Top

खात्यांचे मुखेली

खातें मुखेल्याचो हुद्दो कार्यालयीन नामो ई-मेल
कृषी खात्याविशीं संचालक टोंक, पणजी, गोंय dir-agri.goa@nic.in New Link
गोरवां सांबाळ आनी पशुवैजकी सेवा संचालक पाटो, पणजी, गोंय dir-ahvs.goa@nic.in New Link
पुराभिलेख आनी पुराणवस्तूशास्त्र संचालक पाटो, पणजी, गोंय dir-arch.goa@nic.in New Link
कला आनी संस्कृती संचालक संस्कृती भवन, पाटो, पणजी, गोंय dir-artc.goa@nic.in New Link
नागरी पुरवण आनी दर नियंत्रण संचालक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-cspc.goa@nic.in New Link
जिल्लोधिकारी कार्यालय, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी, गोंय coln.goa@nic.in New Link
जिल्लोधिकारी, दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी इमारत, मडगांव, गोंय cols.goa@nic.in New Link
सहकार निबंधक पणजी, गोंय, गोंय reg-orcs.goa@nic.in New Link
कारागीर प्रशिक्षण राज्य संचालक श्रम शक्ती भवन, पाटो, पणजी, गोंय dir.sdct@yahoo.co.in New Link
वीज मुखेल वीज अभियंतो विद्युत भवन, पणजी, गोंय dir-elec.goa@nic.in New Link
अबकारी आयुक्त पोरणें उच्च न्यायालय इमारत, पणजी, गोंय dir-exci.goa@nic.in New Link
कारखाने आनी बाष्पक मुखेल निरीक्षक आल्तीन, पणजी, गोंय ifb.goa@nic.in New Link
उजो आनी आणिबाणी सेवा संचालक सांतिनेज, पणजी, गोंय dir-fire.goa@nic.in New Link
नुस्तेंकारी संचालक नुस्तेंकारी इमारत, दयानंद बांदोडकार मार्ग, पणजी, गोंय dir-fish.goa@nic.in New Link
गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापित संचालक तळ मजलो ,एससीईआरटी बिल्डिंग,ऑल्टो-पर्वरी, गोंय office-gedc.goa@nic.in New Link
रानां रानांचो जतनायकार गोमंतक मराठा समाज इमारत, पणजी, गोंय cof-fore.goa@nic.in New Link
खाण आनी वखदां प्रशासन संचालक पोरणी आयपीएचबी इमारत, आल्तीन, पणजी, गोंय fci.goa@nic.in New Link
गोंय परिसरकोश कार्यकारी संपादक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-gaze.goa@nic.in New Link
अनिवासी भारतीय आयोग सचिव सेक्रेटरीयत ,पोर्वोरी cs-goa@nic.in New Link
कार्मिक खात्या विशी मुख्य सचिव सेक्रेटरीयत ,पोर्वोरी secy.rev.goa@gov.in New Link
गोंय कला म्हाविद्यालय प्राचार्य आल्तीन, पणजी, गोंय pri-artc.goa@nic.in New Link
गोंय मनरिजवण सोसायटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅकनिझ पॅलस,
पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट,
कॅम्पल, पणजी- गोंय
info@iffigoa.org New Link
गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय प्राचार्य फर्मागुडी, फोंडें, गोंय pri-gec.goa@nic.in New Link
गोंय वखदशास्त्र म्हाविद्यालय प्राचार्य 18 जून मार्ग, पणजी, गोंय pri-phar.goa@nic.in New Link
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी रुग्णालयां डीन बांबोळी, गोंय goamedicalcollege07@rediffmail.com New Link
सरकारी तंत्रनिकेतन प्राचार्य आल्तीन, पणजी, गोंय gpp.@sanharnet.in New Link
भलायकी सेवा संचालक कांपाल, पणजी, गोंय dir-heal.goa@nic.in New Link
उच्च शिक्षण संचालक तांत्रीक शिक्षण इमारत, परवरीं, गोंय Bhaskarnayak@rediffmail.com New Link
होम गार्ड आनी नागरी संरक्षण पुलीस महासंचालक पुलीस मुख्यालय, पणजी, गोंय
उद्येग, वेपार आनी वाणिज्य संचालक तळमाळी, उद्येग भवन, पणजी, गोंय dir-indu.goa@nic.in New Link
म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालक तिसरी माळी, उद्येग भवन, पणजी, गोंय dir-info.goa@nic.in New Link
