Top


आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
आदेश - डॉ. सुरेखा परुळेकराक डीएचएस अंतर्गत मुख्य वैद्यकीय अधिकारी गोंय राज्यात लोकपाल म्हणून नियुक्त केला
English (490 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश- कोविड -१९ खातर वेगळे दवरूपाच्या सुविधांमधल्या कर्तव्यांचो संदर्भ
English (176 KB) download Date: 13/08/2020
सगळ्या प्रवाशांच्या दाव्या हाताचेर तारीख आनी शिक्का दिवपाच्या संदर्भात
English (156 KB) download Date: 13/08/2020
कार्यालय निवेदन-कोविड -१९ रोगाचो पसार थांबोवपाखातर सामाजिक अंतराबाबत सल्लोगार
English (1 MB) download Date: 13/08/2020
आदेश-डॉ महेश वेर्लेकर मडगांवच्या होस्पिसिओ इस्पितळ हांगा व्यवस्थापन आनी वेगळे दवरूपाच्या सुविधेत सहाय्य करतले.
English (431 KB) download Date: 13/08/2020
परिपत्रक-कोविड कर्तव्याखातर समुपदेशकाच्या पदाच्या जाग्या विषय यादी
English (291 KB) download Date: 13/08/2020
परिपत्रक-कोविड कर्तव्याखातर टेलिकॉन्सोल्टेशन सर्व्हिसेस (जनरल ओपीडी) दिवपाखातर वैद्यकीय अधिकऱ्यांची यादी व वेळापत्रक
English (296 KB) download Date: 13/08/2020
सरकाराचो आदेश-व्यायामशाळा / सिनेमा थिएटर / सार्वजनिक जलतरण तलाव / स्पा / हॉटेल्स आनी हेर चलोवपाचेर बंदी
English (73KB) download Date: 25/04/2020
आदेश - क्लिनिक / प्रयोगशाळा परत उगडपाची सर्व खासगी वैद्यकीय चिकित्सक / सल्लागार तारीख १९/०४/२०२० - भलायकी सेवा संचालनालय
English (47 KB) download Date: 19/04/2020
आदेश-खाजगी इस्पतळांनी आनी नर्सिंग होम हाणीं विदेशी नागरिकांबद्दल अहवाल दिवपाचो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (147KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – साप्ताहिक बझार, पब, कोचिंग क्लासेस आनी शॉपिंग मॉल बंद – भलायकी सेवा संचालनालय
English (170 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश क्र.DHS/IDSP/19-20/120/560 :तारीख १९-०३-२०२०-भलायकी सेवा विभाग
English (109KB) download Date: 19/03/2020
आदेश – जिम्नॅशियम, सिनेमा थिएटर, नाईट क्लब आनी हेर स्थळां बंद तारीख : १४/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (68 KB) download Date: 16/03/2020
आदेश क्र. डीएचएस / आयडीएसपी / १९-२० / १२०/५४७ सरकारी आदेश तारीख : १४/०३/२०२० - भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (68KB) download Date: 16/03/2020