Top
Profile Pic
श्री. परिमल राय, आयएएस् (1985)
मुखेल सचीवखातीं
1) सतर्कताय /मुखेल सतर्कताय अधिकारी
2) गृह
3) कर्मचारीगण
4) प्रशासकीय सुधारणा
5) भौशीक बांधकाम विभाग
pio_contact_icon
+91 832 2419402 / +91 832 2419401 / +91 832 2419659
pio_fax_icon
+91 832 2415201 (O) / 2419657 (O) / 2424399 (R)
Profile Pic
श्री. वि.र.मुर्थि, आयएएस् (2001)
सचीव (सहकार्य)खातीं
1) सहकार्य
2) समाज कल्याण
3) केंद्रक अधिकारी
4) शिश्टाचार
5) जी.ए.डी.
6) शारी विकास
Profile Pic
श्री. दौलत ए. हवालदार, आयएएस (2003)
सचीव (अर्थ)खातीं
1) अर्थ
2) खणी आनी भूंयविज्ञान
3) जमात कल्याण
4) कला आनी संस्कृती
5) येवजण सांख्यिकी आनी मोलावणी
6) मत्स्यवर्धन
7) कृषी
8) शार आनी गांव विकास येवजण
pio_contact_icon
2419405
pio_fax_icon
2419603
Profile Pic
श्री. रेड्डी, आयएएस (2003)
सचीव (बंदर)खातीं
1) बंदर
2) न्हंयमार्गनिर्देशन
3) माहिती आनी प्रसिद्धी
4) भौशीक कागाळी
5) गैर निवासी भारतीय कल्याण
6) राजभास
7) इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक असिस्टंस (प्रोव्हिदोरिया)
pio_contact_icon
2419408
pio_fax_icon
2419612
Profile Pic
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आयएएस् (२००६)
राज्यपालांक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
2) अपरुपालय
3) पुराभिलेख संग्रह
4) पुरातत्व शास्त्र
5) मुद्रण आनी मुद्रण साहित्य
6) नागरी पुरवठो
7) भौगोलीक नकासो
Profile Pic
श्री. अमेय अभ्यंकर, आयएएस (2007)
सचीव (माहिती तंत्रज्ञान)खातीं
1) माहिती तंत्रज्ञान
2) मुखेल कार्यकारी अधिकारी- एन्टरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा
3) खणी आनी भूंयविज्ञान संचलकाचो अतिरिक्त पदभार
Profile Pic
श्रीमती नीला मोहनन, आयएएस् (२००७)
सचीव (शिक्षण)खातीं
1) शिक्षण
2) वीज
3) अपारंपारीक ऊर्जा
4) महसूल
5) श्रम आनी रोजगार
Profile Pic
श्री गोवींद जैसवाल, आयएएस (2007)
सचीव (परिसर)खातीं
1) परिसर
2) विज्ञान आनी तंत्रज्ञान
3) कायदेशीर मापशास्त्र
4) फॅक्टरीज ऍण्ड बॉयलर्स
5) वस्त्र आनी काथो हस्तकला
6) खास सचीव(सतर्कताय)
pio_contact_icon
2419418
pio_fax_icon
2419638
Profile Pic
श्री. अशोक कुमार, आय.ए.एस.(2008)
मुख्यमंत्र्यांक सचीवखातीं
1) मुख्यमंत्र्यांक सचीव
2) भलायकी
3) क्रिडा आनी युवा कल्याण
4) पर्यटन
5) ओ.डि.एफ. आणि स्वच्छ भारत अभियान खातीर नागरी विमानन
Profile Pic
श्री.संजय गिहार, आयएएस (200८)
सचीव (डब्ल्यू.आर.डी.)खातीं
1) डब्ल्यू.आर.डी.
2) गृहनिर्माण
3) पंचायत
4) ग्रामीण विकास एजन्सी
5) पशु संवर्धन आनी पशुकित्सा सेवा
6) सदस्य सचीव – बालहक्कां खातीर गोवा राज्य आयोगाचो अतिरिक्त पदभार
pio_contact_icon
2419413
pio_fax_icon
2419624
Profile Pic
श्री. चोखा राम गर्ग, आयएएस् (2008)
सचीव (गोंय लोकसेवा आयोग/महिला आनी बाल विकास)खातीं
1) गोंय लोकसेवा आयोग
2) महिला आनी बाल विकास
3) कारागीर प्रशिक्षण आनी कौशल्य विकास
4) कायदो न्यायाधिकरण आनी विधिमंडळीय वेवहार
Profile Pic
श्री. रवि झा, आयएएस्
सरकाराचे खास सचिवखातीं
1) कारखाने वेपार आनी वाणिज्य
2) परिवहन
3) रान