Top


स्पॉट लायट

गोंय पुलीस खात्या कडल्यान सुचोवणी - सकयल्या विभाग लिपिक पदां खातीर उमेदवारांच्या दस्तावेज सत्यापना संबंदी
English (242 KB) download Date: 21/12/2023
निविदा सुचोवणी (ई-निविदा मोड) - "गोंय राज्यांत शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण येवजण चालीक लावपा खातीर रोबोटिक्स हार्डवेअर किटांची पुरवण, वितरण आनी देखरेख”
English (129 KB) download Date: 21/12/2023
आदेश- अवर सचीव( महसूल-I) महसूल, आयटी, कामगार आनी रोजगार मंत्री कार्यालयांत पीआयओ जावपा संबंदी
English (172 KB) download Date: 18/12/2023
२०२३-२४ च्या शिक्षणीक वर्सा खातीर एसटी विद्यार्थ्याक गगन भररी शिक्षा येवजण आनी मेरिट बेस्ड पुरस्कार संबंदीत परिपत्रकाचो विस्तार
English (97 KB) download Date: 18/12/2023
गोंय हाउसिंग मंडळान वेपारी प्लॉटांचो विलो लावपा खातीर सरळ तत्त्वाचेर ई-लिलावा वरवीं ऑनलायन अर्ज आमंत्रण
English (256 KB) download Date: 15/12/2023
कार्यालय निवेदन - पुनरावलोकन डी.ए. ६व्या केंद्रीय पगार आयोगा प्रमाण पगार प्रमाण/ग्रेड काडपाचें काम चालू दवरपी केंद्र सरकार आनी केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक
English (202 KB) download Date: 12/12/2023
कार्यालयीन निवेदन - डी.ए.च्या दरांची पुनरावलोकन. ५व्या केंद्रीय पगार आयोगा प्रमाण पगार प्रमाण काडपाचें काम चालू दवरपी केंद्र सरकार आनी केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक
English (225 KB) download Date: 12/12/2023
अधिसुचोवणी - गुंतवणूक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंय राज्य प्रोत्साहन (दुसरी दुरुस्ती) येवजण, २०२३
English (220 KB) download Date: 11/12/2023
Issue Date: 01/12/2023
परिपत्रक - "पंचम ते दशमी वर्गांत शिकपी अनुसुचीत जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजण".
English (100 KB) download Date: 08/12/2023
निविदा अधिसुचोवणी (ई-निविदा माध्यम) - अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालया खातीर २ वाहनां भाड्यान घेवप खातीर
English (600 KB) download Date: 29/11/2023
प्रेस टिप : आधार रेशन कार्ड लावार्थ्यांनी आपलें आधार कार्ड त्या त्या तालुका नागरी पुरवण कार्यालयांत सादर करचें अशें आवाहन
English (300 KB) download Date: 28/11/2023
अधिसुचोवणी - मुख्यमंत्री हाचे वरवीं सकयल दिल्ल्या मंत्र्यांक सरकाराचो वेवसाय फुडले प्रमाण वाटप करता
English (500 KB) download Date: 28/11/2023
पदव्युत्तर एमडी/एमएस जाग्यां खातीर खाशेल्या भटक्या रिक्त पदाच्या फेरये खातीर प्रवेश सह समुपदेशना खातीर सुचोवणेक दुरुस्ती शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर राज्य कोटा
English (50 KB) download Date: 20/11/2023
प्रेस टिप - कला अकादमी गोंय अस्तंत संगीत विभागांत नांव नोंदणी खातीर संगीत शिकपाची इत्सा आशिल्ल्या उमेदवारांक अर्ज आपयता
English (30 KB) download Date: 20/11/2023
"उत्पादकांक / अधिकृत थळाव्या पुरवणदारांकडल्यान कृमिनाशकांची पुरवण" खातीर पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवां कडल्यान निविदा सुचोवणी.
English (590 KB) download Date: 20/11/2023
अधिसुचोवणी - राज्य आदिवासी उप येवजण (टीएसपी) खाला जिल्लो पातळेचेर नियोजन आनी निरिक्षण समिती उत्तर गोंय जिल्ह्याची बसका
English (1 MB) download Date: 13/11/2023
परिपत्रक – “राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दीस)” ३१ ऑक्टोबर २०२३
English (870 KB) download Date: 30/10/2023
गोंय राज्य अनुसूचित जनजाति अर्थ विकास म्हामंडळान कनिश्ट स्टेनोग्राफर पदा खातीर वेव्हारीक परिक्षे खातीर भौशीक सुचोवणी
English (2 MB) download Date: 26/10/2023
अधिसुचोवणी - २६ ऑक्टोबर २०२३ दिसा दनपारां १ वरांचेर सगळ्यो सरकारी कार्यालयां बंद उरतलीं असो आदेश सरकाराक दिला
English (495 KB) download Date: 25/10/2023
प्रेस टिप - राज्य पांवड्यावेले देखावा आनी माथोली सर्तीचे निकाल
English (210 KB) download Date: 04/10/2023
अधिसुचोवणी - २८ सप्टेंबर २०२३ (बिरेस्तार) ह्या दिसा खाशेली सुटी म्हणून सरकारांन जाहीर केला
English (993 KB) download Date: 25/09/2023
पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्यान शिक्षणीक वर्सा 2023-24 खातीर व्हीसीआय समुपदेशन वेळापत्रका खातीर सुदारीत वेळापत्रका खातीर सुचोवणी
English (300 KB) download Date: 22/09/2023
नेव्हिगेशन खातीर आगुआडा रेंव बार उगडपा संबंदी बंदरांच्या कॅप्टनान मॅरिनरांक दिल्ले सुचोवणी
English (3 MB) download Date: 15/09/2023
मडगांव नगरपालिकेची जायरात (एमएमसी/एडीएमएन/२०२३-२४/६१०) आनी दुरुस्ती (एमएमसी/एडीएमएन/२०२३-२४/६२४) संबंदीत अधिसुचोवणी "हाचेवरवीं फाटीं घेतली आनी रद्द केल्या अशें माना"
English (42 KB) download Date: 15/09/2023
मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेतर्फे "अपंग व्यक्तीं खातीर समान संधी धोरण"
English (404 KB) download Date: 13/09/2023
प्रेस टिप – मनोहर पर्रीकार गोवा विद्वानां खातीर २०२२-२३ शिक्षणीक वर्सा खातीर वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी
English (652 KB) download Date: 12/09/2023
कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान "नॅपीएस येवजण चालीक लावपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांचें (टीपीए) एम्पॅनलमेंट" खातीर ईओआय
English (652 KB) download Date: 30/08/2023
सकयल्या विभागांतल्या लिपिक पदाचेर संगणक टायपिंग चांचणे संबंदी गोंय पुलीस खात्याची सुचोवणी
English (695 KB) download Date: 23/08/2023
१६/०८/२०२३ दिसा जाल्ल्या पीजी पदवी / डिप्लोमा अभ्यासक्रमां खातीर ५०% राज्य कोटा समुपदेशन सह प्रवेशाच्या पयल्या फेरयेंत प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी
English (204 KB) download Date: 22/08/2023
गोंय फार्मेसी महाविद्यालयान "मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रॉस्पॅक्टस २०२३-२०२४"
English (500 KB) download Date: 18/08/2023
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 50% राज्य कोटा पीजी पदवी आनी डिप्लोमा जाग्यार प्रवेश मेळोवपा खातीर नोटीस आनी मेरिट यादी
-  download Date: 15/08/2023
सुचोवणी : कामधेनू येवजणे खाला खरेदी केल्ल्या दुदाच्या जनावरांच्या विम्या खातीर व्याजाची अभिव्यक्ती (संलग्न अटी आनी अटी)
English (571 KB) download Date: 19/07/2023
परिपत्रक - १४ ऑगस्ट, २०२३ दिसा जावपी दुसरें ‘जनता दरबार’ संबंदी
English (367 KB) download Date: 06/07/2023
एमएएफएसयू नागपूर हांगा बीव्हीएससी आनी एएच पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेशा संबंदी पशुपालन खात्याची सुचोवणी
English (1 MB) download Date: 05/07/2023
संबंदीत भलायकी विज्ञान अभ्यासक्रमांची सामान्य सुचोवण्यो आनी उमेदवारांची वळेरी , एमपीटी आनी एमओटी पदव्युत्तर (पीजी) प्रवेश चांचणी २०२२-२३ : जीएमसी
English (1 MB) download Date: 05/04/2023
भौशीक सुचोवणी : सेंट सेबास्टियन इगर्ज, होडार ते उजो पालोवपी दळ, कर्चोरेम मेरेन 07 दिसां खातीर तात्पुरतो रस्तो बंद करप येरादारी वळोवपाची येवजण संलग्न आसा
English (440 kb) download Date: 30/03/2023
मुख्यमंत्री अप्रेंटिस येवजण चालीक लावपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांक (टीपीए) एम्पॅनलमेंट करपा खातीर ईओआय
English (3 MB) download Date: 27/03/2023
लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023
"एनएपीएस येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांक(टीपीए) यंत्रणा" खातीर रूची अभिव्यक्ती.
