Top

आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
इन्फोटेक कर्मचारी आदेश तारीख ११-०९-२०१७
English (59 KB) download Date: 11/09/2017
गोंय इन्फोटेक कॉर्पोरेशन चे संचालक मंडळ
English (700 KB) download Date: 05/07/2017