो)
English (55 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (सांतईस्तेव्ह)
कोंकणी (186 KB) download Date: 27/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (बस्तोडा )
कोंकणी (185 KB) download Date: 27/07/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (195 KB) download Date: 27/07/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी (तिसवाडी)
कोंकणी (198 KB) download Date: 27/07/2020
वेग मर्यादा अधिसुचीत
कोंकणी (192 KB) download Date: 27/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७ /०७/२०२०
English (442 KB) download Date: 27/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २४ /०७/२०२०
English (396KB) download Date: 24/07/2020
शालांत परीक्षेचो निकाल 28 जुलयाक
कोंकणी (49KB) download Date: 24/07/2020
वीज पुरवण खंडीत(दिवाडी फिडर)
कोंकणी (41KB) download Date: 24/07/2020
असिम्टोमॅटीक कोवीड दुयेंतीनी होम आयझोलेशनात रावपा बाबतीत एसओपी
कोंकणी (47KB) download Date: 24/07/2020
आत्मनिर्भर जावपा खातीर सामान्य मनशाक उर्बा दिवची- मुख्यमंत्री
कोंकणी (47KB) download Date: 24/07/2020
पद्म पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात
कोंकणी (50KB) download Date: 24/07/2020
विधानसभा अधिवेशना निमतान जमाव बंदी
कोंकणी (43KB) download Date: 24/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २३ /०७/२०२०
English (375KB) download Date: 23/07/2020
तंबाकू विरोधी दीस सर्तीच्या जैतवंतांक इनामां भेटयलीं
कोंकणी (62 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , बाईंना , वास्क-ड-गामा , मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
लालजी टंडन हांच्या मरणाचेर राज्यपालाक दुख्ख
कोंकणी (63 KB) download Date: 21/07/2020
नागरी संरक्षण संघटनेत भरती जावपाचो नागरीकांक उलो
कोंकणी (213 KB) download Date: 20/07/2020
वीज पुरवण खंडीत - आम्रपाली
कोंकणी (184 KB) download Date: 20/07/2020
वीज पुरवण खंडीत - सुकूर
कोंकणी (188 KB) download Date: 20/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०७/२०२०
English (632KB) download Date: 20/07/2020
ऑगस्ट म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (192 KB) download Date: 20/07/2020
अटल सेतू पुलाची भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडल्यान पळोवणी
कोंकणी (44KB) download Date: 20/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १९/०७/२०२०
English (405KB) download Date: 19/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १८/०७/२०२०
English (686KB) download Date: 18/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/०७/२०२०
English (427KB) download Date: 17/07/2020
मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्र्यान राज्यपालाक राज्यांतल्या कोवीड-19 परिस्थितीची म्हायती दिली
कोंकणी (49KB) download Date: 16/07/2020
वीज बील चड आयिल्ल्या कागाळेविशीं वीज खात्याचो खुलासो
कोंकणी (194 KB) download Date: 16/07/2020
राज्य पातळीचेर वनमहोत्सव मनयलो
कोंकणी (211 KB) download Date: 16/07/2020
कोवीड कॅअर सेंटरांनी उत्कृश्ट भलायकी सुविधां
कोंकणी (215 KB) download Date: 16/07/2020
कुचेलीत  मायक्रो कंटेनमेन्ट झोन
कोंकणी (42KB) download Date: 15/07/2020
उदकांस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांखातीर परिसंवाद जालो
कोंकणी (46KB) download Date: 15/07/2020
गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगाआड वासिनां दिवपाक सुरवात
कोंकणी (43KB) download Date: 15/07/2020
दक्षीण गोंयांत पावसाळ्यात रस्ते खणपाक बंदी
कोंकणी (44KB) download Date: 15/07/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(धनगरवाडो)
कोंकणी (42KB) download Date: 15/07/2020
पावसाळ्यात लोकांनी वीज यंत्रणां पासून सादूर रावपाचो वीज खात्याचो सल्लो
कोंकणी (46KB) download Date: 15/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १४/०७/२०२०
English (743KB) download Date: 14/07/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (57 KB) download Date: 14/07/2020
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण कार्डधारकांक अतिरिक्त धान्य
कोंकणी (61 KB) download Date: 14/07/2020
वीज पुरवण खंडीत - आम्रपाली
कोंकणी (55 KB) download Date: 14/07/2020
स्टार्टअप्सांक उर्बा दिवपाक स्टार्टअप प्रोत्साहन विभागाचे साबार कार्यक्रम
कोंकणी (54KB) download Date: 13/07/2020
मे म्हयन्यात रस्त्यांचेर जाल्ले अपघात
कोंकणी (44KB) download Date: 13/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ११/०७/२०२०
English (442KB) download Date: 11/07/2020
तंबाकू, पानमसाला खावन भौशीक जाग्यांचेर थुंकतल्यांचेर कारवाय
कोंकणी (210 KB) download Date: 10/07/2020
वीज पुरवण खंडीत-शिरोडा
कोंकणी (54 KB) download Date: 10/07/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (202 KB) download Date: 10/07/2020
वीज पुरवण खंडीत - पुंडलीक नगर
कोंकणी (59 KB) download Date: 10/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (ओपा)
कोंकणी (183 KB) download Date: 10/07/2020
जिवन कुल्लू हांच्या आत्महत्तेचेर शिक्षण खात्याचो खुलासो
कोंकणी (62 KB) download Date: 10/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०९/०७/२०२०
English (729 KB) download Date: 09/07/2020
मनशाच्या निरोगी जीणेखातीर वखदीं झाडां म्हत्वाची-राज्यपाल
कोंकणी (47KB) download Date: 09/07/2020
वीज पुरवण खंडीत(सोडये)
कोंकणी (41KB) download Date: 09/07/2020
जीसीईटी चो निकाल जाहीर
कोंकणी (46KB) download Date: 09/07/2020
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांच्या नामांकनां खातीर 11 जुलय मेरेन मुजतवाड
कोंकणी (44KB) download Date: 09/07/2020
अटल ग्राम विकास येवजणेखाला नेतुर्ली गांवाची उदरगत
कोंकणी (56KB) download Date: 09/07/2020
शेतकी खात्याचो जून म्हयन्याचो नियाळ
कोंकणी (66 KB) download Date: 08/07/2020
मुख्यमंत्र्यान तिसवाडीतल्या कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (65 KB) download Date: 08/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७-०७-२०२०
English (499KB) download Date: 07/07/2020
राज्यांत स्टार्टअप्सांक प्रोत्साहन दिवपाखातीर सरकारची आर्थिक मदत
कोंकणी (72 KB) download Date: 07/07/2020
न्यायालयीन कामकाजा खातीर मार्गदर्शक तत्वां
कोंकणी (128 KB) download Date: 07/07/2020
चिंबलाच्या इंदिरानगर वाठारांत मायक्रो कंटेनमेन्ट आनी बफर झोन
कोंकणी (206 KB) download Date: 06/07/2020
वीज पुरवण खंडीत - कारापूर
कोंकणी (187 KB) download Date: 06/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५-०७-२०२०
English (465KB) download Date: 05/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०४/०७/२०२०
English (726KB) download Date: 04/07/2020
आयुष मंत्र्याहस्तुकीं आयुष क्वाथ आनी गिलोई च्या पावडराच्या विक्रिचो शुभारंभ
कोंकणी (67 KB) download Date: 04/07/2020
सत्तरीतल्या बफर झोनाविशीं खुलासो
कोंकणी (57 KB) download Date: 04/07/2020
सरकार नवीन गोंय स्टार्टअप धोरण 2020 चालीक लायतलें
कोंकणी (79 KB) download Date: 04/07/2020
वीज पुरवण खंडीत(वाळपय शार फिडर)
कोंकणी (41 KB) download Date: 02/07/2020
वीज पुरवण खंडीत(पणजे मांडवी रिव्हेरा फिडर)
कोंकणी (43 KB) download Date: 02/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (कुंकळ्ळी)
कोंकणी (57 KB) download Date: 02/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (वरगांव)
कोंकणी (56 KB) download Date: 02/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (बेतकेकरवाडो)
कोंकणी (57 KB) download Date: 02/07/2020
राज्यपाला हस्तुकीं राजभवनार एटीएम चे उकतावण
कोंकणी (210 KB) download Date: 01/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (खंवटे)
कोंकणी (203 KB) download Date: 01/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (रायबंदर)
कोंकणी (187 KB) download Date: 01/07/2020
गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (201 KB) download Date: 01/07/2020
वीज पुरवण खंडीत (पर्रा)
कोंकणी (185 KB) download Date: 01/07/2020
राय उपकेंद्रावयल्यान 2 जुलयाक मर्यादीत वीज पुरवण
कोंकणी (187 B) download Date: 30/06/2020
पेडणे नगरपालिका वाठारांत एकमार्गी रस्तो अधिसूचीत
कोंकणी (41 KB) download Date: 30/06/2020
गोंय फुटबॉल विकास मंडळाच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (41KB) download Date: 30/06/2020
शिक्षण संस्थांनी नवीन भरती आनी बढतीच्या नेमांक पाळो दिवपाचो निर्देश
कोंकणी (194 KB) download Date: 30/06/2020
1 जुलय सावन गोंय वैजकीय महाविद्यालयात नियमीत ओपीडी
कोंकणी (202 KB) download Date: 29/06/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (191 KB) download Date: 29/06/2020
सोसायटीखाला नोंदणी जाल्ल्या कंत्राटी कामगारांक नेमणूक पत्रां भेटयली
कोंकणी (198 KB) download Date: 29/06/2020
आर्म/तुबकांच्या मालकांक कळोवणी
कोंकणी (66 KB) download Date: 26/06/2020
गिरायक हक्क दिसानिमतान ऑनलायन प्रस्नमंजुशा सर्त
कोंकणी (63 KB) download Date: 26/06/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - दिवचल
कोंकणी (57 KB) download Date: 26/06/2020
वीज पुरवण खंडीत - कांदोळी
कोंकणी (56 KB) download Date: 26/06/2020
वीज पुरवण खंडीत - कुंभारजुवा
कोंकणी (183 KB) download Date: 25/06/2020
मुळावें शिक्षण पदवीका अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (195 KB) download Date: 25/06/2020