English (2 MB) download Date: 08/03/2023
प्रेस टिप : आंबो, काजू आनी नाल्ल धारक झाडांच्या उपभोगाच्या संग्रहाचेर लिलाव
English (772 KB) download Date: 28/02/2023
अधिसुचोवणी : उद्देगीक भलायकी एसोसिएट फेलो (एएफआयएच) (फकत एमबीबीएस दोतोरां खातीर) अभ्यासक्रमाची काळ: ३ म्हयने (०१/०३/२०२३ ते ३१/०५/२०२३)
English (445 KB) download Date: 10/02/2023
"गोंय बंदर नियम,१९८३" दुरुस्ती करपी अधिसुचोवणी मसुदो - बंदर खात्याच्या कॅप्टनाची हरकत / सुचोवणी आमंत्रण
English (505 KB) download Date: 08/02/2023
प्रेस टिप : हस्तकला, कापड आनी कोयर खात्यान बाल भवन केंद्र, क्वेरीम सत्तरीच्या आवारांत "हस्तकरघा विणकाम अभिमुखीकरण कार्यावळी संबंदी"
English (75 KB) download Date: 08/02/2023
सगळ्या राज्य खात्यां खातीर / म्हामंडळां खातीर आनी स्वायत्त संस्थां खातीर G20 लोगो वापरपा संबंदी / प्रदर्शना संबंदी परिपत्रक आनी मार्गदर्शक तत्वां
English (2 MB) download Date: 04/01/2023
कदंबा येरादारी म्हामंडळ लिमिटेड ईव्ही बशींचो वेळ (वेळ वेळापत्रक) मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा कडेन वचपाक आनी येवपाक
English (55 KB) download Date: 03/01/2023
"म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग खात्याक जनसंपर्क (पीआर) खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक आनी विपणन आदार" खातीर निविदा सुचोवणेक दुरुस्ती
English (393 KB) download Date: 28/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (1 MB) download Date: 23/12/2022
निविदा सुचोवणी (फकत इलॅक्ट्रॉनीक मोड) : “स्टार्टअप आनी आयटी पर्यावरण प्रणालीचो अभ्यास हातांत घेवपा खातीर एजन्सी घेवप”
English (168 KB) download Date: 21/12/2022
सांखालीम, वाल्पोई, पेर्नेम, कानाकोना, सांगुएम आनी क्वेपेम हांगाच्या कला अकादेमी संगीत केंद्रां खातीर प्रवेश फॉर्माचो विस्तार
English (85 KB) download Date: 21/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (904 KB) download Date: 13/12/2022
सुचोवणी - कामुरलीम आनी थिविम हांगा लिलावा वरवीं / ई-लिलावा वरवीं वेवसायीक प्लॉट विकपा संबंदी
English (259 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत ई.व्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन, कमिशनिंग, संचालन आनी देखरेखी खातीर व्याज अभिव्यक्ती (ईओआय).
English (274 KB) download Date: 25/11/2022
प्रेस टिप "2021-22 शिक्षणीक वर्सा खातीर मनोहर पर्रीकार गोंय विद्वान येवजणे खाला वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी".
English (819 KB) download Date: 22/11/2022
अधिसुचोवणी - पी.एम.ए.ए.जी.वाय.च्या अंमलबजावणी खातीर मार्गदर्शक तत्वां सयत पी.एम.ए.ए.जी.वाय खाला 21 गांवांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/11/2022
डीएसपीसीए दक्षिण गोंय खातीर "क्षेत्र अधिकारी" नेमपा खातीर रूची उक्तावपाची अधिसुचोवणी
English (289 KB) download Date: 14/11/2022
दादले आनी बायलां खातीर "अग्नीव्हर्वायु" ची भरती भारतीय वायुसेनेंत
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
कला आनी संस्कृती संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या "त्रिपुरारी पूर्णिमा" राज्य पांवड्यावेल्या बोटी सर्तीचो निकाल 2022
English  download Date: 10/11/2022
सुचोवणी-कामधेनू येवजण (सुधारीत) दुरुस्ती 2021 खाला दुदाची जनावरांची पुरवण करपा खातीर विक्रेत्याची नोंदणी करपा खातीर "व्याज अभिव्यक्ती"
English (1 MB) download Date: 09/11/2022
8 नोव्हेंबर 2022 दिसा फार्मसींत मास्टर्स (फार्माकोग्नोसी : फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री) खातीर प्रवेश स्पॉट फेरी
English (115KB) download Date: 01/11/2022
अपीलाची सुचोवणी - पुरातत्व खात्या कडल्यान अपीलाची सुचोवणी पाळपा खातीर भौशीक / एनजीओ / संघटनां कडल्यान प्रतिनिधीत्व आमंत्रण दितात
English (270 KB) download Date: 19/10/2022
गोंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन नोकरी मेळावो ८ नोव्हेंबर २०२२ दिसा नियोजीत केला
English (439 KB) download Date: 18/10/2022
जाहिरात - माफसू, नागपूर हांगा बी.व्ही.एससीत आनी ए.एच पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश संबंदी वर्स २०२२-२३
English (1 MB) download Date: 10/10/2022
गोंय राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशना खातीर गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ कडल्यान रूची अभिव्यक्ती (ईओआय) आमंत्रित
English (272 KB) download Date: 30/09/2022
सुचोवणी - गेडा प्रतिश्ठीत निर्मात्या कडल्यान अर्ज आमंत्रित करता / अधिकृत विक्रेत्यांक /आदी. एमएनआरईच्या राष्ट्रीय पोर्टला खाला एम्पॅनल मेळोवपा खातीर
English (1 MB) download Date: 15/09/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्या उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें वर्णना खातीर निंदा केल्ल्या वाहना खातीर लिलावाची सुचोवणी
English (459 KB) download Date: 14/09/2022
"गोंय अंतर्देशीय जहाजां नोंदणी नेम,१९६५ अंतर्देशीय जहाजां(बांदकाम आनी सर्वेक्षण)नियम,१९६५ हातूंत दुरुस्ती करपी अधिसुचोवण्यो मसुदो"-आमंत्रण दिवपी हरकत/सुचोवण्यो
English (614 KB) download Date: 13/09/2022
सुचोवणी – कारखाने आनी बॉयलर निरीक्षणालयान “बॉयलर अटेंडंट” परिक्षे खातीर अर्ज आमंत्रित
English (609 KB) download Date: 10/09/2022
इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन हांणी सुदारीत सहाय्यक नर्स सुईण प्रॉस्पॅक्टस वर्स २०२२-२३
English (283 kb) download Date: 09/09/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (534 KB) download Date: 06/09/2022
गोंय राज्यांत राज्य व्यापी फायबर ऑप्टिक केबल(ओएफसी) नेटवर्काची अंमलबजावणी , संचालन आनी देखरेखी खातीर ईओआय
English (723 KB) download Date: 30/08/2022
Issue Date: 29/08/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर तात्पुरती पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (1 MB) download Date: 30/08/2022
आबकारी आयुक्त कार्यालयाची सुचोवणी - निमाणी शारिरीक फिटनेस चांचणी 1२ आनी १३ सप्टेंबर २०२२ दिसा सकयल दिल्ल्या सुवातींनी जातली
English (766 KB) download Date: 29/08/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्या कडल्यान "3D प्रिंटरा खातीर पुरवण, कमिशनिंग, प्रतिष्ठापन आनी हात धरपाचो आदार" खातीर निविदा सुचोवणी आमंत्रण
English (1 MB) download Date: 16/08/2022
भौशीक सुचोवणी - 186 गांव पंचायत 2022 मेरेन येवपी सामान्य वेंचणुकेच्या नदरेन आबकारी खात्यान स्थापन केल्लीं नियंत्रण कक्ष
English (887 KB) download Date: 21/07/2022
अधिसुचोवणी - सामान्य वेंचणुके खातीर ग्राम पंचायतींत जागे आरक्षण 2022
English (185 KB) download Date: 15/07/2022
वेंचणुकेची सुचोवणी आनी पंचायती राज आनी समुदाय उदरगत खात्या कडल्यान पंचायत वेंचणुके खातीर भौशीक सुचोवणी
English (74 KB) download Date: 01/07/2022
अधिसुचोवण्यो - गोंय सरकार हाचेवरवीं गांवच्या पंचायतींखातीर सकयल दिल्ल्या "प्रशासकाची" नेमणूक करता
English (23 MB) download Date: 17/06/2022
सहकार खात्या कडल्यान जाग्या खातीर सुचोवणी (सहकारी संस्थांचो रजिस्ट्रार)
English (635 KB) download Date: 13/06/2022
जाहिरात - म्हायती तंत्रज्ञान खातें, गोंय सरकारान मालक (मालकां) / प्रस्तावक (प्रस्तावक) / मुंडकार (मुंडकार) / मुंडकार (मुंडकार) कडल्यान ऑफर आमंत्रित केल्यात
English (148 KB) download Date: 10/06/2022
निविदाची दुरुस्ती - गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (232 KB) download Date: 07/06/2022
गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (122 KB) download Date: 18/05/2022
नाविकांक सूचना आगवाद सँड बार हो मार्ग बंद आसतोलो
English (249 KB) download Date: 11/05/2022
निविदा सूचना - २०२२-२३ वर्साखातीर सरकारी पशुधन फार्मच्या वापराखातीर कडबा कुट्टीच्या पुरवण
English (611 KB) download Date: 04/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकाराक आशिल्ल्या सचिवांमधी काम / विभागांचो वाटो
English (100 KB) download Date: 04/04/2022
अधिसूचना - गोंय माननीय मुखेलमंत्रीन उल्लेख केल्ल्या गोंयच्या नवीन मंत्र्यांक सरकारी खात्यांचे कामकाजाचे वाटपाचो आदेश
English (559 KB) download Date: 03/04/2022
सार्वजनिक सूचना - गोंयांत रेल्वे कायदा १९८९ अंतर्गत विशेष रेल्वे प्रकल्पाखातीर भूसंपादन
English (683 KB) download Date: 03/03/2022
सार्वजनिक सूचना- डेक आनी इंजिन रूम विभागात कर्मचाऱ्यांखातीर रिफ्रेशर कोर्स च्या शिशक्षणा बाबत
English (240 KB) download Date: 01/03/2022
नाविकांक सूचना - मंडोवी आनी झुआरी नदीत सर्व अंतर्देशीय जलवाहतुकीखातीर सूचना
English (246 KB) download Date: 01/03/2022
सूचना - १४ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंय विधानसभा २०२२ सार्वत्रिक निवडणुक आसल्या कारणानं "सार्वजनिक सुट्टी" घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 07/02/2022
अधिसूचना - ०६/०२/२०२२ तें ०८/०२/२०२२ पर्यंत पूर्ण गोंय राज्यात राज्य शोक आसतलो
English (275 KB) download Date: 06/02/2022
निविदा - २०२२ गोंय सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीखातीर जीपीएस आधारित वाहन ट्रॅकिंग करपा एजन्सीची निवड
English (1 MB) download Date: 31/01/2022
मतदार मार्गदर्शीका
कोंकणी (2 MB) download Date: 11/01/2022
कोविड दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका खातीर आयोजन - सुधारित व्यापक मतदार मार्गदर्शीका तत्त्वे २०२२
English (1 MB) download Date: 11/01/2022
