Top

निवास प्रमाणपत्र

अर्जदारान ताजो/तीजो अर्ज तो कायमचो रावता त्या संबंधित तालुक्याच्या मामलेदारा कडेन खंयच्याय एका कामाच्या दिसा दिवन ताजी फेरपावती मेळवपाक जाय. अर्जदारक पावतीचेर मुद्रण केल्ली ताज्या/तीज्या प्रमाणपत्राची डिलिव्हरी तारिखय दितात.
 

विहित अर्ज फॉर्मान मामलेदाराक संबोधून अर्ज करात(एनेक्सचर अ)
सकल दिल्ल्यो अधिप्राप्त झेरॉक्स प्रती लायात

 

 • जन्म प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड
 • शैक्षणीक प्रमाणपत्रां, जशीं शाळा सोडिल्लें प्रमाणपत्र, बोनाफायड प्रमाणपत्र वा निवासी पुरावो दाखवपी सरकारी अधिकार्यारकडल्यान आनीक कसलेय दस्ताऎवज.
 • जर पुर्तुगेज दूतावासा मुखार निवासी प्रमाणपत्र प्रदान करपाक जाय जाल्यार:
  1. प्रतिज्ञापत्र
  2. लग्नाचें प्रमाणपत्र
  3. भारतीय पासपोर्टाची प्रत
मामलेदार संबंधित तलाठ्या कडेन अर्ज धाडता आनी २ दिसां भितर ताजो अहवाल मागता.

संबंधित तालुक्याचो मामलेदार.

 • जन्म प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड
 • शैक्षणीक प्रमाणपत्रां, जशीं शाळा सोडिल्लें प्रमाणपत्र, बोनाफायड प्रमाणपत्र वा निवासी पुरावो दाखवपी सरकारी अधिकार्यारकडल्यान आनीक कसलेय दस्ताऎवज.
 • जर पुर्तुगेज दूतावासा मुखार निवासी प्रमाणपत्र प्रदान करपाक जाय जाल्यार:
  1. प्रतिज्ञापत्र
  2. लग्नाचें प्रमाणपत्र
  3. भारतीय पासपोर्टाची प्रत

ह्या सेवेक कसलीय फी घेनात