हळदोणा वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (59 KB) download Date: 23/06/2020
नास्नोडा वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (58 KB) download Date: 23/06/2020
कळंगुट रेजिडन्सी आनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कोवीड कॅअर सेंटर म्हुण अधिसूचीत
कोंकणी (69KB) download Date: 23/06/2020
पेडे म्हापशेंचे  चलयांचे खेळां हॉस्टेल कोवीड कॅअर सेंटर म्हुण अधिसूचीत
कोंकणी (59KB) download Date: 23/06/2020
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारां खातीर नामांकनां
कोंकणी (61KB) download Date: 23/06/2020
अनावश्यक कारणांखातीर  भोंवपाचेंर निर्बंध
कोंकणी (63KB) download Date: 23/06/2020
हरवळे वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (60KB) download Date: 23/06/2020
पेडणे नगरपालिका वाठारांत एकमार्गीनो एंट्री रस्तो
कोंकणी (65KB) download Date: 23/06/2020
सांताकृज  वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (60 KB) download Date: 23/06/2020
येरादारी मंत्र्याहस्तुकीं गोवा ट्रान्सपोर्ट अँप आनी मोटार वाहन नेमांच्या पुस्तीकेचें विमोचन
कोंकणी (56KB) download Date: 22/06/2020
कालकोंडा मडगांवचे  ‘ दैवज्ञ भवन’ कोवीड केअर सेंटर अधिसूचीत
कोंकणी (55 KB) download Date: 22/06/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(कुंकळ्ळी)
कोंकणी (49KB) download Date: 22/06/2020
वीज पुरवण खंडीत (गावणेकर आरएमयू)
कोंकणी (42 KB) download Date: 22/06/2020
रानांतली अळमीं तोडपाचेर निर्बंध
कोंकणी (50KB) download Date: 22/06/2020
आंतरराष्ट्रीय योग दिसानिमतान राज्यपालाचो संदेश
कोंकणी (52KB) download Date: 20/06/2020
चिंबलाचो शिरेंत वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट झोन
कोंकणी (46KB) download Date: 20/06/2020
वीज पुरवण खंडीत (फ्रेटासवाडो)
कोंकणी (57 KB) download Date: 19/06/2020
मुख्य रानपाल रानां विभाग समितीचे अध्यक्ष
कोंकणी (186 KB ) download Date: 19/06/2020
सहकार खात्याचो एप्रिल म्हयन्याचो नियाळ
कोंकणी (62 KB) download Date: 19/06/2020
उद्देगीक कामगारांखातीर कामगांर कल्याण मंडळाच्यो येवजण्यों
English (68 KB) download Date: 19/06/2020
वीज पुरवण खंडीत (काचोळे)
कोंकणी (55 KB) download Date: 19/06/2020
पोस्ट बेसीक डिप्लॉमा नर्सिंग अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (197 KB) download Date: 19/06/2020
राज्यपाल, मुख्यमंत्र्याकडल्यान हुतात्म्यांक आर्गां
कोंकणी (203 KB) download Date: 18/06/2020
सहकार खात्याचो मार्च म्हयन्याचो नियाळ
कोंकणी (195 KB) download Date: 18/06/2020
फोंड्या क्रांती दीस पाळ्ळो
कोंकणी (201 KB) download Date: 18/06/2020
मडगांवा क्रांती दीस पाळ्ळो
कोंकणी (197 KB) download Date: 18/06/2020
गोंय क्रांती दिसानिमतान राज्यपालाचो संदेश
कोंकणी (62KB) download Date: 17/06/2020
जुलय म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (59KB) download Date: 17/06/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (57KB) download Date: 17/06/2020
लॉकडावन काळातल्या पगाराचो प्रस्न मालक आनी कामगारांनी तडजोड करून सोडोवचो
कोंकणी (62KB) download Date: 17/06/2020
गोंय क्रांती दीस कार्यक्रम
कोंकणी (58 KB) download Date: 16/06/2020
राज्यपालाचे एडीसी स्कॉड्रन लिडर राठोड हांका विंग कमांडर रॅंक
कोंकणी (59 KB) download Date: 16/06/2020
आदले मंत्री अच्यूत उजगांवकर हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्याकडल्यान दुख्ख व्यक्त
कोंकणी (60KB) download Date: 16/06/2020
1115 कंत्राटी कामगारांची भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगांर पुरवण सोसायटीखाला नोंदणी
कोंकणी (73 KB) download Date: 15/06/2020
खंडीत वीज पुरवण-शिवोली
कोंकणी (54 KB) download Date: 10/06/2020
रान खात्याचें मुख्यालय व्हेलें आल्तीन
कोंकणी (61 KB) download Date: 10/06/2020
मुख्यमंत्र्या कडल्यान “एम-स्ट्रिप्स” (MSTrIPES) ऍप आनी गोंयच्या पक्ष्याचेर लघू चित्रपटांचे अनावरण
कोंकणी (40 KB) download Date: 05/06/2020
वीज पुरवण खंडीत(मांद्रे फिडर,मोरजी फिडर)
कोंकणी (88 KB) download Date: 05/06/2020
संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राज्यपालांनी पर्यावरणाच्या म्हत्वाचेर दिलो भर
कोंकणी (43KB) download Date: 04/06/2020
बांधकाम कामगारांक अर्थीक मजत अनुदानाचें वितरण
कोंकणी (52KB) download Date: 04/06/2020
मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं रिक्त सुवातीच्या ऑनलायन अधिसुचोवणीचे सुरूवात
कोंकणी (39KB) download Date: 02/06/2020
गोंय घटक राज्य दिसानिमतान राज्यपालाचो संदेश
कोंकणी (75 KB) download Date: 29/05/2020
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबीं
कोंकणी (42KB) download Date: 29/05/2020
आग्वाद सॅण्ड बार पट्ट्यातल्यान येरादारी करपाक 29 मे मेरेनच परवानगी
कोंकणी (71 KB) download Date: 28/05/2020
पणजी शार आनी सरभोवतणच्या वाठारांतली नवीन वीज उपकेंद्रां फाल्या चालू जातली
कोंकणी (63 KB) download Date: 28/05/2020
वीज पुरवण खंडीत बॉनी हॉस्पिटल
कोंकणी (59 KB) download Date: 28/05/2020
वीज पुरवण खंडीत कुपा
कोंकणी (58 KB) download Date: 28/05/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी कुंकळ्ळे
कोंकणी (58 KB) download Date: 27/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(गांवसावाडा चॅपेल फिडर,कुचेली चर्च फिडर)
कोंकणी (42KB) download Date: 27/05/2020
आग्वाद सॅण्ड बार पट्ट्यातल्यान येरादारी करपाक 1 जून मेरेन परवानगी
कोंकणी (70 KB) download Date: 27/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(म्हापशें शार फिडर,खोर्ली फिडर)
कोंकणी (44KB) download Date: 27/05/2020
दाबोळी विमानतळाकडल्या ग्रेड सेपरेटराचे फाल्या उकतावण
कोंकणी (66 KB) download Date: 25/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - चोगम
कोंकणी (55 KB) download Date: 25/05/2020
मुख्यमंत्र्यां कडल्यान ईद-उल-फित्राचीं परबीं
कोंकणी (52 KB) download Date: 24/05/2020
राज्यपालाकडल्यान ईद-उल- फित्रची परबीं
कोंकणी (53KB) download Date: 24/05/2020
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक ईद-उल- फित्रची परबीं
कोंकणी (50KB) download Date: 24/05/2020
स्वाधार गृह येवजणेखाला संस्थांक अनुदान
कोंकणी (48KB) download Date: 24/05/2020
बायोमॅट्रीक प्रमाणीकरण केल्ल्या लावधारकांक राशन
कोंकणी (61 KB) download Date: 22/05/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - कुडचडे
कोंकणी (59 KB) download Date: 22/05/2020
नोंदणी बगर पोसपाची जनावरां आनी सुकणीं विकपाक जायरात करपाक बंदी
कोंकणी (58KB) download Date: 22/05/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - तुयें
कोंकणी (57 KB) download Date: 22/05/2020
31 मे क संवसारीक तंबाकू विरोधी दीस
कोंकणी (74KB) download Date: 22/05/2020
आग्वाद सॅण्ड बार पट्ट्यातल्यान येरादारी करपाक परवानगी
कोंकणी (290 KB) download Date: 21/05/2020
शिक्षकांक दुसऱ्या टप्प्याचे ऑनलायन प्रशिक्षण सूरू
कोंकणी (283 KB) download Date: 21/05/2020
आतंकवाद विरोधी दीस पाळ्ळो
कोंकणी (269 KB) download Date: 21/05/2020
विद्युत लायनीची शिटकावणी
कोंकणी (92 KB) download Date: 20/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(रायबंदर)
कोंकणी (43KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(यार्ड,नाणूस)
कोंकणी (43KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(पणजी महापालिका-सपना फिडर)
कोंकणी (43KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(लाडफे,पिर्णा)
कोंकणी (42KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत((पणजी महापालिका-कांपाल हायटस् फिडर,मांडवी रिव्हेरा ट्रान्सफॉर्मर)
कोंकणी (50KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(नागोवा,हळदोणा,म्हापसा)
कोंकणी (50KB) download Date: 19/05/2020
होम क्वॉरंटान करपाविशीं मार्गदर्शक तत्वां
कोंकणी (50KB) download Date: 19/05/2020
बोट मालकांक कळोवणी
कोंकणी (45KB) download Date: 19/05/2020
वीज पुरवण खंडीत -बेतोडा
कोंकणी (62 KB) download Date: 18/05/2020
24 मे क बाणस्तारी पुल दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (62 KB) download Date: 18/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - बाळ्ळी
कोंकणी (64 KB) download Date: 18/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - पणजी
कोंकणी (66 KB) download Date: 18/05/2020
संवसारीक जीवशास्त्रीय विविधताय दीस
कोंकणी (66 KB) download Date: 18/05/2020
वीज पुरवण खंडीत -कुंभारजुवा
कोंकणी (64 KB) download Date: 18/05/2020
वीज पुरवण खंडीत -मोरजी
कोंकणी (65 KB) download Date: 18/05/2020
राज्य कार्यकारी समीतीचो गोंयात कोविड -19 स्थितिचो आडावो
कोंकणी (79KB) download Date: 17/05/2020
जिल्लो दंडाधिकार्‍यांच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो
कोंकणी (29KB) download Date: 17/05/2020
आयुष मंत्र्यान खोर्ली पंचायतीक हर्सव्हॅन भेटयली
कोंकणी (61 KB) download Date: 16/05/2020
कोवीड दुयेंसाच्या परिस्थितीक हाताळपाखातीर राज्यपालाकडल्यान सरकाराक पुराय तेंको
कोंकणी (65 KB) download Date: 16/05/2020
वेर्णा उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (459KB) download Date: 15/05/2020
वीज पुरवण खंडीत -आल्तिन फिडर
कोंकणी (560 KB) download Date: 15/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (165 KB) download Date: 15/05/2020
नाविकांक कळोवणी
English (150 KB) download Date: 15/05/2020
वीज पुरवण खंडीत- ओल्ड मेन्टल हॉस्पिटल फिडरा
कोंकणी (454 KB) download Date: 15/05/2020
