Top


कायदे

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी कायदे दिल्यात.

वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
आपत्ती व्यवस्थापन योजना
English (1 MB) download Date: 30/07/2020
नियम आनी आचारसंहिता - सरकारी म्हाविद्यालय मडगांव
English (133 KB) download Date: 20/07/2020
मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) कायदो , २०१९ - गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
संरक्षण मानवी हक्क कायदे,१९९३ - गोंय मानवाधिकार आयोग
English (2.3 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (2 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद कायदो , २०१८
English (83KB) download Date: 18/03/2020
गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद (सुधारणा) कायदो २०१९
English (173KB) download Date: 18/03/2020
गोंय खाजगी विद्यापीठ कायदो , २०२०
English (135 KB) download Date: 18/03/2020
गोंय , दमण आनी दीव सार्वजनिक जुगार कायदो, १९७६ भाग-५, गृह - सचिवालय
English (2 MB) download Date: 25/02/2020
सूचना : डीएफ / ईएनएफ / दुरुस्ती / एमएफआर कायदो / २०१९-२० - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (1 MB) download Date: 11/02/2020
कायदे - कायदो खात्या विशी
इंग्रजी (27 KB) download Date: 13/12/2019
कायदे आनी नियम - पर्यावरण खाते
इंग्रजी (144KB) download Date: 09/12/2019
कायदे आनी नियम - पुलीस खात्या विशी
This Link Will Redirect You To Goa Police Department Website :  download Date: 07/12/2019
कैदी कायदो १९००
English (1.54 MB) download Date: 18/11/2019
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग कायदे, १९९३ आनी नेम , १९९७
कोंकणी (264 KB) download Date: 14/11/2019
पीएचआर कायदो IV-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो I-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो II-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो III-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
गोंय सांड उदर सिस्टम आनी स्वच्छता सेवा व्यवस्थापन अधिनियम, २००८ आनी नियम, २०१००२
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
गुंतवणूक-प्रोत्साहन-कायदा -2014
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
मोटार वाहन कायदा, १९८८
कोंकणी (481 KB) download Date: 18/07/2019
अक्षम व्यक्ती (समान संधी, अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, १ १९९५
कोंकणी (234 KB) download Date: 18/07/2019
रेल्वे संरक्षण बल (सुधारणा) कायदा, 2003
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
आयटी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राज्य आणि केंद्रिय कामे
कोंकणी (53 KB) download Date: 18/07/2019

To view older posts click here to go to our Archives