Top


लॉकडाऊनांत अडकल्ले

 

OR
OR


कोविद-१९ रोगाखातर दुसऱ्या राज्यांत अडकल्ल्या गोंयकाराक परत हाडपाखातर गोंय सरकारान पावलां उखल्ल्यांत. गोंयांत परत येवपाक इच्छित लोकांनी गोवाऑनलाइन पोर्टलाचेर नोंदणी करची आनी योग्य ओळख पुरावो धाडून “भारताच्या दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोयांत परत येवपाक नोंदणी” या सेवेचा लाभ घेवचो .


आपल्या स्वतःच्या वाहनांतल्यान दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोयांत येवपाक व गोयांभायर वचपाक जिल्लाधिकाऱ्यानी जारी केल्ले ”
दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोयांत परत येणाऱ्यांक नोंदणी” जांका परत येवपाक प्रवास मदत जाय तांच्याच खातीर आसा.