आमोणा उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (198 KB) download Date: 14/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (193 KB) download Date: 14/05/2020
राय उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (191 KB) download Date: 14/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (184 KB) download Date: 14/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
English (191 KB) download Date: 14/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (187 KB) download Date: 14/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - सांतिनेज
कोंकणी (57 KB) download Date: 13/05/2020
16 मे क दक्षीण गोंयात मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (64 KB) download Date: 13/05/2020
मे म्हयन्याचो  रेशन कोटा वितरावपा खातीर मुदत वाड
कोंकणी (61 KB) download Date: 13/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - महापालिका
कोंकणी (56 KB) download Date: 13/05/2020
एप्रिल-जुन म्हयन्याचो केरोसिन कोटा
कोंकणी (70 KB) download Date: 12/05/2020
सर्त प्रवेश परिक्षांची तयारी करपा खातीर शिक्षण संचालनालयाची एम्बाईब वांगडा भागीदारी
कोंकणी (74 KB) download Date: 12/05/2020
वेर्णा उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (60 KB) download Date: 12/05/2020
कारागिर परीक्षांचो निकाल जाहीर
कोंकणी (63 KB) download Date: 12/05/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (452KB) download Date: 11/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - सांगोल्डा फिडर
कोंकणी (560KB) download Date: 11/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - रायबंदर फिडर
कोंकणी (557KB) download Date: 11/05/2020
केटीसीएलः अनसंग कोरोना वॉरियर
कोंकणी (116 KB) download Date: 10/05/2020
गरमेच्या दिसांनी लोकांनी काळजी घोवपाचो उलो
कोंकणी (65 KB) download Date: 07/05/2020
घुंवळी वखदांच्या वेव्हाराचेर नियंत्रण दवरपाचे काम करपी  बिगर सरकारी संघटनांकडल्यान प्रस्ताव मागयल्या
कोंकणी (66 KB) download Date: 07/05/2020
बिगर सरकारी संघटनांक मान्यताय दिवपाखातीर मार्गदर्शक तत्वां
कोंकणी (62 KB) download Date: 07/05/2020
जुन म्हयन्या खातीर रेशन कोटा
कोंकणी (59 KB) download Date: 07/05/2020
कॅसीनो, मसाज पार्लर, सिनेमा थिएटर बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (43 KB) download Date: 06/05/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (42 KB) download Date: 06/05/2020
एससी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट कोचिंग येवजण
कोंकणी (47 KB) download Date: 06/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(सांतईस्तेव्ह)
कोंकणी (41 KB) download Date: 06/05/2020
शेल्डे उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत करपाची तारीख मुखार धुकल्ली
कोंकणी (45 KB) download Date: 06/05/2020
रानवटी जनावरां कडल्यान जावपी लुकसाणेखातीर दिवपात येवपी भरपाय येवजणेत सुदारणा
कोंकणी (48 KB) download Date: 06/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - साळपे
कोंकणी (57KB) download Date: 05/05/2020
गवाळी मौळा रस्तो बंद
कोंकणी (57KB) download Date: 05/05/2020
10 मे क बोरी पुल दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (61KB) download Date: 05/05/2020
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लावधारकांक कळोवणी
कोंकणी (64KB) download Date: 05/05/2020
सैनिक कल्याण खात्याच्या वित्त समितीची पुर्नस्थापणूक
कोंकणी (59KB) download Date: 05/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - मांद्रे
कोंकणी (56KB) download Date: 05/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - साळगांवकरवाडा
कोंकणी (56 KB) download Date: 04/05/2020
लॉकडावन काळ आनी सध्याच्या कोवीड-19 परिस्थितीचो बसकेत नियाळ
कोंकणी (77 KB) download Date: 04/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - रायबंदर पाटो
कोंकणी (59 KB) download Date: 04/05/2020
वीज पुरवण खंडीत - डोंगरवाडा
कोंकणी (56 KB) download Date: 04/05/2020
सोऱ्याची निर्मिती आनी विक्रेक सरकाराची मान्यताय
कोंकणी (42KB) download Date: 04/05/2020
सरकारान सोर्‍याच्या विक्रीक दिली परवानगी
कोंकणी (52KB) download Date: 03/05/2020
फुलां पाकळ्यांची वृश्टी करून कोरोना योध्दांक सलाम
कोंकणी (17KB) download Date: 03/05/2020
गोंयांत अडकून उरिल्ल्या 6117 विदेशी पर्यटकांक सरकारान धाडले स्वदेशांत
कोंकणी (95 KB) download Date: 03/05/2020
वीज पुरवण खंडीत(वेगवेगळे जाग्यांचेर)
कोंकणी (55KB) download Date: 02/05/2020
एसईसीन लॉकडावन काळांतल्या सद्याच्या कोविड- 19 परिस्थितीचेर चर्चा केल
कोंकणी (44KB) download Date: 02/05/2020
जागरुकता आनी जबाबदारीच्या भावनेन महामारी आड लडो
कोंकणी (54KB) download Date: 30/04/2020
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयान घेतिल्ल्या निर्जंतुकरण कामाचो अहवाल
कोंकणी (323KB) download Date: 30/04/2020
खंडीत वीज पुरवण(हेर जाग्यांचेर)
कोंकणी (38KB) download Date: 29/04/2020
देशाभायर अडकल्ल्या गोंयकारा खातीर ऑनलायन पोर्टल
कोंकणी (29KB) download Date: 28/04/2020
मास्क घालप आतां सक्तिचें
English (282 KB) download Date: 28/04/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (94 KB) download Date: 28/04/2020
नौपरिवाहन म्हानिरिक्षणालयाची खलाश्यांक मान्यताय
कोंकणी (28KB) download Date: 28/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (274 KB) download Date: 27/04/2020
संवसारीक मलेरिया दिसा निमतान लोकांक अवाहन
कोंकणी (329 KB) download Date: 27/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (278KB) download Date: 27/04/2020
रमझाना निमतान अत्यावश्यक वस्तू घेवन ग्रोसरीज् ऑन व्हिल्स वाहन पावलें लोकां मेरेन
कोंकणी (58KB) download Date: 27/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समिती कोविड-19 संबंदीत कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच हेर उपायांचेर नियाळ घेतलो
कोंकणी (63KB) download Date: 26/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (39KB) download Date: 26/04/2020
दक्षिण गोंयचीं रेस्टोरंटा बंद दवरपाचो दक्षिण गोंय दंडाधिकार्‍यांचो आदेश
कोंकणी (37KB) download Date: 26/04/2020
खंडीत वीज पुरवण - कुळें, मोलें
कोंकणी (100 KB) download Date: 26/04/2020
स्वतंत्र, परिसरांतली आनी रहिवाशी संकुलांतली दुकानां उक्ती करपाक परवानगी
कोंकणी (31KB) download Date: 25/04/2020
मे 2020 म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (100 KB) download Date: 25/04/2020
पीजी समुपदेशनाची पयली फेरी ३० एप्रिलाक
English (58 KB) download Date: 24/04/2020
खंडीत वीज पुरवण (दांतोळें)
कोंकणी (53 KB) download Date: 24/04/2020
वीज लायनी संदर्भांत शिटकावणी
कोंकणी (30KB) download Date: 23/04/2020
गोमॅको पीजी अभ्यासक्रमा खातीर 50% राज्य सुधारीत कोटाची मेकळीक करतले:30 एप्रिलाक पयली फेरी
कोंकणी (38KB) download Date: 23/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समिती वरवीं गोंयांत कोविड-19 कडेन दोन हात करपा खातीर घेतिल्ल्या उपाय योजनांचो नियाळ
कोंकणी (73KB) download Date: 23/04/2020
एसईसी-न कोविड-19 स्थिती हाताळपाक घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या पांवड्यांचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (70KB) download Date: 23/04/2020
अर्थवेवस्थेच्या पुनरुत्थानाचेर लक्ष केंद्रीत करचेः राज्यपाल
कोंकणी (56KB) download Date: 22/04/2020
खंडीत वीज पुरवण - पोरणें गोंय आनी कुंभारजुवें
कोंकणी (50 KB) download Date: 22/04/2020
जनहिताची खबर
कोंकणी (291 KB) download Date: 21/04/2020
वीज पुरवण खंडीत (शिवोली)
कोंकणी (43 KB) download Date: 21/04/2020
वीज लायनी संदर्भांत शिटकावणी
कोंकणी (51 KB) download Date: 21/04/2020
२० एप्रिल सावन उद्देग सुरू करपा खातीरची कार्यपद्दती
कोंकणी (327 KB) download Date: 21/04/2020
आयटीजीची ‘ओमॅगा’ व्हॅब एप्लिकेशनाची निर्मिती
कोंकणी (308 KB) download Date: 21/04/2020
अबकारी कर आयुक्तां वतीन घाऊक गुदांव, उत्पादन केंद्रा बंद करपाचो आदेश
कोंकणी (72 KB) download Date: 20/04/2020
घाऊक विक्रेते आनी उत्पादन उद्देगांचे सोऱ्याचे गुदांव, आस्थापनां सील करपाचो आदेश
Konkani (219 KB) download Date: 20/04/2020
वीज पुरवण खंडीत
Konkani (323 KB) download Date: 20/04/2020
वीज पुरवण खंडीत (दाबोली)
कोंकणी (52 KB) download Date: 20/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (91 KB) download Date: 19/04/2020
खंडीत वीज पुरवण - माण्डोपा
कोंकणी (89 KB) download Date: 19/04/2020
उद्देगांचो कामकाज सुरू करपाक आनी सी-फॅरर्सां क्वारंटाईन करपाक एसईसीच्यो सोयी सुविधा
कोंकणी (91 KB) download Date: 18/04/2020
सरकारी कार्यालयां 20 एप्रिल  सावन सुरू
कोंकणी (45 KB) download Date: 18/04/2020
मे म्हयन्यांचो रेशन कोटा
कोंकणी (41 KB) download Date: 18/04/2020
वीज पुरवण खंडीत - ईडीसी,पाटो पणजी
कोंकणी  (100 KB) download Date: 16/04/2020
गोंय राज्य इनोव्हेशन परिशदेचो जिवन बचाव उपक्रम
कोंकणी  (100 KB) download Date: 16/04/2020
जी सी ई टी २०२० त स्थगीत
कोंकणी (54 KB) download Date: 16/04/2020
वीज पुरवण खंडीत - शिरोडा
कोंकणी (32 KB) download Date: 16/04/2020
मुख्यमंत्र्याचे मागणें
कोंकणी (49 KB) download Date: 16/04/2020
अग्निशामक दलाचे गोंय वैजकी म्हाविद्यालया खातीर
कोंकणी (98 KB) download Date: 16/04/2020
लॉकडावनाच्या काळांत वाहनाच्या दस्तावेजांची वैधता
कोंकणी (45KB) download Date: 15/04/2020