नोंदणी आनी नोटरी विशीं खात्यानं "यमटीयस" चे पद भरपाखातीर ०६/०१/२०२२ दिसा दनपरा ३क निवडलेले उमेदवारक कागदपत्र पडताळणीखातीर पात्र
English (143 KB) download Date: 05/01/2022
नोंदणी आनी नोटरी विशीं खात्यानं "एलडीसी" चे पद भरपाखातीर ०६/०१/२०२२ दिसा परीक्षा
English (162 KB) download Date: 05/01/2022
कार्यालय न्यायपत्रक - गोंय सरकारच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांक संगणकासह तंत्रज्ञान येवजण
English (367 KB) download Date: 04/01/2022
२३/१२/२०२१ दिसा "अलडीसी " पदाखातीर उमेदवार आनी परीक्षा केंद्रांची यादी - नोंदणी आनी नोटरी विशीं
English (7 MB) download Date: 21/12/2021
२३/१२/२०२१ दिसा जावपाच्या "वॉच रूम ऑपरेटर" ह्या पदाखातीर उमेदवारांची यादी - अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं
English (268 KB) download Date: 21/12/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ खातीर "मनोहर पर्रीकर गोयं स्कॉलर्स स्कीम" अंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांची यादी
English (244 KB) download Date: 21/12/2021
ईयसआय येवजणे अंतर्गत "स्टाफ नर्स" च्या पदांखातीर निवडलेल्या उमेदवारांची आनी प्रतीक्षात दवरलेल्या मेदवारांची यादी
English (154 KB) download Date: 09/12/2021
तांत्रिक सहाय्यक (सिव्हिल) आनी तांत्रिक सहाय्यक (खाण/मेकॅनिकल/सिव्हिल/ इलेक्ट्रिकल) ह्या पदांखातीर लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 08/12/2021
सहाय्यक पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग चाचणीखातीर उमेदवारांची यादी "लाईनमन वायरमन" पद -वीज खातें
English (573 KB) download Date: 08/12/2021
सहाय्यक पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग चाचणीखातीर उमेदवारांची यादी "लाईन हेल्पर" पद -वीज खातें
English (249 KB) download Date: 08/12/2021
कायदेशीर मापशास्त्र खात्यानं "वेगवगेळ्या पदाखातीर" निवडून आयल्या लोकांची यादी
English (144 KB) download Date: 01/12/2021
वेगवगेळ्या पदाखातीर आशिल्ल्या लेखी परिक्षेचो निकाल - झिल्ला ग्रामीण विकास
English (100 KB) download Date: 30/11/2021
गोंय कला आनी संस्कृती खात्यानं वेगवेगळ्या उल्लेख केल्ल्या पदांखातीर आयोजित केलेल्या उमेदवारांचो परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 29/11/2021
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थन वेगवगेळ्या पदांखातीर आशिल्ली लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 26/11/2021
गोंय कला अकादमी पाश्चात्य संगीतात उल्लेखित श्रेणींत नावनोंदणीखातीर संगीत प्रेमींकडून अर्ज आमंत्रित केल्या
English (7 KB) download Date: 23/11/2021
कायदेशीर मापशास्त्र खात्यानं वेगवगेळ्या उल्लेखित पदांखातीर आयोजित केल्ल्या लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 22/11/2021
गोंय कला अकादमी विभागात तांत्रिक सहाय्यक (इलेक्ट्रिकल) ह्या पदाखातीर जाल्ल्या परीक्षेचो निकाल
English (900 KB) download Date: 18/11/2021
बंदर कप्तान ह्या विभागात वेगवेगळ्या पदांखातीर निवडून आयल्या उमेदवारांची यादी
English (737 KB) download Date: 17/11/2021
कला आनी संस्कृती संचालनालयानं "कनिष्ठ सांस्कृतिक सहाय्यक" पदाखातर गुण आनी आसन क्र.
English (739 KB) download Date: 16/11/2021
कला आनी संस्कृती संचालनालयानं "स्टोअर क्लर्क" पदाखातर उमेदवारांची चिन्हांकित यादी
English (41 KB) download Date: 15/11/2021
बंदर कप्तान खात्यानं "घट क" नाविक आनी लाइट हाऊस कीपर ह्या पदाखातीर निवडून आयल्या उमेदवारांची यादी
English  download Date: 11/11/2021
कामगार आनी रोजगार खात्यानं आयोजित केलल्या स्टाफ नर्स ह्या परिक्षेचो निकाल
English (1 MB) download Date: 05/11/2021
वीज खात्यानं वेगवगेळ्या उल्लेख केल्ल्या पद भरपा खातीर लेखी परिक्षेचे उम्मेदवार
English (-) download Date: 05/11/2021
कला आनी संस्कृती खात्यानं वेगवेगळ्या पदांखातीर विविध परीक्षांत गुणांसह
English (-) download Date: 02/11/2021
बंदर कप्तान खातेंतले वेगवेगळ्या पदांची लेखी परीक्षा घेतिल्ली ताजो निकाल
English (170 KB) download Date: 30/10/2021
सहाय्यक लाईनमन/वायरमन वीज खातेंतल्या पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग ची परीक्षा
English (415 KB) download Date: 27/10/2021
"ऑडिटर" पदाखातीर लेखी परीक्षेचो निकाल आनी निवडून अयिल्या उमेदवारांची यादी - उच्च शिक्षण संचालनालय खातें
English (120 KB) download Date: 27/10/2021
कोविद-१९ दरम्यान त्रास जाल्ल्या लोकांखातीर "नातेवाइकांच्या माजी अनुदान मदत" खातीर अर्जाचो नमुना आनी मार्गदर्शक तत्त्वे
English (1 MB) download Date: 20/10/2021
ईओआय "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा खातीर घट 'अ' आनी 'ब' खातीर येवजण आनी अनुप्रयोगांसह "
English (2MB) download Date: 06/10/2021
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजद्वारे सहाय्यक रोजगार अधिकारी पदाखातीर घेतिल्ली परीक्षेचो निकाल
English (1 MB) download Date: 01/10/2021
वीज खात्यानं लाइनमन वायरमन पदांची पोल क्लाइंबिंग चाचणी खातीर उमेदवारांची यादी
English (2MB) download Date: 21/09/2021
ईओआय चो शुद्दीकरण गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक
English (84 KB) download Date: 03/09/2021
गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक ईओआय
English (190 KB) download Date: 27/08/2021
"प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षेच्या घटका" खातीर ईओआय
English (759 KB) download Date: 26/08/2021
गोंय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन धोरण २०२१
English (697 KB) download Date: 10/08/2021
कार्यालय न्यायपत्र - राज्य सरकार विभाग आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या अनुपालनाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्या
English (751 KB) download Date: 09/08/2021
स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ज्युनियर स्टेनोग्राफर ,यलडीसी आनी यमटीयस पदांखातीर अभ्यासक्रम ची सूचना
English (88 KB) download Date: 02/08/2021
वेगवेळ्या पदांखातीर लेखी परीक्षा ची जाहीर सूचना आनी वरिष्ठ विपणन निरीक्षकांची यादी - सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय
English (299 KB) download Date: 19/07/2021
शुद्धीकरण - नागरी पुरवण खात्याविशीं दिलल्या रिकामी दिलल्या जाहिराबद्दल दुरुस्तीबाबत सूचना
Engish (455 KB) download Date: 16/07/2021
विज्ञानक 'ब' आनी एमटीएस पोस्टखातीर निमणी लोकांची नावांची यादी - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
Engish (15 KB) download Date: 15/07/2021
सूचना - सामान्य निवास अंतर्गत 'ड' प्रकार क्वार्टर रिक्त करपाक
कोंकणी (492 KB) download Date: 12/07/2021
सुचना - सुपर स्पेशालिटी फॅकल्टी खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात मुलाकात आसतली
English (764 KB) download Date: 08/07/2021
५ जुलै २०२१ पासून टिका उत्सव १.२ कोविद-१९ लसीकरण
English (153 KB) download Date: 05/07/2021
निम्न विभाग लिपिक पदाखातीर (एलडीसी) वेगवेगळ्या शाळेत लेखी परीक्षा - कला आनी संस्कृती खातें
English (1 MB) download Date: 05/07/2021
नागरी पुरवण खात्यानं "राज्य ग्राहक हक्क दिन" स्पर्धेखातीर नोंदी आमंत्रित केल्या
कोंकणी (966 KB) download Date: 29/06/2021
विविध हस्तकौशल्यांच्या व्यवसायात कौशल्य प्रशिक्षण दिवपा मास्टर कारागीरच्या अनुप्रयोगांक आमंत्रित करपाक सूचना
English (241 KB) download Date: 17/06/2021
गोंयांत टीका उत्सव ३.० कोविड-१९ खातीर लसीकरण
English (594 KB) download Date: 13/06/2021
सूचना - पुलिस कॉन्स्टेबल पदाच्या उमेदवारांच्या निवड चाचणी संदर्भात
English (93 KB) download Date: 02/06/2021
कुंबरजुआ कनालातल्यान दिसाचे जलवाहतूक संदर्भात नाविकांना सूचना
English (2 MB) download Date: 27/05/2021
गोंयांत टीका उत्सव २.०
English (2 MB) download Date: 26/05/2021
आदेश - पावसाळ्या दरम्यान ह्या आदेशात दिल्ल्या सगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांची खोदाई आनी दुरुस्ती करपाची बंदी
English (159 KB) download Date: 24/05/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर मार्गदर्शक सूचना २१/०४/२०२१ दिसा जारी केल्ली ३०/०५/२०२१ पर्यंत विस्तारित केल्या
English (271 KB) download Date: 13/05/2021
दक्षीण गोवा जिल्हो हाॅस्पिटलांतल्यान स्वॅब तपासणी सेंटर मडगांवांतल्यान रवींद्र भवनांत
English (116 KB) download Date: 06/05/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - सगळ्या सरकारी कार्यालये आनी सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर आनी पोस्टर्स लावपाचो आदेश
English (1 MB) download Date: 27/04/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर तयार करपाक विभाग प्रमुखकाक सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना
English (866 KB) download Date: 22/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा पंचायत पोट-निवडणूकखातीर सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
स्थलविवरण कोश विभागाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (104 KB) download Date: 12/04/2021
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (193 KB) download Date: 09/04/2021
रिकाम्या गट 'सी' पदाच्या जायरातीचे शुद्धीकरण
कोंकणी (680 KB) download Date: 23/03/2021
शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी व्हिजन दस्तऐवज
English (1 MB) download Date: 19/03/2021
ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती व्हिजन दस्तऐवज
English (336 KB) download Date: 17/03/2021
उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (66 KB) download Date: 16/03/2021
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (366 KB) download Date: 05/03/2021
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय व्हिजन दस्तऐवज
English (23 KB) download Date: 05/03/2021
कृषी खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (472 KB) download Date: 05/03/2021
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (22 KB) download Date: 05/03/2021
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (565 KB) download Date: 05/03/2021
बंदर कप्तान व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (1019 KB) download Date: 05/03/2021
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग व्हिजन दस्तऐवज
English (109 KB) download Date: 05/03/2021
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (60 KB) download Date: 05/03/2021
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (117 KB) download Date: 05/03/2021
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं दस्तऐवज
English (95 KB) download Date: 05/03/2021
खेळां आनी युवा खात्या विशी व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (309 KB) download Date: 05/03/2021
आदिवासी कल्याण खाते व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (1 MB) download Date: 05/03/2021
अबकारी खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (2 MB) download Date: 05/03/2021
गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (322 KB) download Date: 05/03/2021
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (70 KB) download Date: 05/03/2021
नागरी पुरवण खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (87 KB) download Date: 05/03/2021
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (69 KB) download Date: 05/03/2021
संग्रहालय संचालनालयाचो व्हिजन दस्तऐवज
English (427 KB) download Date: 04/03/2021
माहिती आनी तंत्रज्ञान विभागाचे व्हिजन मिशन दस्तऐवज
English (88 KB) download Date: 04/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
२०२१ भारत कौशल्य स्पर्धेखातीर नोंदणी
English (945 KB) download Date: 26/02/2021
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)न घेतिल्ल्या लेखी परीक्षेचो वेगवेगळ्या पदांचो निकाल
English (854 KB) download Date: 16/02/2021
शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ खातीर एएचएसचे पीजी कोर्सची अंतिम पात्रता यादी
English (1 MB) download Date: 13/02/2021
बी.एस्सी नर्सिंग प्रोग्राम वर्ष २०२०-२०२१ खातीर रिकामी आशिल्ल्या जाग्या बद्दल सूचना
English (405 KB) download Date: 10/02/2021
सूचना - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान उमेदवारांकडून अर्ज मागल्या
English (597 KB) download Date: 09/02/2021
सूचना-मंत्रीमंडळांतली ‘सिनियरीटी’ बदल्ली
English (746 KB) download Date: 05/02/2021
परिपत्रक-सगळ्या खात्यांनी जीआयएस संबंधित हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आनी डेटाच्या खंयच्याय संसाधनांची म्हायती दिवची
English (506 KB) download Date: 05/02/2021
लिलाव सूचना - ०१ निषेध वाहनाचे म्हणजेच मारुती सुझुकी (झेन) हाच्याखातीर सीलबंद निविदा
English (969 KB) download Date: 04/02/2021
सार्वजनिक सुचना - ०४/०२/२०२१ दिसा दक्षिण गोंयांत प्रतिबंधित उदकाचो पुरवण
English (40 KB) download Date: 01/02/2021
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागचो मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षाचो परिणाम
English (919 KB) download Date: 22/01/2021
सार्वजनिक सूचना - पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी गोंय हांगा नवीन हाय कोर्ट लागी आशिल्ले कॉलोनीन वचपाक रस्तो तात्पुरते बंद
English (674 KB) download Date: 30/12/2020
डॉना पॉला ,गोंय हांगा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्राच्या विकासाखातीर आरएफपी
English (1 MB) download Date: 18/12/2020
नाविकांक सुचना
English (660 KB) download Date: 16/12/2020
अधिसूचना - गोंय राज्यात जिल्हा पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक खातर १२/१२/२०२० दिसा सशुल्क सुट्टी
English (1 MB) download Date: 10/12/2020
सूचना- उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्हा पंचायत मतदार संघात निवडणूक खातर मद्य विकपाचे बंद आसतले
English (194 KB) download Date: 10/12/2020
जिल्हा परिषद निवडणूक २०२० चे आयोजन करपाखातर मार्गदर्शक तत्वां
English (2MB) download Date: 09/12/2020
हवामान बदल खातर गोंय राज्य कृती योजनेचो मसुद्याखातर लोकांकडल्यान मेळपाक सार्वजनिक सूचना
English (166 KB) download Date: 04/12/2020
सूचना - गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालत वरिष्ठ रहिवाशां खातर मुलाखत फुढे ढकलय्या
English (1 MB) download Date: 02/12/2020
अधिसूचना - गोंय आयटी धोरण २०१७ आनी येवजण्योचो वैधतेचा विस्तार
English (605 KB) download Date: 25/11/2020
गोंयांतल्या विमानतळाचेर आनी रेल्वे स्टेशनांचेर दुसर्‍या राज्यांतल्यान येवपी प्रवाशांकडल्यान कोविद १९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर प्रतिबंधात्मक उपाय
English (88 KB) download Date: 25/11/2020
जाहिरात बीएव्हीएससी आनी एएच अर्जदारांना एमएएफएसयू, नागपूर
English (757 KB) download Date: 20/11/2020
जीएमसीत कोग्युलेशन टेस्ट खातर अभिकर्मकांखातर कोटेशन आमंत्रित केला
English (351 KB) download Date: 10/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड २०२०
English (2 MB) download Date: 04/11/2020
गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड खातर सार्वजनिक टिप्पण्यांचे आमंत्रण
English (228 KB) download Date: 04/11/2020
परिपत्रक - तारीख ३१/१०/२०२० दिसा "राष्ट्रीय एकता दिवस" साजरा करपाक
English (823 KB) download Date: 30/10/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिकारी हांचे पोस्टिंग तारीख : ३०/१०/२०२०
English (502 KB) download Date: 30/10/2020
राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 मनोवपाच्या निमित्त्यानं बस्केची मिनटां
English (198KB) download Date: 29/10/2020
कार्यालय निवेदन-राज्य सरकाराच्या खात्यांनी / स्वायत्त संस्था /म्हामंडळांनी बायोमेट्रिक उपस्थिती परत सुरु करपाखातर
English (106KB) download Date: 29/10/2020
आयटीजींत शासकीय संघटनेखातर डिजिटायझेशनच्यो विविध क्रियांखातर एजन्सीजची शिपिंग
English (989 KB) download Date: 28/10/2020
पयले वर्स नीट डिग्री कोर्स बी. व्ही.यससी. आनी ये.यच बद्दल अर्ज फॉर्म डीटीई कडेन सादर करपाचे
English (222 KB) download Date: 21/10/2020
जाहिरात - हस्थकला आनी वस्त्र तंत्रज्ञानचो तीन वर्साचो डिप्लोमा अर्थात घेवपाक गोंयातले पात्र रहिवाशांकडून अर्ज
English (653 KB) download Date: 20/10/2020
परिपत्रक - वॉटरपोर्ट्स आनी रिव्हर क्रूझ क्रियाकलापांखातर सुरक्षितता आनी स्वच्छता मार्गदर्शक
English (607 KB) download Date: 19/10/2020
जाहिरात - गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण अध्यक्ष आनी सदस्य सचिव पदावर नियुक्ती
English (144 KB) download Date: 15/10/2020
कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर चित्रपटांच्या प्रदर्शन करपाक एसओपी
English (650 KB) download Date: 14/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर एसओपी
English (93 KB) download Date: 14/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना खातीर एसओपीसंदर्भात सगळ्या राज्यांक पत्र
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१४/१०/२०२०
English (366KB) download Date: 14/10/2020
आदेश - श्री हेमंत कुमार, आय.ए.एस., राज्य कर आयुक्त हांका अतिरिक्त कर्तव्ये तारीख : १३/१०/२०२०
English (176 KB) download Date: 13/10/2020
अधिसूचना - केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान हांच्या निधन झाल्याबद्दल गोंय सरकार कडून तीव्र दु: ख
English (451 KB) download Date: 09/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ प्रसार समाविष्ट करपाच्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर मानक कार्यप्रणाली
English (93 KB) download Date: 07/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातर भलायकी आनी सुरक्षा प्रोटोकॉलखातर एसओपी / मार्गदर्शक तत्वां आनी शारीरिक / सामाजिक अंतर बद्दल शिकवण
English (426 KB) download Date: 06/10/2020
सूचना-सचिवांक वाटून दिल्ली कार्यां तारीख : ०६/१०/२०२०
English (519KB) download Date: 06/10/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिका यांचे पोस्टिंग तारीख : ०१/१०/२०१०
English (171 KB) download Date: 01/10/2020
अंतिम गुणवत्ता यादी - डिप्लोमा प्रवेश - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (2 MB) download Date: 01/10/2020
जाहिरात - "गोंय राज्य मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळावर" सदस्य म्हणून नामांकन
English (71 KB) download Date: 30/09/2020
परिपत्रिका - मायगोव्ह गोवा पोर्टलची सामग्री व्यवस्थापना खातर एसओपी
English (1 MB) download Date: 29/09/2020
अंतिम गुणवत्ता यादी - द्वितीय वर्ष बी.ई. - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (929 KB) download Date: 29/09/2020
आदेश -गोंयचे राज्यपाल ,श्रीमती निला मोहनन हांका ३०/०९/२०२० च्यान राज्य प्रशासनांतल्यान आयएएस सचिव (आरोग्य) म्हणून मुक्त करपाक प्रसन्न.
