Top


ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी नेम दिल्यात.

नेम वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) कायदो , २०१९ - गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
संरक्षण मानवी हक्क कायदे,१९९३ - गोंय मानवाधिकार आयोग
English (2.3 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (2 MB) download Date: 25/06/2020
कायदे आनी नियम - पर्यावरण खाते
इंग्रजी (144KB) download Date: 09/12/2019
कायदे आनी नियम - पुलीस खात्या विशी
This Link Will Redirect You To Goa Police Department Website :  download Date: 07/12/2019
गोंय , दमन आनी दीव ( आत्मसात केल्ले कर्मचारी) नेम, १९६५
कोंकणी (१५५केबी ) download Date: 27/09/2019
बंदखण संस्था २००६
कोंकणी  download Date: 23/08/2019
गोंय मानवी हक्क आयोग- नियम
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
संघटनेचो निवेदन-गोंय सार्वजनिक प्रशासन आणि ग्रामीण विकास संस्था
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळ-नेम
कोंकणी  download Date: 18/07/2019