परवानग्यांची वैधताय वाडयली
कोंकणी (456KB) download Date: 15/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (65KB) download Date: 14/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समितीचो कोवीड-19 वेवस्थापनाचेर नियाळ
कोंकणी (59KB) download Date: 14/04/2020
राष्ट्रीय अग्नीशमन सेवा दीस मनयलो
कोंकणी (48KB) download Date: 14/04/2020
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात रावपाचे
कोंकणी  (93KB) download Date: 13/04/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (88KB) download Date: 13/04/2020
कोविड – 19 च्या सर्वेक्षणा खातीर प्रस्नावली
कोंकणी (56KB) download Date: 12/04/2020
विशू आनी बैसाखी सणां निमतान राज्यपालान भेटयली परबीं
कोंकणी (43KB) download Date: 12/04/2020
डॉ. आंबेडकर हांची जयंती फकत समाज कल्याण संचालनालयांत मनयतले
कोंकणी (109KB) download Date: 11/04/2020
मुख्यमंत्र्या वतीन इस्टराची परबीं
कोंकणी (57KB) download Date: 11/04/2020
शेतकार्‍यांच्या उत्पन्नांक बाजारपेठ मेळपाची खात्री करची – एसईसी
कोंकणी (297KB) download Date: 11/04/2020
राज्यपाला वतीन इस्टराचीं परबीं
कोंकणी (202KB) download Date: 11/04/2020
धर्मीक सभा, समाजीक/सांस्कृतीक/धर्मीक कार्यांवळींचेर सरकारा कडल्यान बंदी
कोंकणी (54KB) download Date: 10/04/2020
गोंय पुलिसाच्या सायबर विभागान फोन अर्थीक फटवणुके विशीं शिटकायला
कोंकणी (28KB) download Date: 10/04/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (185 KB) download Date: 10/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समितीन कोविड- 19 स्थितीचो घेतलो नियाळ
कोंकणी (307 KB) download Date: 10/04/2020
गोंयांत कोवीड- 19 ची स्थिती
कोंकणी (37KB) download Date: 09/04/2020
वीज मीटर रीडिंगा खातीर मीटर रीडराची दर एका घराक भेट
कोंकणी (31 KB) download Date: 09/04/2020
गोंयांत कोवीड- 19 ची स्थिती
कोंकणी (55KB) download Date: 08/04/2020
कोवीड-19 खातीर शार उदरगत खात्याची तयारी
कोंकणी (45 KB) download Date: 08/04/2020
दिवचल तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (30KB) download Date: 08/04/2020
१३ ते १५ एप्रील मेरेन घरां-घरांत भलायकी सर्वेक्षण
कोंकणी (54 KB) download Date: 07/04/2020
एसईसीन लॉकडावना वेळार वेवस्थेचो घेतलो नियाळ
कोंकणी (52KB) download Date: 07/04/2020
राज्यपालांचे “प्रधानमंत्री केअर” निधी खातीर योगदान
कोंकणी (५२ केबी ) download Date: 06/04/2020
नुस्तेकारांक सुचोवणी
कोंकणी (190 KB) download Date: 06/04/2020
गोंय सुरू करतलें कोवीड लोकेटर
कोंकणी (95 KB) download Date: 05/04/2020
काम बंद आसतना पयशे कापनासतना आपल्या कर्मचार्‍यांक पगार दिवपाचो एनईसीचो आदेश
कोंकणी (377 KB) download Date: 04/04/2020
लॉकडावनाच्या काळांत न्यायवेवस्थे कडेन सुरक्षीत मेकळीक दिवपाची उच्च न्यायालयाची खात्री
कोंकणी (110 KB) download Date: 04/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समिती वरवीं गोंयचे कोविड-19 चे आड घेतिल्ल्या  उपाय योजनांचो नियाळ
कोंकणी (40KB) download Date: 03/04/2020
शेतकारांक शेती खात्याचो सल्लो
कोंकणी (211 KB) download Date: 03/04/2020
कदंबाच्या बसीतल्यान सामानाची विक्री
कोंकणी (205 KB) download Date: 03/04/2020
हेल्थकेअर टेलेकन्सल्टेशन सेवेची सुरूवात
कोंकणी (340 KB) download Date: 03/04/2020
अंत्योदय आनी प्राधान्यक्रम कुटुंबांक अतिरिक्त रेशन कोटा
कोंकणी (195 KB) download Date: 02/04/2020
वखदां कंपन्यांच्या कामगारांक कामार हजर जावपाचो उलो
कोंकणी (193 KB) download Date: 02/04/2020
10 वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर गणीत आनी विज्ञान विशयाचे ऑनलायन वर्ग
कोंकणी (230 KB) download Date: 02/04/2020
ल्हान अंतराच्या प्रवासा खातीर ऑनलायन पास सुविधा
कोंकणी (६९ केबी ) download Date: 01/04/2020
कोवीड-19 उपचारांच्या फटींच्या दाव्यांविशीं दक्षताय घेवपाखातीर आयुष मंत्रालयावतीन उपाय
कोंकणी ( ७६ केबी ) download Date: 01/04/2020
लोकांक भलायकी सेवा खात्याची कळोवणी
कोंकणी (६० केबी ) download Date: 01/04/2020
रेशनकार्ड धारकांक अतिरिक्त कोटा
कोंकणी (९२केबी ) download Date: 01/04/2020
खंडीत वीज पुरवण
कोंकणी (34 KB) download Date: 31/03/2020
गुदांवांतसांठोतपासणी करपा खातीर खासा पंगडाची स्थापना
कोंकणी (286KB) download Date: 31/03/2020
कोरोनाव्हायरस संक्रमणाचो धोको उणो करात ह्यो महत्वपूर्ण जतनायो घेयात
कोंकणी (२ मबी ) download Date: 16/03/2020
वीज पुरवण खंडीत(मांद्रे)
कोंकणी (43KB) download Date: 03/03/2020
वीज पुरवण खंडीत(सांतिनेज)
कोंकणी (42KB) download Date: 03/03/2020
कोरोना दुयेंसाबाबतीत प्रवास करप्यांक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचो  सल्लो
कोंकणी (1MB) download Date: 03/03/2020
वीज पुरवण खंडीत(ठाणे)
कोंकणी (42KB) download Date: 03/03/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(बार्देस)
कोंकणी (44KB) download Date: 03/03/2020
वीज पुरवण खंडीत(उसगांव )
कोंकणी (42KB) download Date: 03/03/2020
आर्मां, तुबकां पुलीस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश
कोंकणी (44KB) download Date: 02/03/2020
आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाखातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक
कोंकणी (54KB) download Date: 02/03/2020
पर्यावरण खात्याच्या नांवात बदल
कोंकणी (39KB) download Date: 02/03/2020
म्हादयचे उदक वळोवपा बाबतीत मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालया कडल्यान खुलासो
कोंकणी (45KB) download Date: 02/03/2020
वीज पुरवण खंडीत(रायबंदर)
कोंकणी (45KB) download Date: 02/03/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(आल्तिन)
कोंकणी (45KB) download Date: 02/03/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(कांपाल)
कोंकणी (45KB) download Date: 02/03/2020
नाविकांक कळोवणी( पेवपाची सर्त)
कोंकणी (45KB) download Date: 28/02/2020
नाविकांक कळोवणी(नुस्ते गरोवपाची सर्त)
कोंकणी (45KB) download Date: 28/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(कुडचीरे)
कोंकणी (44KB) download Date: 28/02/2020
संसाधन कार्यक्षमता धोरण आशिल्ले गोंय देशातले पयले राज्य
कोंकणी (47KB) download Date: 28/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(मोरजी)
कोंकणी (44KB) download Date: 28/02/2020
वीज पुरवण खंडीत - मोरजी आनी मांद्रे
कोंकणी (७० केबी ) download Date: 27/02/2020
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (६६ केबी ) download Date: 27/02/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (६४ केबी ) download Date: 27/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (वाकीकुळण)
कोंकणी (56 KB) download Date: 26/02/2020
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (58 KB) download Date: 26/02/2020
वीज बिलांची थकबाकी फारीक करपाची सुचोवणी
कोंकणी (58 KB) download Date: 26/02/2020
वीज बिलांची थकबाकी फारीक करपाची सुचोवणी
कोंकणी (60 KB) download Date: 26/02/2020
रस्तो सुरक्षा अधिकाऱ्यांखातीर प्रथमोपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (67 KB) download Date: 26/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (गावोणा)
कोंकणी (55 KB) download Date: 26/02/2020
पणजे पोरण्या सचिवालयात “कल्पक” प्रदर्शनाचे उकतावण
कोंकणी (85 KB) download Date: 26/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (कोणेमळ)
कोंकणी (54 KB) download Date: 26/02/2020
दाबोळी विमानतळ वाठारांत दिव्यांचे पतंग, लेझर वापरपाक बंदी
कोंकणी (68 KB) download Date: 26/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (मानशेर)
कोंकणी (56 KB) download Date: 25/02/2020
वेपार नियमन प्रगतीचेर परिसंवाद जालो
कोंकणी (64 KB) download Date: 25/02/2020
वीज बिलांची थकबाकी फारीक करपाची सुचोवणी
कोंकणी (58 KB) download Date: 25/02/2020
पणजे पोरण्या सचिवालयात “कल्पक” प्रदर्शनाचे आयोजन
कोंकणी (79 KB) download Date: 25/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (सांकवाळ)
कोंकणी (57 KB) download Date: 25/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (ढवळी)
कोंकणी (57 KB) download Date: 25/02/2020
फेरीबोटीच्या स्पेशल ट्रिपीखातीर दर निश्चीत
कोंकणी (61 KB) download Date: 25/02/2020
7 व्या अर्थीक गणटी सर्वेक्षणाक सुरवात
कोंकणी (69 KB) download Date: 25/02/2020
उपराष्ट्रपती दोन दिसांच्या गोंय भेटेर
कोंकणी (60 KB) download Date: 24/02/2020
कलम 144 खाला जारी केल्लो आदेश फाटीं घेतलो
कोंकणी (64 KB) download Date: 24/02/2020
तरणाट्यांनी आपल्या शक्तीचो वापर विधायक कार्याखातीर करपाची गरज- उपराष्ट्रपती
कोंकणी (77 KB) download Date: 24/02/2020
राज्यपाला हस्तुकीं खेळगड्यांचो भोवमान
कोंकणी (67 KB) download Date: 24/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (देवगाळी)
कोंकणी (57 KB) download Date: 24/02/2020
वीज पुरवण खंडीत (केळबायवाडा)
कोंकणी (57 KB) download Date: 24/02/2020
प्रस्नमंजूशा सर्तीत जीईसी जाल्यार नाट्य प्रवेश सर्तीत आनंदीबाई हायस्कुल जैतवंत
कोंकणी (48KB) download Date: 20/02/2020
कला अकादमीच्या राज्य कला प्रदर्शनात वाटो घेवपाक प्रवेशीका मागयल्यात
कोंकणी (43KB) download Date: 20/02/2020
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (42KB) download Date: 20/02/2020
कला-संस्कृती खात्याच्या वारली पेन्टींग कार्यशाळेचो समारोप
कोंकणी (48KB) download Date: 20/02/2020
साखळेच्या सिव्हेज प्रक्रिया प्रकल्पाचे 22 फेब्रुवारीक उकतावण