कोंकणी (119 Kb) download Date: 23/09/2020
आदेश- श्री. राजीव रामदास सामंत, कार्यकारी अभियंता, हांका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विद्युत विभागाचो अतिरिक्त कार्यभार
English (175KB) download Date: 22/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/०९/२०२०
English (175KB) download Date: 22/09/2020
ई-निविदा - विघटन परीक्षेचा पुरवठन - अन्न आनी वखदां प्रशासन
कोंकणी (75 KB) download Date: 16/09/2020
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलाचेर केंद्र पुरस्कृत प्री मॅट्रिक आनी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती खातर आमंत्रण
English (22 KB) download Date: 16/09/2020
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
सचिवांक काम / विभागांचे हस्तांतरण करपाक अधिसूचनेत बदल
English (69KB) download Date: 10/09/2020
सूचना - आदले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हांकां गोंय सरकाराची आर्गां, 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर अशे सात दीस सरकारान राज्यांत दुखवटो जाहीर केला.
English (539 KB) download Date: 01/09/2020
सूचना-सगळ्या म्हायती व तंत्रज्ञान घटकांक अटीं
English (412 KB) download Date: 01/09/2020
गोयांत प्रवेश करपाखातर एसओपी
English (426KB) download Date: 25/08/2020
सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांक पत्र व्यक्ती-वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय हालचालींबाबत
English (484KB) download Date: 23/08/2020
आदेश -हस्तांतरण व बदली तारीख : २१/०८/२०२०-कार्मिक खातें
English (89KB) download Date: 21/08/2020
"गोंय खेळां प्राधिकरणा खातर वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नियुक्ती" कोटेशना खातर विनंती
English (190 KB) download Date: 19/08/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
झेल्पपें हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातर दरपत्रक २२ (२०-२१)-वीज खातें(कुडचडें)
English (252KB) download Date: 14/08/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग तारीख : १०/०८/२०२०
English (515 KB) download Date: 11/08/2020
सणांखातर मार्गदर्शक सूचना.
English (2MB) download Date: 09/08/2020
प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download Date: 04/08/2020
आदेश-बदली आनी पोस्टिंग-कार्मिक खातें
English (74 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - श्री संतोष आमोणकर हांणी शिक्षण खात्याचो संचालक पदभार सांभाळपाचो आदेश - कार्मिक खातें
English (48 KB) download Date: 21/07/2020
सूचना -गोंय वैजकी म्हाविद्यालयत पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा स्टेट कोटा समुपदेशन शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ चे दुसरी फेरी आनी मॅप अप फेरी संदर्भात सूचना
English (66 KB) download Date: 16/07/2020
मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सच्या पूर्वणेखातर अवतरण
English (100KB) download Date: 15/07/2020
किचन / ओर्गानिक कचरो चेर ईओआय बायोगॅस संयंत्र येवजण्यो - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
English (71 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 09/07/2020 - Submission Last Date: 31/07/2020
सूचना -उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह - कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
English (122 KB) download Date: 10/07/2020
०३ - ११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटीस आनी ०३- रेसीन कास्ट पीटीस खातर कोटेशन - वीज खाते ( कुडचडे )
English (85 KB) download Date: 09/07/2020
गोंयचे पर्यटन उद्योगा खातर सेफ्टी आनी हायजीन मार्गदर्शक - पर्यटन खाते
English (993 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना-केंद्र शासनान किल्ले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नामांची अंमलबजावणी २००१ - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 02/06/2020
कोटेशन "गादी भाडयाक घेवपा खातर क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०१(२०-२१)/४४५ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (291 KB) download Date: 22/05/2020
विजेचे अटक करपाक कोटेशन क्विनमॉल सबस्टेशन विद्युत उपविभाग केप्या आनी सांग्या हांगा वॅडम आनी झेलपेम सबस्टेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
विविध रेटिंग्जचे टिन केलेले कॉपर फ्यूज वायर्स पुरवण्याखातर कोटेशन- वीज खाते ( कुडचडे)
English (112KB) download Date: 05/05/2020
सांख्यिकीय पृथ्वीचेर खराबी आनी सध्याच्या रिले अधिक पुरवण स्थापना, चाचणी आनी कार्याखातर काम तारीख : ०५/०५/२०२०
English (157KB) download Date: 05/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-४०(१९-२०)/५३०७/२०१९-२० तारीख : ३१/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (89 KB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३८ (१९-२०) / ११७ / २०२०-२१ तारीख : २०/०४/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ०१ (२०-२१) / १२० / २०२०-२१ तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - २/ कोट - ४१ (१९-२०) / ५२६८ तारीख : १६/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (157 KB) download Date: 20/03/2020
सुचना - संग्रहालयां विशीं
English (118KB) download Date: 18/03/2020
आदेश क्र. डीएचएस / आयडीएसपी / १९-२० / १२०/५४७ सरकारी आदेश तारीख : १४/०३/२०२० - भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (68KB) download Date: 16/03/2020
कोविड-१९ सूचना- जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय
English (337 KB) download Date: 16/03/2020
निविदांच्या पावतीखातर कालावधी मर्यादा वाढविणे - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (298KB) download Date: 12/03/2020
गोंयची निर्यात धोरण -उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं
English (811KB) download Date: 09/03/2020
आदेश "आदर्श आचारसंहिता" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (312 KB) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र. ईई / विभाग -VII / टेक -२ / कोट - ३३[१९-२०] /४८३४ तारीख : १३/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (३०५केबी ) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/ टेक-९/कोट-३४ (१९-२०)/ ४८३३ /२०१९-२० तारीख - १३/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (191 KB) download Date: 14/02/2020
सूचना-नाविकां खातर - तारीख: ११/०२/२० - बंदर कप्तान
English (657 KB) download Date: 11/02/2020
लिलाव सुचना क्रमांक पीएमसी / ट्राय / सोपो फी / ४३८८ / २०१९-२०- फोंडा मुन्सीपाल परिषद
English (1MB) download Date: 05/02/2020
लिलाव सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती ( तारीख २७-०१-२०२०)
English (1MB) download Date: 29/01/2020
कोटेशन क्र . ईई / डिव - VII / टेक -२ / कोटेशन - ३३ / [१९-२०] / ४४२८ / २०१९-२० - वीज कुडचडे
English (1MB) download Date: 21/01/2020
लिलाव सुचना - गोंय मांस संकुल (तारीख . १५/०१/२०२०)
English (406KB) download Date: 17/01/2020
लॉटरी व्यवस्थापन खातर अंमलबजावणीची व्याज व्यक्त - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
English (1MB) download Date: 02/01/2020
लिलाव सूचना तारीख - १६/१२/२०१९ - सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल
English (499kb) download Date: 20/12/2019
निविदा सूचना - वीज खाते आक्या मडगांव
इंग्रजी (168 KB) download Date: 16/12/2019
टॉवर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाईडर असोसिएशन (टीएआयपीए) खातीर तयार केल्ले ड्राफ्ट राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी
English (957 KB) download Date: 13/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/अवतरण -२५(१९-२०)/३४५४/२०१९-२० वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (191 KB) download Date: 13/11/2019
कोटेशन - तारीख १८/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं , भाग XII, केपें
कोंकणी (२ mb ) download Date: 04/11/2019
सामान प्रदर्शन आनी विक्री करपाखातर अर्ज मागल्यात - हस्थकला,कपडो आनी काथो
कोंकणी (104 KB) download Date: 29/10/2019
परिपत्रकां क्र . ७(३७३)/२०११/१०५३ - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी (४१७केबी ) download Date: 22/10/2019
सुचोवणी क्र. ९५/१३०७ - पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं
कोंकणी (40.1 KB) download Date: 17/10/2019
कोटेशन क्र ई ई /७२६ कोटेशन-वीज खात्याविशीं (केपे)
English (1.7MB) download Date: 03/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / २५८०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English (२७६ केबी) download Date: 27/09/2019
सुचोवणी क्र / ०२/ तारीख : १९/०९/२०१९-गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल
कोंकणी (५५केबी ) download Date: 23/09/2019
नोटिफिकेशन क्र . ७/३/२०१९- पी ई आर /२३५०
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश - बंदखण संस्थे विशीं
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश-म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
आदेश - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
कोटेशन क्र . गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ/ ये डी यम /१४/३२३७