म्हायती तंत्रगिन्यान संचालक दुसरी माळी, आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन, आल्कॉन हुंडाय शोरूमावयर, परवरीं, गोंय 403521 dir-dit.goa@nic.in New Link
मनोविकार आनी मानवी वर्तन संस्था संचालक-डीन बांबोळी, गोंय
कामगार आनी रोजगार आयुक्त श्रम शक्ती भवन, पाटो, पणजी, गोंय dir-empl.goa@nic.in New Link
कायदो कायदो सचीव सचिवालय, परवरीं, गोंय
विधीक मापन विधीक मापन नियंत्रक नवें नगरपालिका उद्यान, पणजी, गोंय con-lega.goa@nic.in New Link
खणी आनी भुगर्भशास्त्र संचालक तळमाळी, इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा इमारत, पणजी, गोंय dir-mine.goa@nic.in New Link
नगरपालिका प्रशासन संचालक जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी, गोंय dir-munc.goa@nic.in New Link
वस्तुसंग्रहालय संचालक पाटो, पणजी, गोंय goa_museum@bsnl.in New Link
राजभास संचालक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय g.dpadgaonkar@yahoo.in New Link
पंचायती संचालक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-panc.goa@nic.in New Link
येवजण, संख्याशास्त्र आनी मुल्यांकन संचालक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-plan.goa@nic.in New Link
पुलीस पुलीस महासंचालक पुलीस मुख्यालय, पणजी, गोंय dp.goa@nic.in New Link
बंदरां प्रशासन बंदरां कप्तान बंदरां कप्तान इमारत, पणजी, गोंय captainofports@eth.net New Link
छापणावळ आनी लेखनसामुग्री संचालक महात्मा गांधी मार्ग, पणजी, गोंय dir-gpps.goa@nic.in New Link
फिर्यादी संचालक 7वी माळी, श्रम शक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय dir-dp.goa@nic.in New Link
भौशीक कागाळी संचालक तळमाळी, श्रम शक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय us-pgc.goa@nic.in New Link
भौशीक बांदकाम प्रधान मुखेल अभियंतो भौशीक बांदकाम, आल्तीन, पणजी, गोंय pce-pwd.goa@nic.in New Link
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते विभाग अधिकारी शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते,
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
jsprotocol-sect.goa@nic.in New Link
न्हंय येरादारी प्रशासक आनी लेखा अधिकारी न्हंय येरादारी खातें, बेतीं, गोंय dir-rnvd.goa@nic.in New Link
विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण संचालक आनी जोड सचीव साळगांव, बार्देस, गोंय dir-ste.goa@nic.in New Link
वसणूक आनी जमीन नोंदी संचालक जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी, गोंय dir-land.goa@nic.in New Link
अल्प बचत आनी सॉर्ती सॅर्रा इमारत, आल्तीन, पणजी, गोंय dir-lott.goa@nic.in New Link
समाज कल्याण संचालक 18 जून मार्ग, पणजी, गोंय dir-sawe.goa@nic.in New Link
खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक कांपाल, पणजी, गोंय dir-spor.goa@nic.in New Link
तांत्रीक शिक्षण संचालक परवरीं, गोंय dir.dtegoa@nic.in New Link
पर्यटन संचालक पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय dir-tour.goa@nic.in New Link
शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी सचीव पाटो, पणजी, गोंय ctp-tcp.goa@nic.in New Link
येरादारी संचालक जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-tran.goa@nic.in New Link
दक्षता संचालक आल्तीन, पणजी, गोंय vigilance@hub.nic.in New Link
उदका स्त्रोत मुखेल अभियंतो पणजी, गोंय. dir-irri.goa@nic.in New Link
बायलां आनी भुरग्यां कल्याण संचालक तिसरी लिफ्ट, जुन्ता हावस, पणजी, गोंय dir-wcd.goa@nic.in New Link