कोंकणी (43KB) download Date: 20/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(शेळवण)
कोंकणी (43KB) download Date: 20/02/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(शिवोली)
कोंकणी (43KB) download Date: 20/02/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी(मोरजी)
कोंकणी (42KB) download Date: 20/02/2020
राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयली
कोंकणी (51KB) download Date: 19/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(पणजे निझमार सेंटर  फिडर)
कोंकणी (43KB) download Date: 18/02/2020
सॅट-नॅट परिक्षा इत्सूक उमेदवारांखातीर मार्गदर्शन सत्र
कोंकणी (55KB) download Date: 18/02/2020
डॉ. पद्माकर गोरे हांचे शिवजयंती निमतान फर्मागुडयेर  भाशण
कोंकणी (75 KB) download Date: 18/02/2020
फर्मागुडयेर राज्य पांवड्याचेर छत्रपती शिवाजी महार
कोंकणी (81 KB) download Date: 18/02/2020
गृह आधार लावधारकांनी हयातीचो आनी उत्पन्नाचो दाखलो दिवपाची सक्ती
कोंकणी (73 KB) download Date: 18/02/2020
वैजकीय मळार सतत नवीन संशोधन जावपाची गरज- आयुषमंत्री
कोंकणी (51KB) download Date: 17/02/2020
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (45KB) download Date: 17/02/2020
पेडणे मतदारसंघात 3.11 कोटी खर्चाच्या विकास कामांची सुरवात
कोंकणी (52KB) download Date: 17/02/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (45KB) download Date: 17/02/2020
राज्यात नमुनो सर्वेक्षणाक सुरवात
कोंकणी (49KB) download Date: 17/02/2020
कोरोना दुयेंसाआड खबरदारी घेवपाचो भलायकी खात्याचो सल्लो
कोंकणी (51KB) download Date: 17/02/2020
राज्यपालांची वारसा घरांक आनी शेती लागवडीक भेट
कोंकणी (६६ केबी ) download Date: 14/02/2020
महिलांनी आप मजत गट स्थापन करचे- विश्वजीत राणे
कोंकणी (५९केबी ) download Date: 14/02/2020
जनगणना अधिकाऱ्यांखातीर प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (६२ केबी ) download Date: 14/02/2020
सरकारी पातळीवयलो शिगमोत्सव 10 मार्चा सावन
कोंकणी (162 KB) download Date: 13/02/2020
जनावरां पोसपी आनी नुस्त्यां उत्पादन घेवपी शेतकारांक किसान क्रेडिट कार्ड येवजणेचो लाव
कोंकणी (177 KB) download Date: 13/02/2020
देवानंद कोरगांवकर नवें भौशीक गाराणीं अधिकारी
कोंकणी (158 KB) download Date: 13/02/2020
19 फेब्रुवारीक फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज
कोंकणी (51KB) download Date: 13/02/2020
वीज पुरवण खंडीत - कुंभारजुवा
कोंकणी (146 KB) download Date: 13/02/2020
विश्व ओलीत क्षेत्र दीस मनयलो
कोंकणी (75KB) download Date: 13/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(कांपाल)
कोंकणी (70KB) download Date: 13/02/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं प्रतापनगर हरवळे हांगा नव्या वास्तुचे लोकार्पण
कोंकणी (47 KB) download Date: 11/02/2020
उपमुख्यमंत्री श्री. आजगांवकर हांचे हस्तुकीं विविध विकास कामांची पायाभरणी
कोंकणी (47 KB) download Date: 11/02/2020
दातांच्या दोतोरांखातीर उजळणी प्रशिक्षण
कोंकणी (44 KB) download Date: 11/02/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं सावयवेऱ्या मुळाव्या शाळा इमारतीची पायाभरणी
कोंकणी (46 KB) download Date: 11/02/2020
वीज पुरवण खंडीत - नावेती
कोंकणी (42 KB) download Date: 11/02/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (43 KB) download Date: 11/02/2020
हॉटेल घरमालकांनी आपली गिरायकां भाडेकारांची म्हायती नोंद करपाचो आदेश
कोंकणी (68KB) download Date: 10/02/2020
कृमी निर्मूलन दिसा भुरग्यांक आल्बेनडाजोल गूळी दिली
कोंकणी (48KB) download Date: 10/02/2020
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक  सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (46KB) download Date: 10/02/2020
गोवा वन भवन प्रकल्पाचे बुधवारा उकतावण
कोंकणी (44KB) download Date: 10/02/2020
अंडर-14 क्रिकेट पंगड  निवड चाचणी
कोंकणी (32KB) download Date: 10/02/2020
उजो पालोवपी दळाचे आयज वर्सुकीं संचलन जाले
कोंकणी (47KB) download Date: 08/02/2020
भलायकी मंत्र्याहस्तुकीं भलायकी क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीवयल्या परिशदेचे उकतावण
कोंकणी (47KB) download Date: 08/02/2020
तारवट्यांक कळोवणी
कोंकणी (42KB) download Date: 07/02/2020
वीज गिरायकांक कळोवणी
कोंकणी (42KB) download Date: 07/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(आल्तिनो)
कोंकणी (44KB) download Date: 07/02/2020
नौदळाचे फारपेट प्रशिक्षण - नाविकांक शिटकावणी
कोंकणी (46KB) download Date: 06/02/2020
सांत्रांत देंवणी ते कुठ्ठाळी जंक्शन रस्तो रातचो बंद
कोंकणी (45KB) download Date: 06/02/2020
मतदांर वळेरी तपासपाखातीर उपलब्ध
कोंकणी (47KB) download Date: 06/02/2020
वीज पुरवण खंडीत(कुठ्ठाळी)
कोंकणी (42KB) download Date: 04/02/2020
व्यक्तिगत कार्यक्षमता विशयाचेर कार्यशाळा जाली
कोंकणी (45KB) download Date: 04/02/2020
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान नाट्य प्रवेश आनी प्रस्नमंजूशा सर्त
कोकणी (34 KB) download Date: 03/02/2020
वीज पुरवण खंडीत - अंबिर्णा
कोकणी (45 KB) download Date: 03/02/2020
भलायकी शिबिरांचे आयोजन ग्रामीण वाठारांनी जावप महत्वाचे- उपमुख्यमंत्री
कोकणी (36 KB) download Date: 03/02/2020
वीज पुरवण खंडीत - नागझर
कोकणी (29 KB) download Date: 03/02/2020
गोंयच्या कलाकारांनी नवी दिल्लीत राष्ट्रपतीची भेट घेतली
कोंकणी (52KB) download Date: 31/01/2020
राष्ट्रीय विज्ञान दीस कार्यक्रम आयोजनाखातीर अर्थीक मदत दिवपाक प्रस्ताव मागयल्या
कोंकणी (56KB) download Date: 31/01/2020
प्रजासत्ताक दीस संचलनात गोंयचो चित्ररथ
कोंकणी (210 KB) download Date: 27/01/2020
वास्को प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो
कोंकणी (211 KB) download Date: 27/01/2020
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (188 KB) download Date: 27/01/2020
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (196 KB) download Date: 27/01/2020
उदका मार्गांचो विकास करपाक सरकाराचे यत्न
कोंकणी (293 KB) download Date: 27/01/2020
पर्रीकर हांका मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्याबद्दल राज्यपालाकडल्यान खोशी व्यक्त
कोंकणी (33 KB) download Date: 26/01/2020
गोंयच्या लोकांनी राज्यात शांतीकाय, एकजूट आनी सामाजीक सलोखो राखून दवरपाचो राज्यपालाचो उलो
कोंकणी (45 KB) download Date: 26/01/2020
फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर प्रजासत्ताक दीस मनयलो
कोंकणी (35 KB) download Date: 26/01/2020
केपे हांगा प्रजासत्ताक दीस मनयलो
कोंकणी (34 KB) download Date: 26/01/2020
राज्यात शेती वेवसायाक प्रोत्साहन दिवपाक सरकार कटिबद्द आसा- उपमुख्यमंत्री
कोंकणी (36 KB) download Date: 26/01/2020
सांग्यार प्रजासत्ताक दीस मनयलो
कोंकणी (32 KB) download Date: 26/01/2020
जॉन आगियार हांका राष्ट्रपती विशेश सेवा पदक
कोंकणी (53KB) download Date: 25/01/2020
प्रजासत्ताक दिसानिमतान राजभवन इमारतीचेर आनी उद्यानात रोशणाय
कोंकणी (50KB) download Date: 25/01/2020
नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (68 KB) download Date: 24/01/2020
अवजड वाहनांक प्रवेश बंद
कोंकणी (68 KB) download Date: 24/01/2020
म्हापशा एकमार्गी रस्तो
कोंकणी (68 KB) download Date: 24/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - पणजी
कोंकणी (69 KB) download Date: 24/01/2020
खाजगी रानांच्या अहवालाचो नियाळ घेवपा खातीर नवी समिती
कोंकणी (70 KB) download Date: 24/01/2020
मुंबय उच्च न्यायालयात प्रजासत्ताक दीस कार्यक्रम
कोंकणी (70 KB) download Date: 24/01/2020
भलायकी सेवा खाते आनी कलरकॉन प्रा. लि. मदल्या कराराचे नुतनीकरण
कोंकणी (37 KB) download Date: 23/01/2020
प्रजासत्ताक दीस सुवाळो
कोंकणी (33 KB) download Date: 23/01/2020
स पर्यावरणीय संवेदनशील विभाग अधिसूचीत
कोंकणी (31 KB) download Date: 23/01/2020
सांस्कृतीक, युवा सृजन आनी ग्रंथालय पुरस्कांर 26 जानेवारीक भेटयतले
कोंकणी (31 KB) download Date: 23/01/2020
फाल्या राष्ट्रीय बालिका दीस
कोंकणी (33 KB) download Date: 23/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - बस्तोडे
कोंकणी (29 KB) download Date: 23/01/2020
1 फेब्रुवारीक विश्व ओलीत क्षेत्र दीस
कोंकणी (39 KB) download Date: 23/01/2020
प्रजासत्ताक दीस संचलनात गोंयचो चित्ररथ
कोंकणी (210 KB) download Date: 22/01/2020
ज्येश्ठ नागरिकांनी तणावमुक्त जीण जगपाचो प्रयत्न करपाक जाय- मुख्यमंत्री
कोंकणी (216 KB) download Date: 22/01/2020
२५ जानेवारीक राष्ट्रीय मतदांर दीस
कोंकणी (198 KB) download Date: 22/01/2020
आयुष मंत्र्याहस्तुकीं बस्तोडा हांगा मसंडभूंयेचे उकतावण
कोंकणी (53KB) download Date: 20/01/2020
राज्यपालांची लोहिया मैदानाक भेट
कोंकणी (51KB) download Date: 20/01/2020
विद्यार्थीं संसद सर्तीचे उकतावण
कोंकणी (46KB) download Date: 20/01/2020
मुख्यमंत्री हस्तुकीं वाळपय  3 र्‍या पक्षी महोत्सवाचें उक्तावण
कोंकणी (110KB) download Date: 17/01/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं साय-फाय चित्रपट महोत्सवाचे उकतावण
कोंकणी (79KB) download Date: 15/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - वास्को
कोंकणी (69 KB) download Date: 15/01/2020
फाल्या मल्लखांब निवड चाचणी
कोंकणी (71 KB) download Date: 15/01/2020
दक्षीण गोंयांतल्या साश्ट आनी मुरगांव म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (70 KB) download Date: 15/01/2020
म्हायती खात्यात संविधान आनी माध्यम विशयाचेर व्याख्यान जाले
कोंकणी (75 KB) download Date: 15/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - मांद्रे
