Top


वेवसाय ते वेवसाय (बिटूबि) सेवो

वेवसाय ते वेवसाय (बिटूबि) सेवो NLSA कडल्यान सकल दिल्यात.

 

ह्यो सेवो बेगिनच सुरु जातल्यो.

 

प्रचार आणि संवर्धन सेवा

 

डेटा संकलन सेवा

  • डेटा एन्ट्री
  • संशोधन डेटा संकलन

 

वितरण सेवा

  • FMCG उत्पादना

 

आर्थिक सेवा

  • विमा
  • रिण / ठेवी
  • संदर्भ

 

CSC चे जागे मार्केटिंग