Top


भरती संग्रहि पान

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
जाहिरात – एसईएमटी गोव्यात २ रिक्त जागा एसईएमटी १८/१२/२०२० हांगा क्लिक करा New Link
कंत्राटी पद्धतीने अंतर्गत नेमणुका खातर मुलाखत गोंय राज्य जैवविविधता मंडळ २५/११/२०२० ०७/१२/२०२० क्लिक करातclick
English (377 KB)
जायरात क्रमांक १२ वर्स २०२० गोंय लोक सेवा आयोग १३/११/२०२० २७/११/२०२० क्लिक करातclick
कोकणी (1 MB)
मुलाकात – कार्यकाळ / कराराचा आधार / रिकामा कालावधी खातर दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय १७/११/२०२० १०/१२/२०२०
३०/११/२०२०
२६/११/२०२०
क्लिक करातclick
English (87 KB)
जायरात क्र. ११ वर्स २०२०(जायरात क्रमाांक १० वर्स २०२० चें शुध्दीपत्रक) गोंय लोक सेवा आयोग ३१/१०/२०२० १४/११/२०२० क्लिक करातclick
कोकणी (95 KB)
पीठासीन अधिकारी (जिल्हा न्यायाधीश संवर्ग) पदाखातर कायदो खाते – स्थापना विभाग द्वारे मुलाखत खातर अर्ज कायदो खाते – स्थापना विभाग २०/१०/२०२० ०६/११/२०२० क्लिक करातclick
English (932 KB)
कायदो खाते – स्थापना विभाग द्वारा उल्लेख केलल्या विविध पदां खातर मुलाखत खातर अर्ज कायदो खाते – स्थापना विभाग २०/१०/२०२० ०६/११/२०२० क्लिक करातclick
English (894 KB)
पयले वर्स नीट डिग्री कोर्स बी. व्ही.यससी. आनी ये.यच बद्दल अर्ज फॉर्म डीटीई कडेन सादर करपाचे पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं १९/१०/२०२० २४/१०/२०२० क्लिक करातclick
English (222 KB)
जाहिरात – हातमाग आनी वस्त्र तंत्रज्ञानचो तीन वर्साचो डिप्लोमा अर्थात घेवपाक गोंयातले पात्र रहिवाशांकडून अर्ज हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं १९/१०/२०२० २६/१०/२०२० क्लिक करात click
English (653 KB)
जायरात क्रमाांक 1 वर्स 2020 चें शुध्दीपत्रक गोंय लोक सेवा आयोग १६/१०/२०२० क्लिक करात click
कोकणी (237 KB)
जायरात क्र. 10, वर्स 2020 गोंय लोक सेवा आयोग ०९/१०/२०२० २३/१०/२०२० क्लिक करात click
कोकणी (1 MB)
जाहिरात – गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण अध्यक्ष आनी सदस्य सचिव पदावर नियुक्ती पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल १५/१०/२०२० ३०/१०/२०२० क्लिक करात click English (236 KB)
जाहिरात – “गोंय राज्य मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळावर” सदस्य म्हणून नामांकन मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था ३१/१०/२०२० क्लिक करात click English (71 KB)
जायरात क्र. ९ वर्स २०२० – जायरात क्रमाांक ६ वर्स २०२० चें शुद्दीपत्रक गोंय लोक सेवा आयोग ०९/१०/२०२० क्लिक करात click
कोकणी (223 KB)
जायरात क्र. ८ वर्स २०२० गोंय लोक सेवा आयोग २५/०९/२०२० क्लिक करात click
कोकणी (107 KB)
ज्येष्ठ रहिवासी पदा खातर मुलाकात मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था २०/०८/२०२० २७/०८/२०२० क्लिक करात click English (815 KB)
जायरात क्रमांक ७ वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी १४/०८/२०२० २८/०८/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (1 MB)
विविध पदांखातर रिक्त पदांची घोषणा गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी ३१/०८/२०२० क्लिक करात click
English (72 KB)
जायरात क्रमांक ६ वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी १७/०७/२०२० ३०/०७/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी(611 KB)
उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह कारागीर प्रशिक्षण खातें ३०/०७/२०२० क्लिक करात click
English(122 KB)
विविध पदांखातर रिक्त जाग्यांची घोषणा गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी १५/०७/२०२० क्लिक करात click
English(75 KB)
आयपीएचबी, बांबोळी, हांगा विविध पदांखातर मुलाकात मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं क्लिक करात click
English(161 KB)
जायराती खातीर शुद्धीपत्र दिव्यांग खातीर आरक्षण गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२३/०६/२०२०

०३/०७/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी(508 KB)
मुख्य इलेक्ट्रिकल अभियंता कर्मचारी पदाखातर जायरात कार्मिक खाते ३०/०६/२०२० क्लिक करात click
English (2 MB)
जायरात क्रमांक ५, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी १२/०६/२०२० २६/०६/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (508 KB)
जायरात क्रमांक ४, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी ०८/०५/२०२० २२/०५/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (155 KB)
जायरात क्रमांक ३, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी १३/०३/२०२० २७/०३/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (952 KB)
बाल रोगशास्त्र विभागात आयएपी नियोनाटोलॉजी फेलोशिप गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ ३०/०४/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (231 KB)
रिक्त पदाखातार जाहिरात गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ १७/०२/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (2 MB)
जायरात क्रमांक २, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी १४/०२/२०२० २८/०२/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (135 KB)
जायरात- रजा रिकामे कालावधीवर भेटी खातर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ क्लिक करात click
English (100 KB )

This site is registered on wpml.org as a development site.