कोंकणी (68 KB) download Date: 15/01/2020
कुडचडेच्या रविंद्र भवनावतीन बायलांखातीर हस्तकला कार्यशाळांचे आयोजन
कोंकणी (75 KB) download Date: 15/01/2020
फेब्रुवारी म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (51KB) download Date: 14/01/2020
रेंदेरांनी आपल्या पारंपारिक वेवसायात सुदारणा करपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (53KB) download Date: 14/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(बोणबाग)
कोंकणी (49KB) download Date: 14/01/2020
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं ट्रॅव्हल माईल्स नेमाळ्याचो शुभारंभ
कोंकणी (55KB) download Date: 14/01/2020
राज्यपालांक वागांच्या मरणाची म्हायती दिली
कोंकणी (51KB) download Date: 14/01/2020
शिक्षक आनी शिक्षणिक संस्थांनी उदार आनी निसुवार्थ भावनेन विद्यादान करपाची गरज
कोंकणी (36 KB) download Date: 13/01/2020
वीज पुरवण खंडीत (नेरूल)
कोंकणी (30 KB) download Date: 13/01/2020
2 फेब्रुवारीक बाणस्तारी पुल दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (28 KB) download Date: 13/01/2020
वीज पुरवण खंडीत (बोंडला)
कोंकणी (29 KB) download Date: 13/01/2020
कांपालार लश्कर दीस कार्यक्रम
कोंकणी (44KB) download Date: 10/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(आत्माराम फिडर)
कोंकणी (43KB) download Date: 10/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(बोणबाग )
कोंकणी (43KB) download Date: 10/01/2020
यशस्विनी येवजण, स्वास्थ्य सखी प्रकल्पाचो फाल्या शुभारंभ
कोंकणी (44KB) download Date: 10/01/2020
जल जीवन येवजणेचो शुभारंभ
कोंकणी (44KB) download Date: 10/01/2020
पणजे शारांत पे पार्किंग
कोंकणी (45KB) download Date: 10/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(सांतईस्तेव)
कोंकणी (43KB) download Date: 10/01/2020
राज्य युवा महोत्सव
कोंकणी (43KB) download Date: 10/01/2020
विधीकार दीस मनयलो
कोंकणी (55KB) download Date: 09/01/2020
सरकार खाजगी शॅक मालकांखातीर नवीन शॅक धोरण तयार करतले
कोंकणी (52KB) download Date: 09/01/2020
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं पक्षी महोत्सवाच्या चित्रफितीचे उकतावण
कोंकणी (51KB) download Date: 09/01/2020
साखळेच्या रविंद्र भवनात कायदो सेवा शिबीर
कोंकणी (52KB) download Date: 09/01/2020
कामुर्ली-तुयें फेरीसेवा तात्पुरती रद्द
कोंकणी (46KB) download Date: 07/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - शिवोली
कोंकणी (32 KB) download Date: 07/01/2020
दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेत दुरूस्ती
कोंकणी (27 KB) download Date: 07/01/2020
पोम्बुर्पा-ओलावली वाठारात वेगमर्यादा
कोंकणी (50KB) download Date: 06/01/2020
माटोळी-देखावो आनी गोठो सजावट सर्तीचो बक्षीस वितरण कार्यक्रम
कोंकणी (53KB) download Date: 06/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(गोमन्तक)
कोंकणी (50KB) download Date: 06/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(नाणूस)
कोंकणी (51KB) download Date: 06/01/2020
सरकार लोकांच्या भलायकेविशीं संवेदनशील आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (54KB) download Date: 06/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(नाणूस)
कोंकणी (65KB) download Date: 03/01/2020
वीज पुरवण खंडीत(दवर्ली)
कोंकणी (65KB) download Date: 03/01/2020
रस्तो सुरक्षा सप्तक
कोंकणी (50KB) download Date: 03/01/2020
ज्येश्ठ नागरिकांच्यो कागाळीं  स्विकारपाखातीर नियंत्रण कक्ष
कोंकणी (50KB) download Date: 03/01/2020
उदका पायपलायन दुरूस्ती खातीर येरादारींत बदल
कोंकणी (49KB) download Date: 03/01/2020
6 जानेवारीच्यान वस्तुसंग्रहालय सप्तक
कोंकणी (51KB) download Date: 03/01/2020
तळावली ग्रामपंचायत प्रभाग पोटवेंचणूके निमतान पगारी सुटी
कोंकणी (238 KB) download Date: 02/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - वेर्णा
कोंकणी (231 KB) download Date: 02/01/2020
तळावली ग्रामपंचायत प्रभाग पोटवेंचणूके निमतान सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध
कोंकणी (52KB) download Date: 02/01/2020
कर्णबधीरांच्या कल्याणाखातीर सरकार खास लक्ष दितले- मुख्यमंत्री
कोंकणी (53KB) download Date: 02/01/2020
टेबल टॅनिस निवड चाचणी
कोंकणी (51KB) download Date: 01/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - नाणूस-भिले
कोंकणी (223 KB) download Date: 01/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - ओल्ड गोवा
कोंकणी (223 KB) download Date: 01/01/2020
वीज पुरवण खंडीत - कुडचीरे
कोंकणी (221 KB) download Date: 01/01/2020
गोठो सजावट सर्तीचो निकाल
कोंकणी (253 KB) download Date: 01/01/2020
मुख्यमंत्र्यान पत्रादेवी ते वेर्णा मेरेनच्या एनएच-17 महामार्गाच्या कामाचो आढावो घेतलो
कोंकणी (32 KB) download Date: 31/12/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक नव्या वर्साची परबीं
कोंकणी (51KB) download Date: 31/12/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक नव्या वर्साची परबीं
कोंकणी (51KB) download Date: 31/12/2019
मुख्यमंत्र्याची गोंय दूरदर्शनाचेर मुलाखत
कोंकणी (50KB) download Date: 30/12/2019
सेंट. जोसेफ वाज फेस्ताच्या दिसा मर्यादीत सुटी
कोंकणी (48KB) download Date: 30/12/2019
एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन
कोंकणी (48KB) download Date: 30/12/2019
उच्च माध्यमिक आनी महाविध्यालयांच्या कर्मचाऱ्यां खातीर क्रिकेट सर्त
कोंकणी (६६केबी ) download Date: 26/12/2019
चोर्ला घाट मार्ग अवजड  वाहनांक बंद
कोंकणी (६६केबी ) download Date: 26/12/2019
प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा “कथा अस्तुरी” नाटकाचो प्रयोग
कोंकणी (48 KB) download Date: 26/12/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (184 KB) download Date: 24/12/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक नातलाची परबीं
कोंकणी (188 KB) download Date: 24/12/2019
विध्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक परीक्षांनी गुणवत्ता मेळोवपा खातीर प्रयत्न करचे - मुख्यमंत्री
कोंकणी (209 KB) download Date: 24/12/2019
राष्ट्रीय गिरायक हक्क दीस मनयलो
कोंकणी (53KB) download Date: 24/12/2019
मतदार वळेरी उजळणी कार्यक्रम
कोंकणी (52KB) download Date: 16/12/2019
वीज पुरवण खंडीत - ओल्ड गोवा
कोंकणी (72 KB) download Date: 14/12/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (70 KB) download Date: 14/12/2019
गोंय सरकारमुख्यमंत्र्याहस्तुकीं मनोहर पर्रीकार प्रतिश्ठानचें उकतावण
कोंकणी (73 KB) download Date: 14/12/2019
एकमार्गी रस्तो अधिसूचीत
कोंकणी (66 KB) download Date: 14/12/2019
सरकारी कर्मचाऱ्यांक 20 डिसेंबराक पगार
कोंकणी (70 KB) download Date: 14/12/2019
नारी शक्ती पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (86 KB) download Date: 13/12/2019
मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळाखातीर पायाभरणी
कोंकणी (84 KB) download Date: 13/12/2019
तेल गळटी थांबोवपाच्या उपायांचेर मॉकड्रिल कवायत
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/12/2019
राज्यपालान दिल्लींत प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली
कोंकणी (31 KB) download Date: 13/12/2019
एकपात्री नाट्य सर्तीखातीर प्रवेशिका मागयल्या
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/12/2019
वीज पुरवण खंडीत - पेडणे
कोंकणी (28 KB) download Date: 13/12/2019
संजय विशेंश शिक्षण केंद्राची ब्रेन व्हिटा प्रस्नोत्तरी सर्त फुडें धुकल्ली
कोंकणी (34 KB) download Date: 13/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(आमोणा)
कोंकणी (49KB) download Date: 10/12/2019
सरकारी वेव्हारीक उपेगाचे कॅलेंडर विकपाक उपलब्ध
कोंकणी (51kB) download Date: 10/12/2019
दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेत दुरूस्ती
कोंकणी (48KB) download Date: 10/12/2019
संप करपाक सरकारची बंदी
कोंकणी (50KB) download Date: 10/12/2019
संजय विशेंश शिक्षण केंद्राची प्रस्नोत्तरी सर्त
कोंकणी (54KB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत (बोरी)
कोंकणी (49 KB) download Date: 10/12/2019
बांबोळी-दोनापावला रस्त्यार नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (50 KB) download Date: 10/12/2019
सांगे आनी सावर्डे मतदारसंघ वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (50 KB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(दिवाडी)
कोंकणी (50KB) download Date: 10/12/2019
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक आपल्या सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (54 KB) download Date: 10/12/2019
हॉटेल-घरमालकांनी आपली गिरायकां भाडेकारांची म्हायती नोंद करून घेवपाचो आदेश
कोंकणी (69 KB) download Date: 10/12/2019
गोंयवीज पुरवण खंडीत (उजगांव)
कोंकणी (49 KB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(हरी मंदीर)
कोंकणी (51KB) download Date: 06/12/2019
महिलांनी आपल्या प्रभागांनी महिला सशक्तीकरणाचे उपक्रमं राबोवचे-मुख्यमंत्री
कोंकणी (54KB) download Date: 06/12/2019
गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण स्वंयसेवक समाजाक तोखणायेची सेवा दितात-आयजीपी
कोंकणी (54KB) download Date: 06/12/2019
ईडीसीतल्या “इग्नायट” ह्या इन्क्युबेशन सेंटराची तांक वाडयली
कोंकणी (70KB) download Date: 06/12/2019
कला अकादमीत राज्य कला प्रदर्शनाचे आयोजन
