Top
Profile Pic
श्री. धर्मेंद्र शर्मा,आयएएस् 1988
मुखेल सचीवखातीं
1) सतर्कताय /मुखेल सतर्कताय अधिकारी
2) गृह
3) कर्मचारीगण
4) प्रशासकीय सुधारणा
5) रान
6) कायदो न्यायाधिकरण आनी विधिमंडळीय वेवहार
pio_contact_icon
+91 832 2419402 / +91 832 2419401 / +91 832 2419659
pio_fax_icon
+91 832 2415201 (O) / 2419657 (O) / 2424399 (R)
Profile Pic
श्री. प. कृष्णमूर्ती, आयएएस् (१९९७)
मुख्यमंत्र्यांक खाजगी सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्र्यांक खाजगी सचिव
Profile Pic
श्री. रामनमुर्थी, आयएएस् (२००२)
सचीव (सहकार्य)खातीं
1) सहकार्य
2) समाज कल्याण
3) केंद्रक अधिकारी
4) शिश्टाचार
5) जी.ए.डी.
6) भौशीक कागाळी
7) गैर निवासी भारतीय कल्याण
8) राजभास
Profile Pic
श्री स. प्रताप सिंग, आएस (२००२)
सचीव (भौशीक बांधकाम विभाग )खातीं
1) भौशीक बांधकाम विभाग
2) परिवहन
3) पर्यटन
Profile Pic
श्री. दौलत ए. हवालदार, आयएएस (2004)
सचीव (अर्थ)खातीं
1) अर्थ
2) खणी आनी भूंयविज्ञान
3) जमात कल्याण
4) कला आनी संस्कृती
5) येवजण सांख्यिकी आनी मोलावणी
6) मत्स्यवर्धन
7) कृषी
8) शार आनी गांव विकास येवजण
pio_contact_icon
2419405
pio_fax_icon
2419603
Profile Pic
श्री. सुधीर महाजन, आयएएस (2005)
सचीव (शारी विकास)खातीं
1) शारी विकास
2) कारखाने वेपार आनी वाणिज्य
3) माहिती आनी प्रसिद्धी
4) इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक असिस्टंस आनी प्रोव्हिदोरिया
pio_contact_icon
2419408
pio_fax_icon
2419612
Profile Pic
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आयएएस् (२००६)
राज्यपालांक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
2) अपरुपालय
3) पुराभिलेख संग्रह
4) पुरातत्व शास्त्र
5) मुद्रण आनी मुद्रण साहित्य
6) नागरी पुरवठो
7) भौगोलीक नकासो
Profile Pic
श्री. अमेय अभ्यंकर, आयएएस (2007)
सचीव(गोंय लोकसेवा आयोग)खातीं
1) सचिव-गोंय लोकसेवा आयोग
2) माहिती तंत्रज्ञान
3) मुखेल कार्यकारी अधिकारी- एन्टरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा
Profile Pic
श्रीमती नीला मोहनन, आयएएस् (२००७)
सचीव (शिक्षण)खातीं
1) शिक्षण
2) वीज
3) अपारंपारीक ऊर्जा
4) महसूल
5) श्रम आनी रोजगार
Profile Pic
श्री गोवींद जैसवाल, आयएएस (2007)
सचीव (बंदर)खातीं
1) बंदर
2) न्हंय मार्गनिर्देशन
3) खास सचीव(सतर्कताय)
4) कायदेशीर मापशास्त्र
5) फॅक्टरीज ऍण्ड बॉयलर्स
6) वस्त्र आनी काथो हस्तकला
pio_contact_icon
2419418
pio_fax_icon
2419638
Profile Pic
श्री. अशोक कुमार, आय.ए.एस.(2008)
मुख्यमंत्र्यांक सचीवखातीं
1) मुख्यमंत्र्यांक सचीव
2) भलायकी
3) क्रिडा आनी युवा कल्याण
4) महिला आनी बाल विकास
5) कारागीर प्रशिक्षण आनी कौशल्य विकास
6) ओ.डि.एफ. आणि स्वच्छ भारत अभियान खातीर नागरी विमानन
Profile Pic
श्री.संजय गिहार, आयएएस (200८)
सचीव (गृहनिर्माण)खातीं
1) गृहनिर्माण
2) पंचायत
3) ग्रामीण विकास एजन्सी
4) पशु संवर्धन आनी पशुकित्सा सेवा
5) परिसर
6) विज्ञान आनी तंत्रज्ञान
7) डब्ल्यू.आर.डी.
pio_contact_icon
2419413
pio_fax_icon
2419624
Profile Pic
श्रीमती ईशा खोसला, आयएएस् (२०११)
खास सचीव(अर्थ अदमासपत्र)खातीं
1) खास सचीव(अर्थ अदमासपत्र/खणी/कर्मचारीगण)
2) सदस्य सचीव- मागस वर्गाखातीर गोवा राज्य आयोग
3) सदस्य सचीव – बालहक्कां खातीर गोवा राज्य आयोग
4)
Profile Pic
कु. अंजली शेहरावत, आयएएस (2013)
खास सचीव (गृह)खातीं
1) खास सचीव (गृह)