Top

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
कारखान्यांच्या वैद्यकीय निरीक्षकाखातीर मुलाखात कारखाने आनी बॉयलर खातें १५/०९/२०२१ २७/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (844 KB)
जाहिरात क्रमांक ९ वर्स २०२१ गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी ०९/०९/२०२१ २४/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (817 KB)
अध्यक्ष पोस्ट खातीर जाहिरात नागरी पुरवण खात्याविशीं ०२/०९/२०२१ २०/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (1 MB)
अध्यक्ष पोस्ट नियुक्ती गोंय मल्टी फॅकल्टी कॉलेज २२/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (93 KB)
अध्यक्ष पोस्ट नियुक्ती गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ २५/०८/२०२१ २५/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (189 KB)
ग्रुप सी नॉन-गॅझेटेड रिक्त पोस्ट भरती खातीर अर्ज भौशीक बांदकाम खात्याविशीं २७/०८/२०२१ २७/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (380 KB)
टीए, डब्ल्यूए आनी एमटीएस पोस्ट भरती खातीर अर्ज गोंय सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ २७/०८/२०२१ १५/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (275 KB)
एलडीसी आनी एमटीएस पदाची भरती खातीर अर्ज >शार उदरगत २७/०८/२०२१ १६/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (746 KB)
मल्टी टास्किंग स्टाफच्या पदाची भरती खातीर मुलाखत अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं २७/०८/२०२१ ०३/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (22 KB)
जाहिरात- उल्लेख केल्ल्या गट ‘क’ पदाची भरती खातीर छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं २५/०८/२०२१ ०८/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (690 KB)
कनिष्ठ सल्लागाराच्या पदाखातीर मुलाखत आसतली राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ १९/०८/२०२१ २५/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (151 KB)
दिलल्या पदाखातीर लेखी परीक्षेबाबत सूचना मानसोपचार आनी मानवी वागणूक १९/०८/२०२१ २९/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (66 KB)
द्वारपाल आनी मल्टी टास्किंग स्टाफखातीर लेखी परीक्षा कला आनी संस्कृती १८/०८/२०२१ ०२/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (436 KB)
गट ‘क’ पद भरपाखातीर अर्ज भलायकी खाते १८/०८/२०२१ २४/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (354 KB)
कनिष्ठ अभियंता, स्टेशन ऑपरेटर, एलडीसी, मीटर रीडर आनी लाइनमन/वायरमनचे पद भरपाखातीर अर्ज विद्युत विभाग १७/०८/२०२१ ०७/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (240 KB)
जाहिरात क्रमांक ८ वर्ष २०२१ गोंय लोकसेवा आयोग १६/०८/२०२१ २७/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (580 KB)
तांत्रिक आनी विविध उल्लेख केलेल्या पदाखातीर लेखी परीक्षा कला आनी संस्कृती १३/०८/२०२१ २१/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (540 KB)
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (पीएमयू) खातीर वॉक इन इंटरव्ह्यू गोंय राज्य जैवविविधता मंडळ ११/०८/२०२१ १९/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (999 KB)
सूचना – ई.यस.आय योजनेत उल्लेख केल्या पदाखातीर लेखी परीक्षा कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं १०/०८/२०२१ २०/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (181 KB)
एमटीएस, एलडीसी आनी ड्राइवर पदाखातीर लेखी परीक्षा दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण ०६/०८/२०२१ २०/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (1 MB)
दिलल्या सूचनेखातीर सार्वजनिक सूचना कौशल्य चाचणी आनी लेखी परीक्षा नागरी पुरवण खात्याविशीं ०९/०८/२०२१ सूचनेत उल्लेख केला तशे क्लिक करात click
English (819 KB)
कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल) ची पद भरपाखातीर अर्ज शार उदरगत ०४/०८/२०२१ २०/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (135 KB)
१४ ऑगस्ट २०२१ दिसा ग्रंथपाल ग्रेड -१, लायब्ररी अटेंडंट आनी बुक बाइंडर ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा ठरल्या कला आनी संस्कृती खातें ०५/०८/२०२१ १४/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (607 KB)
संकल्प येवजण अंतर्गत समुपदेशकांच्या नियुक्तीखातीर जाहिरात कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं ३०/०७/२०२१ १०/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (566 KB)
पात्र उमेदवारांकडल्यान दिल्लो जागो भरपाखातीर अर्ज कदंबा येरादारी म्हामंडळ २८/०७/२०२१ १७/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (310 KB)