कोंकणी (51KB) download Date: 06/12/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं गोंय पक्षी उत्सवा वयल्या व्हेबसायटीचे उकतावण
कोंकणी (60KB) download Date: 03/12/2019
स्टार्ट-अप इंडिया ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल समिट-2019
कोंकणी (51KB) download Date: 03/12/2019
मदले सुटयेतले खाण तयार करपी बायलांखातीर प्रशिक्षण कार्यावळ जाली
कोंकणी (53KB) download Date: 02/12/2019
पर्रा वाठारांत नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (52KB) download Date: 02/12/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (50KB) download Date: 02/12/2019
सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध
कोंकणी (53KB) download Date: 02/12/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं दिक्षा कार्यक्रमाचो शुभारंभ
कोंकणी (72KB) download Date: 02/12/2019
संस्कृती भवनात महापरिनिर्वाण दीस कार्यावळ
कोंकणी (52KB) download Date: 02/12/2019
राज्य पावंड्यावयल्या सांस्कृतीक प्रज्ञासोद सर्तीचो निकाल जाहिर
कोंकणी (69KB) download Date: 27/11/2019
दिवचले शास्त्रीय संगीत कार्यावळ
कोंकणी (70KB) download Date: 27/11/2019
२ डिसेंबराक गांधी कथा कार्यावळीचे आयोजन
कोंकणी (74KB) download Date: 27/11/2019
विध्यार्थ्यांक संविधानाची म्हायती करून दिवपाची गरज आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (76KB) download Date: 27/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(वास्को)
कोंकणी (48KB) download Date: 27/11/2019
प्रसाद नाईक हांका नियंत्रक पदाचेर बडटी
कोंकणी (48KB) download Date: 27/11/2019
अल्पसंख्यांक समाजांक आपरोजगारा खातीर रीण
कोंकणी (52KB) download Date: 27/11/2019
सचिवालयांत आयज संविधान दीस मनयलो
कोंकणी (80 KB) download Date: 26/11/2019
प्रधानमंत्री पीक विमा येवजण गोंयांत 2019-20 च्या रब्बी हंगामाखातीर चालू उरतली
कोंकणी (81 KB) download Date: 26/11/2019
वॉल्टर व्हियेरा हांचे गोवा चेंबरात व्याख्यान
कोंकणी (84 KB) download Date: 26/11/2019
सांगे आनी सावर्डे मतदारसंघ वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (77 KB) download Date: 26/11/2019
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीजच्या महिला विभागाची बसका
कोंकणी (84 KB) download Date: 26/11/2019
गोंय राज्याक इंडिया टुडेचो पुरस्कार
कोंकणी (79 KB) download Date: 26/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - पिळगांव
कोंकणी (79 KB) download Date: 26/11/2019
गोंयच्या इतिहासाचेर संस्कृती भवनात परिसंवाद
कोंकणी (68 kB) download Date: 26/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - शिवोली
कोंकणी (77 KB) download Date: 26/11/2019
शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम
कोंकणी (83 KB) download Date: 26/11/2019
ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाखातीर 27 नोव्हेंबराक कुशळताय/लेखी परीक्षा
कोंकणी (79 KB) download Date: 25/11/2019
सोरो येरादारी खातीर परमीट दिवपाचे बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (२४६ केबी ) download Date: 25/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - लाडफे
कोंकणी (१६७ केबी ) download Date: 25/11/2019
कुडचडेच्या रविंद्र भवनात भुरग्यांखातीर कार्यशाळा
कोंकणी (51KB) download Date: 09/11/2019
राज्यपालाकडल्यान ईदाची परबीं
कोंकणी (52KB) download Date: 09/11/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान उच्च न्यायालय इमारत प्रकल्प बांदकामाची पळोवणी
कोंकणी (56.5 KB) download Date: 08/11/2019
अनुसुचीत जमाती वित्त आनी उदरगत महामंडळाच्या येवजणांचेर जागृती कार्यक्रम जालो
कोंकणी (60.9 KB) download Date: 08/11/2019
अपंगुळ श्रेणींतल्या राज्य पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (57.3 KB) download Date: 08/11/2019
गुंतवणूक करचे पयली सादुरताय बाळगूपाचो आरबीआय चो सल्लो
कोंकणी (56KB) download Date: 08/11/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं वेळगें हांगा भलायकी केंद्राचे उकतावण
कोंकणी (56.7 KB) download Date: 08/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश - वाळपय
कोंकणी (53.6 KB) download Date: 08/11/2019
आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात गोंयचे दालन
कोंकणी (53KB) download Date: 08/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(ओल्ड गोवा)
https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2019/11/वीज-पुरवण-खंडीतओल्ड-गोवा.pdf (59KB) download Date: 06/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(तोर्से)
कोंकणी (58KB) download Date: 06/11/2019
७ नोव्हेंबराक बॉक्सिंग आनी कबड्डी निवड चाचणी
कोंकणी (61KB) download Date: 06/11/2019
राजभवन दर्शन भेट दिवप्यांक बंद
कोंकणी (74 KB) download Date: 05/11/2019
पणजी म्हापालिका वाठारांत दिव्यांगांखातीर पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (80 KB) download Date: 05/11/2019
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (51KB) download Date: 05/11/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं माशेलांत मुळाव्या शाळा इमारतीची पायाभरणी
कोंकणी (82 KB) download Date: 05/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश- पेडण
कोंकणी (211KB) download Date: 04/11/2019
म्हापसा नगरपालिका वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (181KB) download Date: 04/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश - सालय-तोर्डा
कोंकणी (198KB) download Date: 04/11/2019
हरमल वाठारांत नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (171 kB) download Date: 04/11/2019
सुर्ला पंचायत वाठारांत कॉन्वेक्स हारसे बसोवपाचो आदेश
कोंकणी (49KB) download Date: 04/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - तोर्से
कोंकणी (158 KB) download Date: 04/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(लाडफे)
कोंकणी (49KB) download Date: 04/11/2019
विधवा बायलांनी ना हरकत दाखल्याचेर सय करपाची अट घेतली फाटी
कोंकणी (181 KB) download Date: 04/11/2019
श्री. सत्यपाल मलीक हांका गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत
कोंकणी (35.0 KB) download Date: 03/11/2019
विधवा बायलांनी ना हरकत दाखल्याचेर सय करपाची अट घेतली फाटी
कोंकणी (32.3 KB) download Date: 03/11/2019
श्री. सत्यपाल मलीक हांका 3 नोव्हेंबराक गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत
कोंकणी (51KB) download Date: 01/11/2019
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकऱ्यांबाबतीत गृह खात्याचो खुलासो
कोंकणी (53KB) download Date: 31/10/2019
अनुसूचीत जमाती कल्याणकारी येवजणांचेर जागृताय कार्यक्रम
कोंकणी (30.1KB) download Date: 31/10/2019
रत्नागिरीत सैनिक भरती रॅलीचे आयोजन
कोंकणी (32.4KB) download Date: 31/10/2019
सचिवालयांत एकता दीस पाळ्ळो
कोंकणी (32.3KB) download Date: 31/10/2019
म्हायती खात्यात शेनवारा सत्यनारायण महापूजा
कोंकणी (31.0 KB) download Date: 31/10/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (29.1KB) download Date: 31/10/2019
एकता दौडीचो उपमुख्यमंत्र्या हस्तुकीं शुभारंभ
कोंकणी (32.9KB) download Date: 31/10/2019
प्रधानमंत्री श्रमयोगी आनी लघू व्यापारी मानधन येवजणेविशीं जागृताय आनी नोंदणी मोहिम
कोंकणी (34.9 KB) download Date: 31/10/2019
मध्यान्ह आहार येवजणेखाला प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (34,2 KB) download Date: 31/10/2019
मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्यां खात्यांच्या खर्चाचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (53KB) download Date: 29/10/2019
समाज सेवक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या
कोंकणी (53KB) download Date: 29/10/2019
सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपूण लोकसेवक आशिल्ल्याची जाणीव दवरपाक जाय- मुख्यमंत्री
कोंकणी (55KB) download Date: 28/10/2019
वीज पुरवण खंडीत-धारगळ
कोंकणी (50KB) download Date: 28/10/2019
हवामान बदल कृती आराखडो तयार करपाक सूचोवण्यो
कोंकणी (57KB) download Date: 28/10/2019
200 फेमस गोवन्स पुस्तकाचे प्रकाशन
कोंकणी (58KB) download Date: 26/10/2019
नु शी नलिनी जहाजाच्या परिस्थितीचो तंज्ञांच्या पंगडा कडल्यान आढावो
कोंकणी (54KB) download Date: 26/10/2019
श्री. कुमारस्वामी गोंय रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथरीटीचे अध्यक्ष
कोंकणी (77KB) download Date: 25/10/2019
मुख्यमंत्र्याचो विध्यार्थ्यांकडेन संवाद
कोंकणी (72KB) download Date: 25/10/2019
प्रज्ञासोद परिक्षा केंद्रां जाहीर
कोंकणी (55KB) download Date: 25/10/2019
तियात्र अकादेमीन नामनेच्या तियात्रिस्तांक पूरस्कार भेटयले
कोंकणी (75KB) download Date: 25/10/2019
दुर्भाट-रासय आनी शिरोडा-राशोल मार्गार अतिरिक्त फेरीबोट सेवा
कोंकणी (51KB) download Date: 25/10/2019
गृह आधार येवजणेच्या लावधारकांक कळोवणी
कोंकणी (50KB) download Date: 25/10/2019
पणजे शारांत शेनवारा नरकासूर सर्तीं निमतान एकमार्गी येरादारी
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
ज्येश्ट नागरीक सांबाळ कायद्याविशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाचेर बसकेत चर्चा
कोंकणी (56KB) download Date: 24/10/2019
पालक आनी ज्येश्ट नागरीक कायद्याचेर आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान मुलाखतीचे प्रसारण
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
रेफ्रिजरेशन आनी एअर कंडिशनिंगात अल्प मुजत अभ्यासक्रम
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्टाचें उकतावण
