Top


खबरां पत्र

नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर-एप्रिल २०११, गोवाचे खबरां पत्र: ई-गव्हर्नन्सद्वारे फरक करप
तारीख :०१/०४/२०११
English (3,222 KB)  download
नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर-जुलै २०१० चे खबरां पत्र, गोवा कमर्शियल टॅक्स विभाग
तारीख : ०१/०७/२०१०
English (3,094 KB)  download
नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर-एप्रिल 2007 चे खबरां पत्र, दक्षिण गोवा प्रशासनातील आयसीटी – एक यशस्वी प्रयत्न
तारीख : ०२/०४/२००७
English (12,873 KB)  download
नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर-एप्रिल २०० 2007 चे खबरां पत्र, गोवा राज्यातील ई-गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह
तारीख : ०२/१०/२००६
English (12,346 KB)  download
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर-ऑक्टोबर 2003 चे खबरां पत्र, गोएनेटचे उद्घाटन
तारीख :०१/१०/२००३
English (4,988 KB)  download
गोवा उच्च न्यायालयात माहिती कियोस्क
तारीख : ०१/०१/२००३
English (2,351 KB)  download
नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर-जुलै २००२ चे खबरां पत्र, गोवा उच्च न्यायालयात माहिती कियोस्क
तारीख : ०१/०७/२००२
English (1,408 KB)  download
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे खबरां पत्र-जुलै 2000, आरटीओ गोवाचे संगणकीकरण
तारीख : ०३/०७/२०००
English (512 KB)  download