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
जायरात ग्रुप - C पद - कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१९(१९-२०)/२०१७/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
ऑर्डर क्रमांक १५/१६/२००४-पीईआर / भाग / २१५२
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
झेल्पपेम (वीज कर्चोरम) हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातीर ईओटी-कोटेशन ईई-भाग -७
कोंकणी  download Date: 08/08/2019
ईओटी कोटेशन-ईई / भाग-VII(वीज कर्चोरम)
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
रोजगार समाचार / रोजगार वृत्ताची ई-आवृत्ती सुरू करतात
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
कला आणि संस्कृती वेगवेगळ्या पदांखातीर भरती
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
जीएसआयडीसी - “डेप्युटी मॅनेजर (मानव संसाधन व प्रशासन)” या पदाखातीर भरती
कोंकणी  download Date: 03/08/2019
डेअरी उपकरण पुरवण करपाक अधिकृत विक्रीती /पूर्वणांक आपोवणेची सूचना - डी.ए.एच आनी व्ही.एस
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
दुग्धशाळा उपकरण अंतर्गत विक्रेता नोंदणी
सूचना क्रमांक ७ (२८) / ६४८- डी.ओ.आय.टी
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांची सुधारित यादी- कर्मचारी
कोंकणी  download Date: 30/07/2019
हातमाग आनी कपडो तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाखातीर जाहिरात
कोंकणी  download Date: 22/07/2019
प्रवेश सूचना (स्टॉकमॅन ट्रैनिंग कोर्स) -डी.ए.एच आनी व्ही.एस
कोंकणी  download Date: 22/07/2019
ऑर्डर - ट्रान्सफर आनी पोस्टिंग्ज - ५/१/२०१८-पीईआर / १८४५ दि .०२-जुलै -२०१९
कोंकणी  download Date: 20/07/2019
जीपीएससी अ‍ॅड.७ २०१९
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
लेखी परीक्षेसाठी सूचना-आयुक्त, कामगार आनी रोजगार
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण संदर्भ: एनजीपीडीए / एसआर / १ /Vol.VII / ४७३
कोंकणी  download Date: 17/07/2019
भरती-पर्यावरण विभाग
कोंकणी (208KB) download Date: 10/06/2019
भरती -विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग
कोंकणी (164KB) download Date: 10/06/2019
मुख्यमंत्र्यांन मार्सेल बसस्थानक संकुलाचे उद्घाटन केले
कोंकणी (258 KB) download Date: 03/06/2019
वीज पुरवण खंडित-२१-०५-२०१९
कोंकणी (405 Kb) download Date: 21/05/2019
एप्रिल २०१९ खातीर कृषी संभावना
कोंकणी (450 KB) download Date: 21/05/2019
लैंगिक छळाविरूद्ध समितीची स्थापना
कोंकणी (176 KB) download Date: 21/05/2019
शिक्षकांक राष्ट्रीय पुरस्कार २०१९
कोंकणी (396 KB) download Date: 17/05/2019
वीज पुरवण खंडित-१५-०५-२०१९
कोंकणी (358 KB) download Date: 14/05/2019
वीज पुरवण खंडित-११-०५-२०१९
कोंकणी (175 KB) download Date: 13/05/2019
निवडणुकेखातीर वेगवेगळे वस्तूंची किंमत
कोंकणी (175 KB) download Date: 26/03/2019
नॅशनल अ‍ॅडव्हेंचर अवॉर्डाखातीर नामांकनाची आपोवणी
कोंकणी (583 KB) download Date: 13/03/2019
अनिवासी भारत्यांक ऑनलाइन मत दिवपाची बनावट बातम्यांवयल्यान लोकांक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावध करतात
कोंकणी (175 KB) download Date: 13/03/2019
बेकायदेशीर रेंव काडटल्याचेर कारवाय
कोकणी (५२ केबी) download Date: 25/02/2019
वीज पुरवण खंडित-२५-०२-२०१९
कोंकणी (195 KB) download Date: 25/02/2019
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी सुरू केल्ले
कोंकणी (72 KB) download Date: 25/02/2019
राष्ट्र ध्वजाचो अपमान , अनादर करतल्याचेर कारवाय जातली
कोंकणी (११३ केबी) download Date: 13/02/2019
आर्म जमा करपाक मुजत वाड
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 13/02/2019
वीज पुरवण खंडित १४-०२-२०१९
कोंकणी (४८ केबी) download Date: 13/02/2019
वीज पुरवण खंडित - ३-०२-२०१९
कोंकणी (५० केबी) download Date: 13/02/2019
विध्यार्थी संसद सर्त १३फेब्रुवारी सावन सुरु
कोकणी (१०४ केबी) download Date: 11/02/2019
आर्म पुलिस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 11/02/2019
उत्कृष्ट ग्रंथपाल पुरस्कार जाहीर
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 10/01/2019
ममता ऐवजणेत सुधारणा - १०,०००- ची आर्थिक मदत एकाच हप्त्याक मेळतली
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 10/01/2019
वीज पुरवण खंडित - ०७-०१-२०१८
कोकणी (१०९ केबी) download Date: 04/01/2019
सरकारी दिनदर्शिका विकपाक उपलब्ध
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 04/01/2019
वीज पुरवण खंडित - ०३-०१-२०१९
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 03/01/2019
साळावली धरणाच्या कानालातल्यान उदक सोडपाक सुरुवात
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 01/01/2019
लघु वेवसायिकांची प्रधानमंत्री विमा येवजणेखाला नोदणीखातीर ग्रामसभांनी वेवस्था
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 18/12/2018
वीज पुरवण खंडित – १७-१२-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 17/12/2018
वीज यंत्रणाविशी शिटकावणी
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 14/12/2018
नो पार्किंग वाठार अधिसूचित
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 14/12/2018
राज्य कला उत्सव सर्तीचो निकाल
कोंकणी (११५ केबी) download Date: 10/12/2018
लोकोत्सव -२०१९ हस्तकला आनी खावपा जिन्नस स्टोलाखातीर १० डिसेंबराच्यान अर्ज उपलब्ध
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 10/12/2018
वीज पुरवण खंडित - १०-१२-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 10/12/2018
सुरक्षेविशी जागृताय करपाक गृहरक्षक महत्वाचे योगदान शकता – डीजीपी
कोंकणी (३४ केबी) download Date: 07/12/2018
हॉटेल - घरमालकांक सुचोवणी
कोंकणी (५६ केबी) download Date: 06/12/2018
‘चली भुरग्यांक वाचयात’ नाटकुले दूरदर्शनाचेर
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 06/12/2018
युवा महोस्तव २०१८-१९
कोंकणी (५९ केबी) download Date: 29/11/2018
वीरज्योती पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (११० केबी) download Date: 29/11/2018
वीज पुरवण खंडित-२९-११-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 29/11/2018
वीज यंत्रणाविशी शिटकावणी
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 29/11/2018
वीज पुरवण खंडित - 29-11-2018
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 28/11/2018
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 28/11/2018
खांडेपार पुलाचे श्री. नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी उक्तावण जातले
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 23/11/2018
मांड संस्कृती संवर्धन येवजणेखातीर अर्ज मागयला
कोंकणी (५७ केबी) download Date: 23/11/2018
वीज पुरवण खंडित - २१-११-२०१८
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 21/11/2018
कारागीर परीक्षांचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 09/11/2018
निबंध सर्तचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 09/11/2018
वीज पुरवण खंडित ०९-११-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 09/11/2018
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कार्यालाचे स्थलांतर
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 09/11/2018
इफ्फिच्या काळात पणजी बाजार ते डी.बी.बी. मार्ग मेरेनचो रस्तो येरादारीक बंद
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 31/10/2018
वीज पुरवण खंडीत - ३१-१०-२०१८
कोंकणी (२६३ केबी) download Date: 31/10/2018
दिव्यांग व्यक्तीक आर्थिक मदत दिवपाच्या ऐवजणेत सुधारणा
कोंकणी (३० केबी) download Date: 31/10/2018
कारागीर परीक्षेचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०५ केब्बी) download Date: 31/10/2018
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (२६७ केबी) download Date: 26/10/2018
मांडवी पूल येरादारिक बंद
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 25/10/2018
वीज पुरवण खंडीत २१-१०-२०१८
कोंकणी (३१३ केबी) download Date: 22/10/2018
अनुसूचीत जातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी स्वंयसेवी संस्थांक मदत येवजण
कोंकणी (२५६ केबी) download Date: 22/10/2018
वीज पुरवण खंडीत - १५-१०-२०१८
कोंकणी (३१९ केबी) download Date: 16/10/2018
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (३१३ केबी) download Date: 15/10/2018
युजीसी – एनईटी खातीर नांव नोंदणी करपी विद्यार्थ्यां खातीर मार्गदर्शन सत्र
कोंकणी (२६७ केबी) download Date: 09/10/2018
वीज पुरवण खंडित - ०५-१०-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 05/10/2018
कला आनी संस्कृती खात्याची संस्कृतीक प्रज्ञासोद सर्त
कोंकणी (४४४ केबी) download Date: 04/10/2018
नोकरी करपी बायलांक वसतिघर बांदपाखातीर मजत येवजण
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 04/10/2018
सवाय धान्य दुकानाखातीर अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 04/10/2018
वीज पुरवण खंडीत-04-10-2018
कोंकणी (३२७ केबी) download Date: 04/10/2018
गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाची उत्कृष्ठ कामगिरी
कोंकणी (२६८ केबी) download Date: 28/09/2018
राज्य पातळीवयल्या नक्षत्र उत्सवांत वांटो घेवंक कला अकादमीन मागयल्यात अर्ज
कोंकणी (३२२ केबी) download Date: 28/09/2018
राष्ट्रीय निबंध लेखन सर्त
कोंकणी (३३३ केबी) download Date: 28/09/2018