कोंकणी (57KB) download Date: 24/10/2019
राजभवन भेट दिवप्यांक बंद
कोंकणी (47KB) download Date: 24/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(बोरी)
कोंकणी (49KB) download Date: 24/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(बोरी)
कोंकणी (50KB) download Date: 23/10/2019
उपमुख्यमंत्र्यान बार्शे पंचायत वाठारांतल्या उदरगत कामांचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (54KB) download Date: 23/10/2019
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला समग्र शिक्षा अभियानाची बसका जाली
कोंकणी (55KB) download Date: 23/10/2019
नोव्हेंबर-2019 म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (78 KB) download Date: 22/10/2019
मरिना प्रकल्पाचेर 2 नोव्हेंबराक भौशीक सुनावणी
कोंकणी (79 KB) download Date: 22/10/2019
आयतारा बाणस्तारी पुल दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (48KB) download Date: 22/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - धारगळ
कोंकणी (74 KB) download Date: 22/10/2019
24 ऑक्टोबराक संयुक्त राष्ट्र दीस
कोंकणी (79 KB) download Date: 22/10/2019
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला आयज घनरूप कोयर वेवस्थापन समितीची बसका जाली
कोंकणी (56KB) download Date: 22/10/2019
वीज पुरवण खंडीत पोकरमळ
कोंकणी (29.9 KB) download Date: 21/10/2019
वीज पुरवण खंडीत पिकेनो नेवरा
कोंकणी (29.9 KB) download Date: 21/10/2019
नाटकांतल्या मेकपाचेर कार्यशाळेचे आयोजन
कोंकणी (33.5 KB) download Date: 21/10/2019
महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक
कोंकणी (33.5 KB) download Date: 21/10/2019
 एकमार्गी येरादारी अधिसूचीत
कोंकणी (28.4 KB) download Date: 21/10/2019
कामगांर कल्याण मंडळावतीन कामगांर नोंदणी मोहिम
कोंकणी (32.3 KB) download Date: 21/10/2019
पुलीस हुतात्मा दीस पाळपात आयलो
कोंकणी (36.4 KB) download Date: 21/10/2019
२१ ऑक्टोबरला पोलीस स्मतृिदिनाचे पालन
कोंकणी (459KB) download Date: 19/10/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं 19 ऑक्टोबराक ताळगांवा रोजगार मेळाव्याचे उक्तावण
कोंकणी (36KB) download Date: 17/10/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (38KB) download Date: 17/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(लाडफे)
कोंकणी (33KB) download Date: 17/10/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तूकीं व्हायब्रण्ट गोवा-गुंतवणूक परिशदेचे उकतावण
कोंकणी (44KB) download Date: 17/10/2019
बॉम जिजस बासिलीका चर्च भेट दिवप्यांक 19 ऑक्टोबराक बंद
कोंकणी (32KB) download Date: 17/10/2019
ट्रायथलॉन सर्तीच्या दिसा येरादारीच्या वेवस्थेत तात्पुरतो बदल
कोंकणी (42KB) download Date: 17/10/2019
वीज पुरवण खंडीत( पर्रा)
कोंकणी (59KB) download Date: 16/10/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी ( २९. ४ केबी) download Date: 16/10/2019
लोकांनी विकास प्रक्रियेत सक्रिय वाटो घेवपाची गरज- आयुषमंत्री
कोंकणी (३७. २ केबी) download Date: 16/10/2019
ताळगांवा 19 ऑक्टोबराक रोजगार मेळावो
कोंकणी (62KB) download Date: 15/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(पर्रा)
कोंकणी (59KB) download Date: 15/10/2019
चिकणमातयेपासून पणट्यों तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (57KB) download Date: 15/10/2019
केंद्रीय आयुष मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला जिल्हा विकास समन्वय आनी देखरेख समितीची पयली बसका जाली
कोंकणी (35KB) download Date: 15/10/2019
वीरज्योती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (66KB) download Date: 15/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नेवरा
कोंकणी (१५९ केबी ) download Date: 14/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नागझर
कोंकणी ( १५९ केबी ) download Date: 14/10/2019
प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंद कायद्याचेर प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (१९५ केबी ) download Date: 14/10/2019
हॉटेल/ घरमालकांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकांक, भाडेकारांक वळखपत्र दाखोवपाची सक्ती करपाचो आदेश
कोंकणी (२४५ केबी ) download Date: 14/10/2019
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (१६३केबी ) download Date: 14/10/2019
बोरी पुलाची अर्दी लेन  21 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन येरादारीक बंद
कोंकणी (56KB) download Date: 12/10/2019
जनरेटर बसोवपाक वीज खात्याची परवानगी आवश्यक
58KB (कोंकणी ) download Date: 12/10/2019
कला सन्मान येवजणेच्या लावधारकांनी हयात आशिल्ल्याचो दाखलो दिवचो
कोंकणी (58KB) download Date: 12/10/2019
पणजी वाठारांत नो स्टॉपिंग-नो स्डॅंडिंग विभाग
कोंकणी (72KB) download Date: 12/10/2019
पिसुर्ले उद्देगीक वसणूकेत रसायनीक आपत्तीचेर मॉकड्रिल कवायत जाली
कोंकणी (60KB) download Date: 12/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(तूये )
कोंकणी (56KB) download Date: 12/10/2019
पर्वरीच्या मॉल द गोवांत दिपोत्सव प्रदर्शनाचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 12/10/2019
मूक अभिनय कार्यशाळेचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 12/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(कुट्ठाळी )
कोंकणी (58KB) download Date: 12/10/2019
हॉटेल-घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करून घेवपाचो आदेश
कोंकणी (75KB) download Date: 12/10/2019
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक आपल्या सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (60KB) download Date: 12/10/2019
उदकांत गळपी तेल एकठांय करपाच्या बोटीचे उकतावण
कोंकणी (62KB) download Date: 10/10/2019
बोरी पूल 13 ऑक्टोबराक दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (55KB) download Date: 10/10/2019
फाल्या पणजे बेटी बचाओ बेटी पढावो रॅलीचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 10/10/2019
सुभाषचंद्र बोस आपत्ती वेवस्थापन पुरस्कारा खातीर अर्ज
कोंकणी (60KB) download Date: 10/10/2019
रसायनीक आपत्तीविशीं मॉकड्रिल कवायत
कोंकणी (58KB) download Date: 10/10/2019
मया आंतरराष्ट्रीय बालिका दीस कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (57KB) download Date: 10/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नेवरा फिडर
कोंकणी (64 KB) download Date: 09/10/2019
गोंया खातीर टपाल खात्याचो वेगळो विभाग आसपाची गरज- मुख्यमंत्री
कोंकणी (71 KB) download Date: 09/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - बोणबाग फिडर
कोंकणी (55 KB) download Date: 09/10/2019
भारतीय सांस्कृतिक मंडळाच्या दसरोत्सवाक उपमुख्यमंत्र्याची हाजिरी
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/10/2019
उपमुख्यमंत्र्या हस्तुकीं केपे हांगा व्यायामशाळेचे उकतावण
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/10/2019
बोरी पुलाच्या कंपनाविशीं भौशीक बांदकाम खात्याचो खुलासो
कोंकणी (61 KB) download Date: 09/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - तुयें
कोंकणी (३०४केबी ) download Date: 07/10/2019
शेतकारांनी कृषी येवजणांचो लाव घेवपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (३२२केबी ) download Date: 07/10/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक दसऱ्याची परबीं
कोंकणी (२४०केबी ) download Date: 07/10/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक दसऱ्याची परबीं
कोंकणी (२४८केबी ) download Date: 07/10/2019
वायुसेना दिसा निमतान राज्यपालाकडल्यान परबीं
कोंकणी (51 kB) download Date: 07/10/2019
राजभवन दर्शन 18 ऑक्टोबराच्यान उकतें
कोंकणी (28.5KB) download Date: 05/10/2019
सहकार संस्थां पालवी निबंधकाच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (29.0KB) download Date: 05/10/2019
चोर्ला घाट रस्तो अवजड येरादारीक 31 डिसेंबर 2019  मेरेन बंद
कोंकणी (30.2KB) download Date: 05/10/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (29.5KB) download Date: 05/10/2019
जुवारी पूल फाल्या 6 ऑक्टोबराक तीन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (30.6KB) download Date: 05/10/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी (30.9KB) download Date: 05/10/2019
पोर्तावाडो शिवोली हांगा सवाय धान्य दुकान सुरू करपाक अर्ज
कोंकणी (33.4KB) download Date: 05/10/2019
साखळे जाल्ल्या बँकांच्या रीण आनी सेवा मेळाव्याक मुख्यमंत्र्याची उपस्थिती
कोंकणी (37KB) download Date: 05/10/2019
मनशाच्या जीणेखातीर पर्यावरणाचो समतोल राखपाची गरज आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (35KB) download Date: 05/10/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (78 KB) download Date: 30/09/2019
केरोसिन कोटा वितरावपाक मुदत वाड
कोंकणी (79 KB) download Date: 30/09/2019
कळंगुट वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019
कांदोळी वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (77 KB) download Date: 30/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (१५९केबी ) download Date: 30/09/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019
लोकसंपर्क अधिकाऱ्यांनी आपल्या खात्याविशीं सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करपाक जाय- म्हायती सचीव
कोंकणी  download Date: 30/09/2019
मडगांव वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019