Top


लॉकडाऊनांत अडकल्ले

(गोंया भायर वचपाक इच्छित लोकांनी ११/०६/२०२० तें १६/०६/२०२० हाच्या मदी नोंदणी करची)


कोविद-१९ रोगाखातर दुसऱ्या राज्यांत अडकल्ल्या गोंयकाराक परत हाडपाखातर गोंय सरकारान पावलां उखल्ल्यांत. गोंयांत परत येवपाक इच्छित लोकांनी गोवाऑनलाइन पोर्टलाचेर नोंदणी करची आनी योग्य ओळख पुरावो धाडून “भारताच्या दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोयांत परत येवपाक नोंदणी” या सेवेचा लाभ घेवचो .