वरिश्ठ वकिलां कडल्यान अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (२४६ केबी) download Date: 26/09/2018
बेटी बचाओ बेटी पढाओ विषयावर स्पर्धा
कोंकणी (१७८ केबी) download Date: 25/09/2018
बेकायदेशीर रेंव उत्खननाचेर नदर दवरूंक हॅल्पलायन सेवा
कोंकणी (२४३ केबी) download Date: 20/09/2018
नारी शक्ती पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (२५५ केबी) download Date: 19/09/2018
वीज पुरवण खंडीत - १०-०९-२०१८
कोंकणी (३१२ केबी) download Date: 10/09/2018
वीज पुरवण खंडीत - 07-09-2018
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 07/09/2018
वीज पुरवण खंडित ०५-०९-२०१८
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 07/09/2018
पोस्ट-मेट्रीक आनी प्री-मेट्रिक शिष्यवृत्तीखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/09/2018
वीज पुरवण खंडित ०५-०९-२०१८
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 05/09/2018
राज्यातल्या णव शिक्षकांक राज्य शिक्षक पुरस्कार
कोंकणी (३१६ केबी) download Date: 05/09/2018
गोयच्या शाळांक स्वच्श विध्यालय पुरस्कार
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 04/09/2018
एमएससी नर्सिंग प्रवेश
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 01/09/2018
मतदार वळेरी उजळणी कार्यक्रम
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 01/09/2018
केरळ मदत निधिक सढळ हातानी मदत करपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 28/08/2018
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार
कोंकणी (४२६ केबी) download Date: 24/08/2018
सुर्ला गावात सोरो बंदीत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 21/08/2018
दिव्यांग व्यक्तीची सशक्तीकरणाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार २०१८
कोंकणी (३५ केबी) download Date: 14/08/2018
राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१७-१८ अर्ज
कोंकणी (५५ केबी) download Date: 07/08/2018
वीज पुरवण खंडित - ०७-०८-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 07/08/2018
वीज पुरवण खंडित - ०३-०८-२०१८
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 03/08/2018
व्याजमुक्त शिक्षण कर्ज ऐवजण
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 02/08/2018
स्वातंत्र सैनिकांचो राष्ट्रपती हस्तुकी सन्मान
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 31/07/2018
धनगर समाजातल्या विध्यार्थीकं गुणवत्ता आदारित शिष्यवृत्ती
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 31/07/2018
वीज पुरवण खंडित - २४-०७-२०१८
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 24/07/2018
दिव्यांग व्यक्तीक खास वळखपत्राखातीर अर्ज
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 16/07/2018
पावसाळ्यात रस्ते खंणपाक बंदी
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 16/07/2018
दिव्यांग विधार्थ्याखातीर शिष्यवृत्ती आनी विध्यावेतन
कोंकणी (१२३ केबी) download Date: 12/07/2018
दक्षिण गोयांक मर्यादेत उदका पुरवण
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 10/07/2018
अनुसुचित जातीतल्या विध्यार्थ्याक गुणवत्ता आधारीत शिष्यवृत्ती
कोंकणी (११८ केबी) download Date: 10/07/2018
राष्ट्रीय बाल शोर्य पुरस्कार २०१८ खातीर अर्ज
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 19/06/2018
घुवळी वखदा विरोधी दिसानिमतान धावपाची सर्त
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 19/06/2018
केंद्रीय शिष्यवृत्ती नुतनीकरण अर्ज करपाची सुचोवणी
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 15/06/2018
गोयांखातीर निर्गत धोरण तयार करपाचो प्रस्ताव
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 15/06/2018
दयानंद सामाजिक सुरक्षा, घर आधार येवजणेच्या लाबधारकांचे सर्वेक्षण
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 15/06/2018
गोय लोक सेवा आयोग जायरात कमांक 6 वसग 2018
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
आयटीआय अभ्यासक्रम परीक्षाचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 11/06/2018
वीज पुरवण खंडित ११-०६-२०१८
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 11/06/2018
शालांत आनी उच्च माध्यमिक परीक्षेखातीर खाजगी उमेदवाराकडल्यान अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 14/05/2018
वीज पुरवण खंडित १४-०५-२०१८
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 14/05/2018
युवा प्रतिभा पुरस्कार सुवाळो
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 10/05/2018
वीज पुरवण खंडित - ११-०५-२०१८
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 10/05/2018
बोरी पूल येरादारिक बंद
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 10/05/2018
हातमाग आनी टेकसटायल तंत्रद्यान अभ्यासक्रमाखातीर गोयकारांक राखीव जागे
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 10/05/2018
पर्वरी हंगा १० मे दिसा रोजगार मेळावो
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/05/2018
रक्षक पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (३० केबी) download Date: 07/05/2018
वीज पुरवण खंडित - ०८-०५-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 07/05/2018
शाळांतल्या प्रवेशाबाबतीत कळोवणी
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 25/04/2018
वीज पुरवण खंडित २६-०४-२०१८
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 25/04/2018
१८ आनी १९ एप्रीलाक सागर कवच मोहीम
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 19/04/2018
पेन्शनधारकांक म्हारगाय भत्तो
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 06/04/2018
शाळांच्या भुरगयाखातीर पोस्टर सर्त
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 05/04/2018
डॉ. आंबेडकर सामाजिक पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 02/04/2018
गोय दंत महाविध्यालय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश मार्गदशन प्रवेश वेळापत्रकात बदल
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 02/04/2018
पणजी शीगमोस्तव सर्तीच्या जैतवंताक इनामा भेटायली
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 28/03/2018
गोय वैजकीय महाविध्यालय पदव्यूत्तर पदवी पदविका प्रवेश मार्गदर्शन प्रवेश वेळापत्रकात बदल
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 28/03/2018
वीज पुरवण खंडित - २८-०३-२०१८
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 28/03/2018
कामाच्या थळार बायलांची छळणूक प्रकरणाची चवकशी करपाक समिती नेमापाची सक्ती
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 27/03/2018
वीज बिलाची रक्कम भरपावीशी सुचोवणी
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 27/03/2018
वीज पुरवण खंडित - २६-०३-२०१८
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 26/03/2018
जैवविविधता मंडळाच्या लोगो आनी लेबल सर्तीखातीर मुदतवाड
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 22/03/2018
सोरो विकापाच्या परवान्याचे ३१ मार्च पयली नूतनीकरण करचे
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 22/03/2018
१४४ कलम अनिश्चित काळाखातीर लागू
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 20/03/2018
वीज बिल रक्कम भरपाविशी सुचोवणी
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 20/03/2018
Issue Date: 20/03/2018
गोंय वैजकीय महाविध्यालयात पदव्युत्तर पदवीपदविका प्रवेश
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 16/03/2018
रान खात्यात फोरेस्ट गार्ड पदांच्या भरतीविशी
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 15/03/2018
मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 27/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २७-०२-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 27/02/2018
खेळां शिक्षकांक राज्य पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 26/02/2018
कातार-कॉयर गायन प्रवेशिकाखांतीर मुदतवाड
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 26/02/2018
प्रज्ञासोद परीक्षेचो निकाल जाहीर
कोंकणी (११० केबी) download Date: 26/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २३-०२-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 23/02/2018
उत्कृष्ट पी.ई. शिक्षकाखातीर पुरस्कार
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 21/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २२-०२-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 21/02/2018
वीज बिल थकबाकी भरपाची पंद्रस
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 20/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २१-०२-२०१८
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 20/02/2018
वीज पुरवण खंडित - २०-०२-२०१८
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 19/02/2018
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 17/02/2018
वीज पुरवण खंडित - १५-०२-२०१८
कोंकणी (२५ केबी) download Date: 14/02/2018
वीज पुरवण खंडित - १२-०२-२०१८
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 09/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ८-२-२०१८
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 08/02/2018
लोकायुक्ताचे कार्यालय रायबंदरच्या ओल्ड जीएमसी इमारतीत
