Top


आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक क्र. १ / कोविद १९ / एसीएडी २ / ३ तारीख : १५ /०३/२०२० - उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (168KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक क्रमांक: १ / सीओव्हीआयडी १९/ एसीएडी २ /३ गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालये - तारीख :१५/०३/२०२० -उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (267KB) download Date: 14/03/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे नेट / एसईटी मेंटरिंग प्रोग्राम २०२० चे परिपत्र
English (335 KB) download Date: 19/02/2020
परिपत्र -उच्च शिक्षण विभाग, तारीख -१५/०४/२०१९
कोंकणी  download Date: 15/04/2019
दि .15-04-2019 रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक
परिपत्रक :डीएचईन एलडीसीचे रिकामे जागे-उच्च शिक्षण विभाग(तारीख -१६-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 16/02/2018
परिपत्रक - डीएचई मधील एलडीसीच्या उच्च शिक्षण नोंदणी रिक्त जागा (दि. १ 16-०२-२०१))
परिपत्रक - उच्च शिक्षण 26-12-2017
प्रोग्रामरचे उच्च भरण्याचे परिपत्रक- उच्च शिक्षण
परिपत्रक - उच्च शिक्षण
English (56 KB) download Date: 22/10/2017