Top


आयोजित केल्ल्यो भरती

ह्या पानार गोंय सरकारान २०२१ वर्सा आयोजित केल्ल्यो भरती बाबत माहिती दिसतले

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
जाहिरात – उल्लेख केल्ल्या पद भरपाखातीर आमंत्रण पशुसंवर्धन आनी पशुवैद्यकीय खातें ३०/१२/२०२१ १५/०१/२०२२ Download click
English (538 KB)
“लाईन हेल्पर” ह्या पदाखातीर सूचना आमंत्रित अर्ज केल्या वीज खातें ३०/१२/२०२१ १४/०१/२०२२ Download click
English (395 KB)
जाहिरात – उल्लेख केल्ल्या गट ‘क’ पद भरपाखातीर अर्ज मागल्या गोंय लोक सेवा आयोग २४/१२/२०२१ ०७/०१/२०२२ Download click
English (876 KB)
जाहिरात – ” वैज्ञानिक सहाय्यक, पर्यावरण सहाय्यक आनी कनिष्ठ कायदा अधिकारी ” हें पद भरपाखातीर आमंत्रण पर्यावरण खातें गोंय सरकार २३/१२/२०२१ १०/०१/२०२२ Download click
English (217 KB)
“टेलिफोन ऑपरेटर”ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा वीज खातें २८/१२/२०२१ ०२/०१/२०२२ Download click
English (62 KB)
“मीटर रीडर” ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा वीज खातें २८/१२/२०२१ ०२/०१/२०२२ Download click
English (464 KB)
“लाईन हेल्पर” ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा वीज खातें २८/१२/२०२१ ०३/०१/२०२२ Download click
English (2 MB)
“सहाय्यक लाइनमन/ वायरमन” ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा वीज खातें २८/१२/२०२१ ०२/०१/२०२२ Download click
English (242 KB)
सूचना – “खात्यानं वेगवेगळे पद”भरपाखातीर शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीचे वेळापत्रक आनी ठिकाण अबकारी खातें २७/१२/२०२१ ०३/०१/२०२२
०४/०१/२०२२
Download click
English (133 KB)
जाहिरात – “ज्युनियर रिसर्च फेलो” हो पद भरपाखातीर मुलाकात गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ २३/१२/२०२१ ०३/०१/२०२२ Download click
English (712 KB)
“पीएमएफएमई” येवजणे अंतर्गत उल्लेख केल्ल्या पद भरपाखातीर आमंत्रण गोंय राज्य जैवविविधता मंडळ २३/१२/२०२१ ०३/०१/२०२२ Download click
English (1 MB)
“निम्न विभाग लिपिक” हो पद भरपाखातीर आमंत्रण
(भरपाखातीर अर्जाचा नमुना आसा)
डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ अग्रिकल्चर २३/१२/२०२१ उल्लेख केला Download click
English (135 KB)
“इमारतींचे निरीक्षक” आनी “एलडीसी” ह्ये पद भरपाक आमंत्रण दक्षिण गोवा नियोजन खातें २४/१२/२०२१ ०१/०१/२०२२ Download click
English (1 MB)
वेगवेगळ्या पदाखातीर कला अकॅडेमी खात्यानं अर्ज मागल्या कला अकॅडेमी २०/१२/२०२१ २९/१२/२०२१ Download click
English (280 KB)
“मास्टर कारागीर” आनी “सहाय्यक कारागीर” ह्या पदाखातीर जाहिरात हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं २६/११/२०२१ २७/१२/२०२१ Download click
English (1 MB)
२३/१२/२०२१ दिसा “एलडीसी” पदाखातीर उमेदवारांची यादी आनी परीक्षा केंद्र नोंदणी खातें २१/१२/२०२१ २३/१२/२०२१ Download click
English (268 KB)
२३/१२/२०२१ दिसा “वॉच रूम ऑपरेटर” पदाखातीर उमेदवारांची यादी आनी परीक्षा केंद्र अग्निशमन आनी आपत्कालीन सेवा २१/१२/२०२१ २३/१२/२०२१ Download click
English (268 KB)
सूचना – “वेगवेगळ्या पदांखातीर” अर्ज प्राप्त करपाक शेवटची तारीख “वाडेल्या”.

कौशल्य विकास खातें २२/१२/२०२१ २४/१२/२०२१ Download click
English (302 KB)
जाहिरात क्र. १२ वर्स २०२१ गोंय लोक सेवा आयोग १०/१२/२०२१ २४/१२/२०२१ Download click
English (379 KB)
तांत्रिक सहाय्यक (हातमाग) पदाखातीर जाहिरात हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं २६/११/२०२१ २४/१२/२०२१ Download click
English (961 KB)
“ग्रामपंचायत” सचिव पदाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक पंचायती विशी १६/१२/२०२१ २०/१२/२०२१
(Exam Date)
Download click
English (550 KB)
“एलडीसी ” पदाच्या लेखी परीक्षेखातीर उमेदवारांची यादी वीज खात्याविशीं १५/१२/२०२१ २२/१२/२०२१
(Exam Date)
Download click
English (2 MB)
उल्लेख केल्ल्या वेगवेगळ्या पदाखातीर लेखी परीक्षा

गोंय गृह निर्माण खातें १५/१२/२०२१ १७/१२/२०२१
१८/१२/२०२१
Download click
English (335 KB)
कनिष्ठ लघुलेखक पदाखातीर लेखी परीक्षा कला आनी संस्कृती खातें १४/१२/२०२१ १८/१२/२०२१ Download click
English (561 KB)
ड्राइवर आनी एलडीसी पदखातीर परीक्षा सैनिक कल्याण खातें ०९/१२/२०२१ १८/१२/२०२१ Download click
English (36 KB)

This site is registered on wpml.org as a development site.