Top


भरती संग्रहि पान

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
ओएमआर तेस्ट चे श्रेणी बुन्यादीवायले गुणवत्ता यादी-उच्च शिक्षण संचालनालय

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र . ०८ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२७/०९/२०१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी

कायदेशीर मापशास्त्र

 ०५/०९/१९  २३/०९/१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
लेखी परीक्षा प्लंबर पदाखातर सुचोवणी

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (78 KB)
ग्रुप -सी हृदयांखातर जायरात

मत्स्यसंवर्धन विभाग

२७/०८/२०१९ २०/०९/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
दंतचिकित्सा महाविद्यालयांत कनिष्ठ लगुलेखनकार पदाच्या पात्रतेखातर उमेदवारांची वेंचणूक

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (2 MB)
लेखी परीक्षा-आयुक्त, कामगार आणी रोजगार हांचेखातीर सुचोवणी

आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार

१३/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी पत्र

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र

१३/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
ग्रुप -सी हृदयाखातीर जायरात

कारखाने आणी बाष्पक निरीक्षक

१४/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
विंगड विंगड हृदयांखातर  भरती

कला आनी संस्कृती

 ३०/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

 २/०८/२०१९ २०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात १ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात २ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

११/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात- समाज कल्याण

समाज कल्याण

०४/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – आदिवासी कल्याण खाते

आदिवासी कल्याण खाते

१४/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
उच्च शिक्षण विभागा विशीं,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

१/०२/२०१९ वेबसाइट पळयात download
English (2 MB)
आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण २५/०१/२०१९ क्लिक करात download
English (266 KB)

This site is registered on wpml.org as a development site.