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 06/02/2018
मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 05/02/2018
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमतान विद्यार्थ्याखातीर अभिनय सर्त
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 02/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ०२-०२-२०१८
कोंकणी (२१ केबी) download Date: 02/02/2018
वीज पुरवण खंडित - ०१-०२-२०१८
कोंकणी (४६ केबी) download Date: 01/02/2018
दाबोळी विमानतळ वाठारात दिव्याचे पतंग, लेजर बीम वापराक बंदी
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 01/02/2018
वीज पुरवण खंडित -३१-०१-२०१८
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 31/01/2018
वीज पुरवण खंडित ३०-०१-२०१८
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 29/01/2018
बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 22/01/2018
वीज पुरवण खंडित - २३-०१-२०१८
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 22/01/2018
गोयांत जर्मन नेशनल युथ ऑर्केस्टा कार्यक्रम
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 19/01/2018
उच्च शिक्षण धोरण थारावपाक सुचोवण्यो मागल्या
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 18/01/2018
वीज पुरवण खंडित - १७-०१-२०१८
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 16/01/2018
वीज पुरवण खंडित - ११-०१-२०१८
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 11/01/2018
मुख्यमंत्र्या हस्तुकी शार उदरगत यंत्रणेच्या पोर्टलाचे उक्तावण
कोंकणी (३० केबी) download Date: 11/01/2018
वीज पुरवण खंडित - १०-०१-२०१८
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 10/01/2018
वास्को, मुरगाव मतदारसंघात मर्यादित उदका पुरवण
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 09/01/2018
व्याख्याते पदाखातीर राखीव वर्गातल्या पात्र अपात्र उमेदवाराची डाटाबेज तयार करपाचो निर्णय
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 09/01/2018
महाविध्यालय व्याख्याते पदाखातीर इत्सुक आशिल्या उमेदवाराखातीर नेट सेट परीक्षा प्रशिक्षण
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 09/01/2018
भरतीच्या पातळीत वाड – लोंकानी सादूर रावचे
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 02/01/2018
वीज पुरवण खंडित - 2-01-2018
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 02/01/2018
राज्य पावडयावयल्या राष्ट्रीय वेचणूक प्रस्नोत्तरी सर्तीचो निकाल
कोंकणी (११२ केबी) download Date: 22/12/2017
पल्स पोलिओ लसीकरण दीस
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 22/12/2017
वीज पुरवण खंडित – १२-१२-२०१७
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 11/12/2017
नवीन शाळांखातीर अर्ज करपाच्या मुजत मर्यादेत सूट
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 07/12/2017
वीज पुरवण खंडित - ०८-१२-२०१७
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 07/12/2017
वीज पुरवण खंडित – ०६-१२-२०१७
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 06/12/2017
पेंटिंग, वणटी चित्र, शिल्प कलाकारीगिरीखातीर प्रस्ताव
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 01/12/2017
कारागिर परीक्षेचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 01/12/2017
वीज पुरवण खंडित - ३०-११-२०१७
konkani (24 KB) download Date: 01/12/2017
वीज पुरवण खंडित – २४-११-२०१७
konkani (101 KB) download Date: 23/11/2017
पेरा शिक्षकांक फुडल्या वर्सा नियमित पदाचेर घेतले – मुख्यमंत्री
Konkani (103 KB) download Date: 23/11/2017
युवा महोत्सव – २०१७
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 20/11/2017
वीज पुरवण खंडित - २०-११-२०१७
कोंकणी (९१ केबी) download Date: 20/11/2017
अखिल गोंय मोठो सजावट सर्त
कोंकणी (१२९ केबी) download Date: 20/11/2017
गोंय राज्य पत्रकार पुरस्कार जाहीर
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 13/11/2017
छायाचित्र सर्तीचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 13/11/2017
वीज पुरवण खंडित - १४-११-२०१७
Konkani (104 KB) download Date: 13/11/2017
ग्राम पंचायत वेचणूक
Konkani (106 KB) download Date: 08/11/2017
युवा महोत्सव २०१७
Konkani (108 KB) download Date: 08/11/2017
वीज पुरवण खंडित - ०९-११-२०१७
Konkani (105 KB) download Date: 08/11/2017
माहिती खात्याच्या छायाचित्र मुदत वाड
Konkani (108 KB) download Date: 06/11/2017
बेटी बचाओ बेटी पढावो लघुपट सर्त
Konkani (110 KB) download Date: 06/11/2017
वीज पुरवण खंडित - ७-११-२०१७
Konkani (105 KB) download Date: 06/11/2017
दिव्यांग व्यक्तीखातीर पुरस्कार
English (106 KB) download Date: 01/11/2017
जवाहर नवोदय विध्यालयात प्रवेश
English (107 KB) download Date: 01/11/2017
वीज पुरवण खंडित – ३१-१०-२०१७
Konkani (101 KB) download Date: 01/11/2017
समाज सेवक पुरस्काराखातीर अर्ज
Konkani (104 KB) download Date: 28/10/2017
वीज पुरवण खंडित Dated-27-10-2017
Konkani (99 KB) download Date: 27/10/2017
प्रज्ञासोद परीक्षेखातीर बारा तालुका केंद्रा
Konkani (108 KB) download Date: 23/10/2017
नुस्तेमारी वेवसायिकांखातीर आर्थिक मदत येवजणो
Konkani (122 KB) download Date: 13/10/2017
राज्य पत्रकारीता पुरस्काराखातीर प्रवेशिका
Konkani (30 KB) download Date: 12/10/2017
वीज पुरवण खंडित- १०-११-२०१७
Konkani (20 KB) download Date: 10/10/2017
विकास ऐवजणाचे संशोधन, अभ्यास आनी मुल्यांकन येवजण
Konkani (100 KB) download Date: 09/10/2017
अल्पसंख्याक विध्यार्थी शिष्यवृत्ती येवजणेखातीर मुदतवाड
Konkani (20 KB) download Date: 09/10/2017
कळंतरमुक्त शिक्षण रीण येवझणेखातीर अर्ज
Konkani (97 KB) download Date: 28/09/2017
दसऱ्या दिसा आरटीओ कार्यालयां उक्ती
Konkani (93 KB) download Date: 28/09/2017
रासय-दुर्भाट फेरी सेवा फाल्या चार वरांखातीर बंद
Konkani (93 KB) download Date: 28/09/2017
लोकोत्सव २०१८-हस्तकला आनी खावपाचे जिन्नस विकपी स्टोलाखातीर अर्ज
Konkani (21 KB) download Date: 23/09/2017
वीज पुरवण खंडित - 23-09-2017
Konkani (93 KB) download Date: 23/09/2017
राज्य युवा पुरस्कार २०१६-१७ खातीर अर्ज
Konkani (93 KB) download Date: 21/09/2017
वीज पुरवण खंडित-२०-०९-२०१७
English (93 KB) download Date: 20/09/2017
लोककलेखातीर डॉ. कोमल कोठारी स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार
Konkani (116 KB) download Date: 20/09/2017
लोकांक न्हयांनी न देवपाची शिटकावणी
Konkani (18 KB) download Date: 19/09/2017
२ ऑक्टोबराक ड्राय डे
Konkani (93 KB) download Date: 15/09/2017
वीज पुरवण खंडित १४-०९-२०१७
Konkani (94 KB) download Date: 14/09/2017
बायालाखातीर नारी शक्ती पुरस्कार
Konkani (97 KB) download Date: 14/09/2017
एससी-ओबीसी विध्यार्थ्याखातीरच्या पोस्ट मेट्रिक शिश्यवृत्तिखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
Konkani (94 KB) download Date: 14/09/2017
वीज पुरवण खंडित-13-9-2017
Konkani (18 KB) download Date: 13/09/2017
बायला विकासाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार
Konkani (96 KB) download Date: 21/08/2017
३ सप्टेंबराक ग्रामसभा आयोजित करपाचो आदेश
Konkani (93 KB) download Date: 21/08/2017
स्वच्छ विध्यालय उपक्रमाखला शोचालय बांदपाखातीर अर्ज
Konkani (99 KB) download Date: 10/08/2017
वीज पुरवण खंडित-11-8-2017
Konkani  download Date: 10/08/2017
मतदानाखातीर मतदान वळखपत्र दाखोवपाचो आदेश
Konkani  download Date: 09/08/2017
पोटवेचणूक मतदान दिसा मतदारसंघातल्या कार्यालयांक सुटी
Konkani (17 KB) download Date: 09/08/2017
जेष्ठ नागरीकाकडल्यान अर्ज मागल्या
Konkani (19 KB) download Date: 07/08/2017
अपना घर प्रकल्पात झाडां रोवपाचो कार्यक्रम जालो
Konakani (19 KB) download Date: 07/08/2017
दिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार २०१७
Konkani (24 KB) download Date: 07/08/2017
वीज पुरवण खंडित
Konkani (19 KB) download Date: 03/08/2017
वीज-पुरवण-खंडित
Konkani (18 KB) download Date: 01/08/2017
अस्पृश्यता, अत्याचार निर्मुलनाखातीर राष्ट्रीय पुरस्कार
Konkani (19 KB) download Date: 26/07/2017
सायबर कॅफे मालकांनी गीरायकांची वळख सिध्द करपाचो
Konkani (18 KB) download Date: 26/07/2017
वीज पुरवण खंडित-6-७-२०१७
Konkani (96 KB) download Date: 06/07/2017
वीज पुरवण खंडित-५-७-२०१७
Konkani (92 KB) download Date: 05/07/2017
वीज पुरवण खंडित
Konkani (17 KB) download Date: 03/07/2017
हवामान विशयावयल्या प्रदर्शनाची रेल्वे ११ जुलायाक मडगांवा
Konkani (99 KB) download Date: 03/07/2017
राष्ट्रीय सैनिक महाविध्यालय प्रवेश
Konkani (99 KB) download Date: 30/06/2017
अपंगुळ विध्यार्थ्याखातीर शिश्यवृती येवजण
Konkani (98 KB) download Date: 21/06/2017
धनगर विध्यार्थ्याखातीर गुणवत्ता पुरस्कार
Konkani (99 KB) download Date: 21/06/2017
उद्देगीक कामगाराखातीर कामगारकल्याण मंडळाच्यो येवजणो
konkani (20 KB) download Date: 19/06/2017
गोंय लोक सेवा अयोग जायरात
konkani (527KB) download Date: 06/06/2017
नाविकांक सुचोवणी
konkani (94 KB) download Date: 15/05/2017
बोरी पुल येरादारीक बंद
konkani (15 KB) download Date: 28/04/2017
उर्जा फुटबॉल सर्तीच्या ट्रोफी आनी मस्कॉटाचे अनावरण
konkani (21 KB) download Date: 28/04/2017

This site is registered on wpml.org as a development site.